Skip to main content

Full text of "Measgán Músgraiġe : cnuasaċ beag sgéalaiḋeaċta"

See other formats
SeofAtii ÍAOi'oe 

t)0 CUIJÍ 1 TI-eAgAH. 
S51ttltl5, StAtt. ffleASSÁíi ITMssRAiSe, 

j — tg 

crmASAC X)e&s sseAtAiTteACuA. 

SeofAtri ÍAOix)e 

•oo óui|\ 1 n-eAS-Af- 5^ilt A5 CAifce^t a cífte, 
An ciiAme -óuAibfeAC -ouft-ctioi-oeAC 
AcÁ 45 cpeACA-o $ac cfiíce." 

— -Aero bvime tTUc Ctaificíri 
Ap n-A 6up ^m^ó 
•oo 

CormtiA'ó riA ^Ae-mlse, 

* 

"1 mtUile ÁtA CliAt. 

1907. " Ctnfi 5Aifim A V ftiocc ÓAiftbfie ttlúif3 5-Ati fpÁf. 
pft fTieAjfOA Ti-Ac meAff ait) beit utriAt "oo'n fcÁc." 

— dox) t)ui-óe tTlAC Ctujicin. L916"82 inrhexvóóriAi$e. tmotlAó - 

cl-Án An ítieAS^Áin: 

pjeA"oói|t An gteAnnA Údim 

Síof -AmAc 

JTeifimeóiji f t>UAéAilt .... 
An CÁitti«i|t tTleAnmnAc . 
muiftip An pjieucÁm .... 
An gtiÁinneój Ajuf An ^eAjijipAT) . 

SS-ATltljlA'Ó SeÁ^AItl WA t>J?1ACAt . 

"OvjAtjAf An "Ofioc-cfioi-óe . ♦ 

SjitíobA-ó An ÓOficÁm . 

S^éal An *OaiIX , 

An lAfACC 

SjcaI -AotiAij An puic 

'OonncA'ó An Céipín A^ur An *0|ieóitín 

-An ^obÁn Saoji . . , . 

Pai-oí t)Án Ajuf An Saijdiúiji 

An Siúméifi 

t)Áp "Óiúicín , 

poclóm - 

cóm -AtimAnn - 
cóm -ÁiceAnn - 
bunA*ó ha s^e^t teAÚAnAc. 

- * 1 

5 
. 16 

18 

. 22 

34 

• 37 
54 

. *3 

67 
. 73 

75 
. 80 

83 

. 87 
90 

• 93 

- 95 

- 159 

- 161 

- 166 


4n Clo-Cumatin, Ceo, 
Ctót)ói|u' ^Acóil^e 
baile Át& Cbóc bROttAC. T)o trí pí tnóp <\]\ éipinn p^-o ó £Ufi^b é 
4inm a bí dif\ Con^ipe ÍTI^c TTlog^ tiitfie 
nó Con<\ipe II. T)o bí fé 1 ^ce^nn^f na 
cípe ó'n tnbUa'ÓAin 158 50 "ocí ^n bli<vó4in 
165 "o'^oif Á\\ "DCige^pn^. T)o bí cfMúp m^c 
Aige, 1. riA C|M* C^ipbpe, .1. C^ipbpe tTlúrs 
^Sup C.Mpbpe t)Aif5inn ^S U V Caipbpe 
11mtm. SI10ÓC Ó^ifibpe ttlúip5 -oo 5l^ot)^"ó 
tTlúps^Aige opt^, Agup "do óuifie<V04n fo 
púc-A 1 ^Cúi^e^t) ttlurhdn. T)o bí fé cuac<\ 
nó "oúitóí ^ca jmt) ó, ^óc ní rhaijie^nn 
Atioif *oíob 1 nT)innpe^nó^f n^ héipe^nn 
^cc A.\on óednn arháin .1. TTIúf^pxM-óe Ó 
bpiomn (nó TTIúfcp^ise tTlic<Mne, .1. -^n 
Cfe-An-Ainm). TTIúr$t^i£e ip mó gldotic^p 
in*oiu a\\ au n-oúCANig fin, 4511^ 1 n-u\pt4p 
Conc^e Copc^ije acá pí. 

tlvA f^é^tc^ ACá mf ^n le^b<\p fo, ip ó 
U\|\-rhúr5tv\ige *óói£>, .1. ó í)«Mte tílúipne 
^5up ó Uíb t^ogojpe, a n-uprhóp ó'n ^cé^T) 
ceomnc^p. 'Sé ^n pát ^up b^ipcexvó 
"flTeArs^n tTlúfs^Aige " a\\ xmi te^b^p, .1. 
^icpif *oo t)évMK\m ap ffle^rs^n TTIei-úbe, 
Aínm azá *\\\ ibS c^pnán cloc, c^pn<án "oíob 
<\\\ Cno<? n^ 1li4g«vó, 1 ^Conc^e SI1515, 
^5 u f ^ n Cv\pnán eile &\\ ^n IDuc^ip, 1 VI. 

•ocfuúóA céAt) Óilte tfUc né-Atiáin, . t)Uí|t 
CoriAitt. 1f é if me-áfs-Án arm, |\ut)^í a 
tMitigce^fi ^gup cugcAp 50 tiém-ion<vo, 
^S u n 'o'éif 1-at) t)o rhe-Afs^-ó cpé n-A céile, 
4on ónap tnóp ^rháin *oo *óéAnAtfi *óío£>. 1f 
X)óóa 50 tneAfc^p supab * tTle^-ót), bain- 
|\íog^n ContiAóc, "oo funne c^nÁin T)e na 
ctocxMb útd. 1f rru\f\ fin T)o rhe^f^^n ime 
teip : tMtligce^fi Ati c-im Agtif me^rstAfi 
nó cuifceAf\ cpé n-a céite é, ^gtif T)é^ncA|A 
aon cn-Ap Aifixáin "oe j:á *óeoi*ó. 1f ^rhUMt) 
T)o'n leaft^ fo -A^xMnne : *oo C|AumnigeA*ó 
t\a fsédtCA x\5tif *oo funnexvó me^f^-Án 
*oíot>. ÍTl-Á firmest) pém, c-á fúit ^s^mn 
n^c é *oálCA tiA me^r^in a ópuirmig x\n 
X)\\Át&\\i a be^f >Aip, m^|A nío^ tri^it Unn 50 
mbeití ^5 cfiomai-óe^cc ottAinn f?á man *oo 

mboóc tiT> : 

" ÓuaLa fsé^t, jru^ip éipe ru^pe, 
)Tuai|a fí triAftA leaner 50 bpác ■ói. w 

1f *oóca $u|\ tnimce xvoeipce^ (< trnors- 
án " 'jta tílurh-Ain 'n^ " tneafsAn/' a^ur 
"tThofSÁn tTlei-óbe" if é -oo rsrío^ Seagán 
Ó *Ooniui£>iin 1 n-A -Aguipn *oo cuipeat) 1 
rmeipeAX) f oclófVA tJí íUg^tlaig. tTUn fin VI 1. 

jréin, "oob' feA^ Unn u tneAfsÁn/' tff é if 
50ipe "oo'n cfAnAf. 

Se^t), ip tmtiT) "oúinn jtocaI nó *óó "oo 
óufA fíof a\\ at)X)a\\ An rheAfsÁin feo 
^Ainne. póifiíop t)óigce ! ní tiion<\nn cop 

T)Ó JTÁ lÁCAip AS u r mÁ P *°° ^ÍOt) A1fl. í)í 

beA^Án "oe fséAtCAib "DeAfA speAnnrhApA 
Ann z\\Át t\aó puit Ann Anoif, ó'n uaiji ip 
r\Án óeATnng -oúmn ^n fnS-fe^F ^ TSP 10 ^ 
iat) a 5Con5biil 'p^ leAbAp. *Oob' éigeAn 
•oaiti iat) -oo bAinc Af, ^gup ní AbpAim nÁ 
gup "pop i n-ionAT> rsuxMbe" Abjrtnt Annpo 
'íia n-ionAT). Aóc ní ?eA\\ CAOince nÁ 
cÁmce mé — ní rmpe bA ótoncAó teif fin — 
aóc peAp T)íóiU T)o t)éAnArh. UÁ fean- 
focAl ^nn : 

" ttlunA mbei-ó UAisneAf a\\ cnoc AgAinn, 
tDení) fu-Airhne.Af Ap pop A5Ainn." 

UÁ av\ pop AgAinn, A$up pmn Ap Áp 
puAirhneAp Aip, Asup tnÁ óAiLLeAtnAp An 
f5UAb, ip péiDip Dúinn ceAóc 1 n-A longnAip. 
1TIÁ bíonn fAgÁil A^Ainn óoi-óóe Ap An 
" UAigneAf Ap cnoc," Aj;up Áp leAnnÁn 
fít>e beit 1 n-Áp n-Aice, cuippimít) píop uAip 
éi$in Aft " cté-beApcAib gAngAi^e An 
Cf AogAil " "oo-gni nAtfiA *oe óajvaid A^up 
capa *oe nAtriAiT). Vlll, ^ijie ú"o "oo f^s " S^níob Liac An eAnnAig" 
triAn AgAit) fit)il nó púicín Ain pém. UÁ 
tnón-óuiT) T)Á t&s\y& jréin cuntA AgAtn wp 
ami bfocloin, Agup 50 món-rhón mr An Cóin 
AnrriAnn Agup inr ^n Cóin AiceAnn, mÁ'p 
ceAnc -OAtn riA uemil pin *o'úrÁi*o ^ji Atr 

5CUTTIA Aft A bpuitlt) tíor ^AHl. UÁ11TI An- 

bui-óeAc "oe'n peAfi rAin A^ur beAT) 50 /oeó. 

JeobjrAn cnÁóc ^fi n^ fsníbneoiníb, -jnl., 
mp An noinn pn t)e'n te^tiA^ 50 bpuit 
" t)unAt) r»A S^eAl" mAn tei*oeAL tnnti. 
An cé ir mó aca, ir é ConcubAn Ó T)eAr- 
rhurhnó, *oo com nui*óe At) 1 5CAnnAi£ An 
A"ómAi"0. *Oob' ionsAncAC An cAinc a bí 
A5 An bpeAn pógAncA rAin, tÁ *oá nAib fé 
'nA beAtAit) Agup 'nA bníg rhAncA, jtaoi 
f aoJaI Agur |taoi fUince, 1 n-A bAite beAg 
péiti. 

Sgníbneóin eile 'n-A bpuit cui*o t>á *óéAn- 
cúfAíb Y A teAbAfi fo if eAt) ttlíóeÁl t!A 
TT)uncti , óA, ó Cúil Aot)A, 1 rnt>Aite tílúinne. 
S^niobAnn fé rin 50 hAn-*óeAf, A^ur ip 
potlur sun triAic teip beA^Ati T>e fnAf ha 
ticni*óeAótA "o'jrÁsÁiL An a fAOCAn. Sin 
lops ip mteAncA T)0 50c éinne, An ntm 
T)o -óeijil 5Aet)il5 nA hAlbAíi ó jjAe-óiLs 
v\á héineAnn, .1. Aitnip -do •óéAnAtii An ^ad IX. ^on óop beA"s canAriiruA, ní tie*.\UvCM *oo 
PSoUÁif\í£> ru\ íiéipe^nn b.Mnc leif. 

"Cá jaut) 615111 <\nnpo leif ó *Óonnc«yú 
Ó LdOS^ifie, ó C111I ^otM, 1 mt)vMte fflúiphe. 
Tlí 5it)^"ó tK\m é fin *oo rhoL\-ó ^^up c.Ml 
^S l, r c ^ú ^5 5 A ^ n-Aon *oe Connp^f) n.\ 
5Ae*óit5e Aifi. 

Uá fs^^l eile póf d tVliipgjAéiT) t1í <\il- 
JeajM, ^^uf ní mif*oe t)<\m *\ jvvó 'ru\ Uv\oit) 
5 U F r5r^ neoi r clifue i piti — besn *\zS 
friuvm-óA oilce ^|\ 54c aon Ó4in€. 

tn^i*oip leip ru\ fgé^lc^it) eile, ní'l 
iormc<\ ace fe^n-f^é^lUA ru&tó, Ajuf ip 
T)óó*.\ 50 tifrtnt 4 5Cion jréin -oe Loccaiti 
opc^. VTL\ rS jréin, c<á <Aon titbit) átftáin 45 
ná fe<\n-f5é^tr<\it) *\[a 5^0 ^on f5é<\l eile, 
•oi feati^p é 1. tnonn <\n ó&tttz ^f\ áille^óc 
1 gcomnui-óe lonnc^, 50 Vu\ijuce rru\ geib- 
ce<\p u\t> ó pgéAlAróúltt n^ó f^iti puinn 
CvMtige oca 4f\ í)é^pU\. 

1 -oc^oó n^ hea54p£óifieAóC4, ní dbpAim 
^noif aóc ap cuipe^t) ce<\n^ 1 nT)eifie«vú 
|\é^rhf.\it) :í likvojuv tk\ nOót gCpf/ 1 áf 
;í Btnftil tiogUMCúe M v\n OAftpAlAig: 
^iollA T)eACv\i|\ *oo tMin ú|*Ái*o áf pfh Agur 
$iolU\ t)e^c^i|A acá póf Ann. 

seosAííi t^oiDe. p$e<voóm An $te<\nnA óAirn. Romnc trióp bli<vú4nc4 ó fom, *oo óorhntnj 
pit;e^t)óin 'jwn njte^nn C^m cúpl-A tníle ó 
"Thvxgónom-óa 1 5ConxK\e Copcaige. 'S&n 
Atn páin ce^fvo th&it *oob' e^vó pige^-oói- 
[teaóc, <aóc óum plteat) Af\ mo rsé^l, *°° ^í 
oi|\ev\*o te -oéaruvrh *\5 ^n bpge^-oóin peo, 
^un b'éi^ion -oo btMo.Mll *oo cosine óum 
c^bfungte teir. 

An f vM*o -oo bí ^n f ean-tmaó^ilt 45 £;\bÁil 
*oo fige*voói|\ev\óc níon cajwú leicéix) an 
DuAÓAtlA teif. T)o *óeme<vó fé oife<vo le 
tu\on Cfiúf pe^p, x>o oibf\ige«vó fé óótri 
•quujmocac fcMn. *Oo bí ^on mje^n ^rh<Sin 
<\$ Ajn bp$e,voóin, ip óe<Ap pé m' .cM^ne ^un 
ííumc ^n |\ut) í t^o^i|\c 1 scteoafin^r T)o'n 
t>pge*voóin 05. 

Úti$ fé, triAn peo, jré n-^ córhaift é U\ ip 
T)An n*oói£ t)í ^n pge^voótn 05 pÁrcA. T)o 
póp*vó uvo U\itpe,.\c bAitt, 'p ip mx) *oo rhAin 
50 |MfCvVi bpoóvMn á óéile. 

Dí rnóf\-óui"o oibpe 45 ceAóc ipce^c cúó^ £a6 IS. t)e^5^n bliAttanuA cap éip é póp st> 
X)0 rhéxvouig &n ^nó, ip bí pé x\$ ob^i|\ 50 

T)ÍÓe-AttAÓ IÁ. té bÁf\J\ ATI T>U,<yOA1fA T>0 bí 

pé, pseinn ceAnn T>op tiA ppóil uai"ó ip 
btiAitexVó te pumneArh é caLI coip Ati óaIIa. 

T)o léim pé LÁitfte^c Anuap *oo'n peót 
ip *óein pé ^p ah -ocuAig *oo bí p^ óúmne, 
óum tiA LátriA *oo psiobA*ó T)e pém ! 

"Cxvo é pm o\kz nó a bpuite^nn cú a\\ 
buite?" app' An fe-dn-f?igeA*oóií\. 

"tlítirn, a\k Aon-cop," ^pp' an pigeA*oóif\ 

OS- 

"A bpeiceárm cú X)\a i*oip pinn 'p a' 

c-otc? *ÓÁ mbexvó mo rhAC 'p^ n ^ 1C 5 l1 P 
buAit An ppót ó óiAnAib, bí pé mAf\b ^An 
pA5Aj\c gAn bpÁCAip. tlíop cúipge nÁ ttnc- 
pe^vó a teitéi*o AtriAó coi"óce Apíp *oAm, 
bAinpeAT) An lÁrh *oíom teip &x\ *octiAig po." 

"A|\ rh'AnAtn nÁ bAinpip/' -áfAp' ^n pe^n- 
figeA*oóip. 

T)o fU5-AT)A|\ 50 torn TMinse-án Aip, -] 
ca^ éip mopÁm c^iónc, *oo óoip5eAT)Af\ é. 

í% 'SeA*ó," ^fr' ^ n peAn-figeA*oóip. íé piub- 
Lóóat> An *ootriAn 50 léip, ip ní pittpevA-o úaja 
h-Aip 50 •oueA^rhóóAi'ó AmAT)Án éi£in tiom 
«top itjó nÁ cú." Do Ú05 an fevAti-figeAT>óij\ Leip a óleit 
50 moó^pmAi , oin,if gAibfé^teic T)|AOióeA'0 
tluA Ttl^gópom-óA, fi-A|\ teif An cppÁi*o 50 
p<5mi5 fé -oo'n cpeAn-*ópoióeAT>. CAfA*ó 
bei|\c peAp a\\ a óéite AnnpAin. typiApfung 
■ouine aco T>e'n -ouine eite aj\ óeAnntng pé 
riA tiUAin v\^ ^n aoíiaó. *OubAif\c pé r\Á\\ 
óeAnning. 

u t)u-ó tfiAit -Ati rhAipe "ótnc é, m&\\ f *oá 
rroéAnpÁ, -oo bAinpinn-pe t)íoc ÍAt>, M Af\p' An 
T)uine eile. 

"Cuipim 1 ^cÁp 50 bpuit n^ huAin Anoip 
aja tÁp -dn *o|\oióiT) ; peicim Anoip a' bpéAT)pÁ 
iat) *oo bAinc THorn/' AfifA pe^ x\n AonAig. 

Seo iat) Aj\áon a^ pÁjuigAt) na n-uAn, mAf\ 
'*óeA*ó. If 5<Mpit), 'p^ n cráitugiVÓ "óóib, $u|\ 
óUA-OAf\ 1 p5ó|\nAÓAib a óéite. T)o topning 
^n bjungeAn -] *oo rséitig au pint Ap puAi*o 
x\n bóCAip. t)í ^n pige.voóip A5 pé^ó^inc 1 
SCórhnui'óe Af\ An obAip. ÚÁmi5 *oAOine 
éi^in puAf x>o óoif5 An bjungeAn, ip tApp- 
Ain5eA*OAf\ píotcÁm eACoppA. 

§Aib peAp Anuap ó'n mtnlionn -j bpAictín 
rhine coij\ce Ai$e aj\ "ópom CApAiU bÁm. 
T)o piApfung -ouine éigin *be cad pé n*oeAp 
Ati bjungeAn, ip "ófiuiT) pé ipceAó leip An trofioióe-AT), if •o'of^il fé AtriAó An 
fcjvAitUn if f^Aoit fé An rhin té fÁnAit) nA 
hAbAnn. X)o bAin f é c^otA'ó Af a' tnbpAitUn 
op aonn An -OfioioiT), if níop fÁ^ fé piú Aon 
gfÁmne AtfiÁin uif\te. 

" A' bpeiceAnn uú ^n bpAicUn fin teif An 
n-oume eile/' A\\f eifion. 

" Ci-Cim," A"oubAi|\c An peAjA eite. 

"tlí piú a bptnt *oe rhin óoijice aj; An 
mb|AAittín fin An cÁf ó cofAó 50 x>eipe," 
AfAfA peA|\ An óApAitt bÁm. 

í)í An pigeAT)óií\ A5 p éAÓAinc aj\ An obAif\ 
1 scorhntn-oe 1 x>o bfiip An An bpoigne Ai^e. 

í(, Oo fAOiteAf, *oá fiubtóóAinn (3ipe nÁ 
buAilpeA*ó Aon AmA*oÁin umAm óórh tnófv 
teif An AmAT)Án acá a^ahi A5 bAite, ip 50 
•oeirhm f AOileAf 50 f\Aib pé fin móf 50 triAit, 
acc *oo buAi*ó fib-fe An a bpeACA ftiArii, 1 
50 mófi mó|\ ^eA|\ nA mme coipce. TlAgAt) 
a bAite if seobAT) tem' AmA-oÁn péin/' A\\f 
An pigeAT)óiíA. 

ÚiomÁin f é leif f 01^ *j bí p é 50 rnón Iuac 
A5 An ngleAnn Caiti, if *o'f An fé An óui*o 
eite *o'á fAogAt 1 bpoóAip An pge<\*oófiA 

óiJv S10S AtttAÓ. & cÁijvoe, mneofAit) mé rseul *oíb A tmc 
4rm\ó opm jréin nu<Mf\ 4 bíop ^m' g^ppim -j 
5<mi ptnnn céilte ^gAtn. 

1np ^n Atn fAiti bv\ beup 45 p\y ótn' p^p- 
óipce -out fíof AmAó ^5 Cv\bó5v\it>e.Aóc 50 
b^ile ^n fílipcéAUMg. TVfAndroff Af pe^vo 
mí nó "óó UMpcíop 1 nuAiji a ti5i*oíf *.\ b^ite 
óugdinn T)o Có5F4i*off éinní 50 t>cí n^ 
Cttijip Af n<\ tiU4gru\ib, T)o bío*ó A leitéi"oí 
fin do fgéAltxMO 1 T) , ev\ccp.Mcib aco "ó^ 
innpnc /»[\ ti-A cupp^i 5peAnntfi4p<\ *oo 
tuice<vó xmimó o\\ts <\n fAi*o <\ bíDíp ^ baite. 

T)o bí beipc pe<\p 'n-A gcottinufoe 1 
n^iopp^cc "Do nó cpí '|iK\ipce*.\rmAib "oo cig 
mo mÁt&p. X)o téit>e*vó ^n beipc peo córii 
piúp,\txA Leip Ati mfrdptin píop AtnAó 45 bainc 
n,\ bppÁCv\í 5AÓ Aon bluvó^in A beipe*.\-ó 
optA 1 ntu\ip a ti5it)íp a bvMle b^ -óóió leAZ 
optA gup ^s Uíp nA T1Ó5 ^ bío-(Mp, *oo bícró 
a teicéi-o pin *oo p^oLtA púca 45 innpinc 
f^eutt^ *\p íia cúpp*\í le 5pe<AnnrhAif\eAcc 
*oo cuicexvó -Atn^ó optv\ ^n pM*o 4 bí*oíp A 
b^ile, — 1 "ocpeó 511*1 rhinic -d gtnt)irm ^n lá feicpnc 50 mbeinn C|\íonnx\ Lai*oi|\ mo 
•óót-din cun 50 í\A§-dinn fíof ^m-Aó 'ti-A 

1f xMfi fin a bíop ^5 cuirrme,&rh IÁ bui*óe 
pógrhAi|\ t me a^ -oeun^rh siúfinÁLA éi^in 
1 n-4ice ^n bótdij\ nu-Ai^ ^ifuge^r ^u^im 
5Ái|\í cug^m x\ni^|A au bóc^fi *] ca*o a óí"ópinn 
-A5 "oeunArh ofim nÁ au beij\c fe^n fo 50 
bpuilim a$ c|aácc ofitA "| a fváirmí Afi ^ 
ngu-Aitnib aco. 

liom ^ttixMfeAcc oj\m 1 n-éinfe^cc teó fíop 
-ám^ó. T)ub^t\c lÁ]t\\eAó 50 fVAgAirm ^cc 
mt) p Ar\Atr\Amz x\p pe^t) te^c-tiAij\e tiom óun 
50 bjMgáinn me péin oll^m 1 5Cótr»Ai|\ avi 
bóc^ip. 

"tlit opc, mÁ Y eAt)," ^ffA iAT>-tMti ^g 

IDo pte^f if ceaó 45 c^iAtt A\y mo tfiÁtxMp. 
"O'mnfe^f T>1 50 fuib ^n beij\c f?e^|\ fo ^5 
•out f íof 50 t)^ite ^n ltlifcéAt^ig 45 cÁbóg- 
Ai*óeAóc -| 50 jvAb^p pém ce^pAite <aj\ *ótil 
1 n-émfe^óc teó. 

" Aifuú, a LAog," Aff a mo rhÁcdip, gomé 
fin ^fv fitibAt ^5^c : bíot) ciAtt -Ag^c i jmti 
Annjwin f^ b^ite "óuic £éin. 1p mime Ainiginn c'.AúAin, beAnn-Aóc T)é te n-«A -AnAtn, 
•ó'Á nÁ*ó 50 scAÍcjreAt) da pgLÁfrAite tieit 
45 obAin ó "out) *oub pé f Iiucajia "| pé fruxxóc 
•o'feinmeóiníb aíi bAilL pm -] n,Á bícró ceine 
n-Á ceAf nómpa ircoit)ce aóz &mÁm cúptA 
cipín bfAOftixMg -j juit) bA rhe^pA x\Á fAin nÁ 
bíot) *oo cóin l&aptá aco te fMjAil -acc 
bniop^Ann^o ptnp "j peAnA-cjvACAin bAintíní 
a bíot) oAitce Atnuig An Ioóca psiobófl 'n-A 
•ocómup, — •) -o'Á oowianca px\m pém, ip tru\n 
ge^tt .An ^n scúnp-A *oéi"óe^n>Aó a tu^ 
t\AtAin píop -AtriAC 50 bpuil pé pínce 50 
cnéit fA ^eitis 1 n-oui . . ." 

X)o bí pí pM*o ^ac n-fAix) 45 ^AbÁit t)Am 
Afi ^n scurriA pAin -j 1 n-ion<vo a córh,Ainle ,a 
gtACA*ó ip é An nux) a -óeine^p nÁ me péin 
ol.UfmgA'ó 1 5Corru\in An bót,Ain, i pe-An-A- 
óiopóg jvÁmne -Áfvo^ó liom -j T)ul m-An -An 
Í^S^r n ^ PF r eo ) — A ^ c bicoAn imcigte. 
Seo cun ne.A€.A 'n-A n-oiAit) ine -7 ní jtAib mo 
nic 1 n-Avpce^n tnA|\ t-ÁnAg puAp teó 1 n-xMce 
SnAiTKAn-tiluitinn. 1p ^rhLAi*ó -a le,At a 
pinle opúA nu4in -a conM*\ice,AT)>An me. 

"Ainiú, cá fx\gAin ? " -Anp-A ixvo-trAn 
tiotn. 

" C^ tvAg-Ainn/' a\\\*& mipe, "aóu píor -Atruté 8 f n-éinfeAóc tib-pe *j r\Áp rhóp An nÁipe tríb 
nÁ\i fAti tiom?" 

T)ubf A"OAfi Uotn plle&t> a bAiLe ^íf m^ 
nÁ fVAib <Aon gnó f íop Ag-Ain, 50 fiAb-Af f\ó- 
ÍA5 óM<n oit)|Ae 1 me^rs meitite 1 50 tnb'é 
5U.p t|Aúis b-áip *OAm é "] tm mb' e<vó 50 
mbe-At) mo rhÁcAif\ &§ cuifi a rhitteim ojaca 
pém 1 tn-Af geAlt aija pin n,Á beinn 1 n-Aon 
bótAf\ teó. 'O'fiAp^.uigeAf T)íob cat) 'tva 
t&oV) 50 fiAb,AT)-AH x\g mA^At) púm f^|A ,Afi 
f^s-Af -An ag 1 T>ubAfvc teó 50 ne.Arh-mbAtb 
r\Á jiAgAinn a bAile -Atioip cun 50 *océi"óirm 
50 tXaile ^n fhipeé-AlAig ,Afi t>cúi|\ t)ío*oAj\ 
put) ^aó n-fAiT> *óonV corh-AiptiugA'ó óun 
•out ,a bAite &óz rríop b'-Aon óAbAijt -oóib beic 
Uom map ní pltpinn a bAile. 

T)o tiom-ÁineA*OAf\ teó ipce-Ac j\a* cS^ait) 
•] *oo le-An^f-frA ixvo i ní puinn fignif <a 
•óeineA-aAfunna nuAip-A tugA'D-Ap a n-Ag-Ait) 
-Atv bót-Ap Ce-Ann-Uuipc. T)'jMtiAr-|\A tYiA|\ 
^voeuupa cúplA céAD |vÁnn 'n-A iroi-Ait) m^ji 
111 teosjM'ó eA^lA *óAm ce-Aóc nró-|TA* 
eorhs-AfiAige 'nÁ jrAin t)óib. T)o bíom-Aif\ -as 
fiub-At Unti a\\ Ati scumA f-Ati.ctin su|\ tuic 
-An oróóe ojvAinn. AntifAin t>o , ó|\iiiT)e-Af 
ní"ó*f-A-cotfiSAj\Aige "óóib te tieAgtA 50 fiAgAiT)ír Amwfrá opm f<\ T>oi|\óe.dcc. t)*x 
g^ifiit) gup fcop an £>eif\c ^co fu^f .ófi t<Áfi 
An bótx\if\ i *óípige-A*o^íA ^jA beic ^5 0050^- 
nxMg te céite. X)o tÁuv$ ^f ^n 5C05<\f\tv\c 
5U|A gtAO , óA*o>A|i óúó-A mipe. tlu^ifv Aú^n^ 
Cúóa *oúb|AAT)^fi Uotn 50 mb'fev\f\fu\ -óAtn 
-oul c^f\ n-Aif 50 Sp^i*o-An-ttltiilinn -j p\tu\- 
riuMtic ^nti 50 mvMT)in -j 50 *oCv\bv\f\j:.M"oíp 
p^c^ mo lóipcín TMtn 1 5cotru\ij\ m\ lionjce 
■j me -óul a bAile -ó-Ain péiti ^p m<M*oin. 
T)ub^|ic leó t%Á |Av\§<m nn. — tlíop U\bfu\Tx\fi 
jroc^l eile liom acc bpeic opm -j tne le^At) 

ÓÚÓA djl Lá|1 All bÓCAIfl. T)0 DÍOf ^5 f pfVIÚCvMt 

•o'u^jAAit) me fém a bogAt) uaca <\cc 
ní paid Aon óAb.Mfv *o<\m atm. T)o ca|\ju\15 
■otnne aco cui^e c<\fu\b<\c "] -oo óe*.\ns<Ml 
fé mo *óv\ lÁirh d'á óéite. AnnpAin t)o 
■óeine<vo^ft cponnog -oíom -j vo óinpe^TK\f\ 
mo glúine puAf 1*01^ mo U\tfu\ : tun\ip ^ ti)í 
pAiti "oeunc^ >c\co fÁice<voAp b<\c<A mo jv\inne 
AntuAf A|\ fre^CAt) trT tnteAnriA ■] j:é bun mo 
x>Á io| v 5v\T) — 1 tti5<\TU\f\ ce^n5Al x\n cipín 
opm a\\ ^n Áic fin. X)o bí beÁj\tiv\ aja ctoi"óe 
x\n bóc<\i|A 'n-v\ n-,Mce *j ótiifiev\TMp ifce-Aó 
tA\\ beÁfuu\inn me -j -o'fMSATMfi <\nnp<\in me. 
tlu^ip ^ bío-Ov\p imcigce u-Aim *oo "óífug ro 

mo pmuAínce aj\ beic "óom' ópÁt). t)A geÁpjr 
gup "óípigeAf a\\ beit a$ got -j, ^ rroóm, 
níop b'ion^riA-ó pAin, mAf\ní p<Mb Aon cAitige 
A^Am &\\ 'óótÁfAí ah cpAogAit i me Anoip 
ceansAitce 50 *oocc oit)ce "óopcA 1 nrmtAis 
lAfAóca. tlí fdt!)^p f\ó-fAT)A cexMi5áilce 
nuAip AipigeAf "nó bó! íió bo!" A5*oume A5 
ceAóc £ém' géin ( = t)éin). t)A geÁpp 'n-^ 
•óiAit) fAin 5up t-áinig bó 50 beul n<* beÁpnAn 
aóc córh luAt if connAic fí mipe *oo glAc 
fSÁpT) í porhAtn. T)o téim fí tAp n-Aip 50 
nAnAiteAtfu\il "] cuip fl fS^í x "° ^rm-pA cuid 
eite *oo nd bUAib. T)o bí An cé bí 'gÁ 
•oaomÁinc A5 cpoit) Y A5 AigneAf teó a 

"O'lAppAlt) 50 |AAgA1T)íf IfCeAÓ f A } pÁipC, ACt 

níop b'Aon óAbAip *oo beit teó, mAp, cóm 
Iuac if tigeAt) Aon ceAnn aco 50 *ocí ^n 
beÁpnA •] óí*óeA*ó pí tmpe, ní cuipj:eA*ó ?e<\\\ 
píce ipceAó í. 1 gcionn geAppA-tAmAilt 
•00 cÁini^ Ati cé bí 'gÁ -ociomÁinc 50 *otí ^n 
beÁpnA peucAinc cat) *oo bí A5 cuip ^n eAgtA 
opúA, acc mo cpÁi*óceAóc ! córh Iuac ip 
óonnAic pé me mAp bíop A|\ mo copA-guib 
b'é An ptm a "óem fé nÁ pic teip péin 1 
•ocÁmifce An AnmA. 

X)o bíor Annr^n níof UAisrhge nÁ piArh, It mA\\ óeapaf nÁ geóbxvó éinne -An X)6t&\\ 50 
tn^i-oin : — Aóc *oo gaib : rnap rm^ip a bíop 
óun CAttugxvó óug-Atn pém 1 mo f úit cupt / 
^5Atn -o'Aon £uAf5<Mlc fÁgAil T)'Aipige-Af 
fiofón evince 45 *OAOine c^tn^lt UAim -j 45 
T)pui*oe^rhxMnc liom. tltMip a bío*OAp >AtiA- 
córhsAfVAó *OAm *oo pcop.<yoAp fuap x\p ^n 
tnbóúAp i trípige-dtMp a\\ beit 45 cóit)-i- 
t>|TAi*o te óéite. 

"If T)óóa gujVb é An c-^i-óbippeóip pém 
azá Ann," a^a "ouine aco. 

"tlí tié, truiife," -App-A *oume eite ^co, 
t( aóc "ouine éi^m a bí a^ itni^c Afi ^n 
AvnAnAn bUACAllAyAm : cé^n^í'ó opaib Anoip 
T bíot) se-Alt lib n^ pmt éinne 45 An 
mbeÁ]\nAm fiótfiAib." 

TIÍOp LAbp^f-f^ AOn pOCAl AWAÓ Af tTIO 

beut te be^t^ sup'b ^rhtAi*ó a óuipprm 
f5^c opt>A nu^ip -A puA^Af gup 45 ce>dóc 
jrém' gém >a bío-OAjt. T)o tÁn5-ATx\p 50 "ocí 
>An beáfuiA -j lAnzAon An lAyAt> -aco 7 
'o'peuó-A'O-Ap ipceaó *oo -upturn nA beÁnnAn 
te potup An lAnzAO\\A. AnnfMin -oo Labp-Af 
"j ry^AnnA? ontA 1 bpéin ^n c|\\ogxMt ce^cc 
ipce-Aó óugAtn i me pSAOiteat) ó pn-A cfitnvó- 
ceAn^AlAóA a bí opm. 12 u 5oi*oé An j\<vóAr *ouine tu r a\\\>a \AV-\*An. 

" Ó ! f5A0iUgi*ó tne a\\ -ocmf," a\\?a tntfe, 
cl mAp \n a\\ etgtn acá lonnAtn t^bAipc, c^im 
óórh c^aocca fAin a 5 An bj:Ár5<vó acá opm." 

T)o t^nsATMfA ifceAó óúgAm -j *oo fSAOit- 
eAt)Af\ tne óm' óeAngAtACA. I1tu\if -a biop 
f^AOitte aco do ceifcigex\'DA|i me 50 THAn 
a\\ cat) pé troeA^A "óAtn beic ceAngAtlce nó 
ca*o a^ trie. T)u&a\\z teó gup AniAp ó ílefoín 
me "j %u\\ SfvÁp Aé\\ ó'nÁtc fin a jiéróag tiom 
cun beitfóeAó a tiotnÁmc 50 CeAnn-Cuipc 
T>o, -j gup A5 j:ilteA*ó a bAite bíop nuAiji a 
CAfAt) j\obÁtAite opm fAn Áic peo 1, caj\ étp 
a j\Atb 'D'Aip^eAT) A^Am a bAinc "oíotn, 5tin 
tU5AT)An av\ ceAn^Atfo opm. t1íof\teo£;AT)Af\ 
•OAtn a cwilleAt) -óom' fgeut innpnc triAji x>o 
*óífiigeA*OAtA A|\ bett A5 T)eunAtri tjuiAig T)Atn, 
-| *o'iAf\f\ -otitne aco opm *ovil teif pern 50 
T)cí Á C15 50 tÁ. T)o "óeineAf nu*o Atp, -j 1 
TToei^eAt) nA hott)ceT)o gluAifeAf jrém -7 An 
ipeA\\ fo pé géin AonAig Abí 1 gCeAnn-Utnpc. 
íluAtfi a f|\otfeAmAi|\ CeAnn-Uuipc níop 
frdnAf a ttntleAT) 'n-A étn"oeAóCAin aóc 
ciomÁmc Itom An bóÚAf fotp ó'n ppÁiT). 

t)íop as fiubAl ttom 50 hAonAjAAtfiAiL a\\ 
An 5cumA fAtn 7 A5 ctnp cuAifiifs' nA fltge 13 

go tlaile An tihfceAUMS a\\ ^aó éinne a 
CAifci opm jr^n bóú*Mfv : — 1p é fvMT) Afl a 
giojAfVAóc 50 pAlO tXdité ^n t1lifcév\tvM5 
f|\oipte ^5v\tti 50 Iuac urn tfu\cnótu\ *Oé 
SAÚAfidinn. 

A|A triAit)in 1 mbÁipeAó *oo ciuvóAp tru\p 4 
fVAib na cÁbó^A. T)o óonruvc díi tk\ 51ÚÓ a 
óeAns-Ail tne 'n-a me^s, aóc m^pa ptuis- 
peA*ó ^n CAtÁrfi u\T) ní £aca *\on pioc *oíob 
^r f^ 1n 5° tioi*óóe. 

X)s IttAt um tfAÁcnón^ *oo bí péi"úci$te 
teip n-A pgtáttaite 50 léifv -j 5AÓ éinne ^co 
imtigte ^f x\n n u ^"°> ^ c ^™' t«*oE>-|\\ níop 
fiAffung éinne "óíom Cxvo *oo tug me. X)o 
tMop ^nnfxMn ^m' óAonAi*óe AoriAip a\\ pe*Yó 
CAmaiLli *ocpeó $t\\\ óe^p^p 5liu\ipev\óc opm 
^ bAile ^f\íf, nuAip a tÁittts r e ^ n_ ' otílne 1 
pe^nA-beAn 50 ju\ib Ap^t -] cupcAit aco nu\p 
^ tiAt)A|\ T)o Unge-Ap péin -| an peAn-*oinne 
Ap óáinc te óéile Ap pe^vó CAttíAítl 7 b'é 
t^ini5 ^p Á\\ ^CAinc ^tifi péfócig pé Uotn aji 
óopóinn 50 ce^nn peAóurhAine. 

T)o óuxvó^p a bxMte 1 n-émpeAóc teó -] b.A 
p ó-rhAit ^n c-ionA*o T>Am beic aco. tlí juub 
Aon 11 ai 5 ne«.\p opm 1 scaiteAtfi n v \ pe^óc- 
rhAine pin m^p £>íot> bUAóaiLU ^n bailt\\5 14 

ceaóc ^s f50íitJi*óeACC óugAinn ^aó aotí 
oit>ce 1 f^eutAi'óe An-A-bfteÁg *oo b'e^vó &n 
feAtvotnne. 

tlm t\\Átnór\A T)é S^t^|\xMnn *oo cÁinis a 
'óá oijieAt) 'OAOine óúg^inn if t>o ti5e<vó 
-Aon oi*óóe eite 7 t>o bí x\on buACAill ^rhÁin 
'n-A tne^fs a bí AnA-pe^t\ArhAit 50 téijA -j 1 
n-xMrh*óeóin x\ f\Aib *oo buAó-ailU f a 05 x>o 
bí " glut) geAb " xM^e liom péin. 1 n*oeif\eA*ó 
bÁfif\A xj'^i^ppuig fé "óíom cat) ^f tne. 
T)ub,A|u; teif r\Á pe^*OA|\ m^ 511^ bpe^tA 
cte-Af m^tAijA -] nÁ jtáib Aon Áic óórhnuit)te 
|\iArh xM^e aóc -Ag imte^cc ó ^on^ó £0 
m^|A5^*ó aj\ |?ui*o óeit|\e óúige v\a héifie,Ann. 

"tlif óóijA 50 t)ciof peÁn^Á cte^f éi^in 
teif 4 oúinn? l M A|\fA -aíi biu\óAill feo. 

"ttluife, ní m^ic liom/' aj\j\a mife "beit 
^5 gAbÁil *oo cteAfAib 1 n-Aon óoj\ m^f\ 
óróim *o^oine 50 tninic 45 "oeurrArh cte^f -j 
nuxM^ a gAbann be^c 'n-^ scoingib 511^ 
b'-arhLAi'ó éi|\gi*o fixvo óun fCAtcdi'óeAóCA, 
1 m^|\ ge^U ^1|\ fin *oo £1150^-1^ fu^f 

lA'D." X)0 X)ífVlg tlA bUACAlttí 50 lélfA x*f\ 

CAc^itic opm cte^f éigin a ciofpeÁinc *oóib : 
1 -otíbAifc au plubaifie f eo t\Á ciofpe^npMnn 
m-d|\ nÁ peuDF-Ainn é. 'Oub^pc-f a 50 T)Cc\bAf\- i5 

púirm te \\Át> "óo 50 tToeunpjrtnn cte*\p a 
CeippeAt) xMp pin t>á mb»vó rh^it tiom é. 

u, Se<vó, peicpnníp cu 'gá -óeunarii," Aftfía 
eipean. 

T)o óuipeap pic a\\ IS\k au ui$e -j *oo 
tíon^p fu-df -o'tnpse í. X)o ptu\fw\p ppuin 1 
T)o fui-óe-Af -A|\ puaptru\ 1 n-Aice n<\ pice. 
Annp^m T)0 óuipe<c\p tno *óv\ U\nn ^m^ó pé 
bun tno tk\ iop5,\T> -] óAlúedf cpí rpunu\ 
tnfge pwf "oo -upturn mo cinn. "Oub^pt teip 
^n tnbiu\óAitt peo, tká rheut) plub*Mpe>Acc a bí 
xMp, n-Á peu , op<yó pé <\n cle<.\p p^m ^ -óeun-Atri. 
*OubAipc pé 50 n-oeunp^vó "] $up se^fp ^n 
riioitt xMp é. — "Oo f uit) pé <s\\ av\ bpm\píru\ *| 
'00 1U15 pé ^p ^n ppunn pé tri^p a (UtS^f-fA 
-] peo é óun Art uip$e -a oAiceAtfi *oo "opium 
a cmn. T)u b^pc-p^ leip nÁó mv\|\ pin <a 
pu5<\ppéin *.\p An ppiíun -j 50 5c*\icpeA*ó pé 
leonine -o^tn a tátru\ a pocpug<\-ó p*\ óe<\pc 
tupce. T)o ópomAp píop, x>*\\\ teip, óun a 
LÁrruA a pocpugxvó 'p^' óe^pc ^p An ppiúm, 
-aóc 1 n-' lon^T) p-Ain ^ "óeuruMn b'é An put) a 
•óeine^p r\Á CAppAC a bAinc x\p a Iáttia "j é 
ótup 'n-x* pui*óe -Ap a coin ipag pAn uip^e. 
leip pm po óinp nA bUAóAillí 50 léip sucÁipc 
ApcA nuAip a oonn^iceA'OAp An *opiuó a bí i6 a\\\ t -oo xute&r-fA 1 T>C-A0b CUAf -oíob f A 
óiiinne te he^lA 50 m^iiieobAt) fé me 
nuAi|\ éifieóg<vó fé, — acz níop gát) "ó^m an 
c-An^ice: tn-AjA ip AmtAit) a \ut fé teif péin 
attiaó an t)opwf le tieAgLA 50 ti'oeunpAi'óe 
''bete" t>e. 

Ap mxM"oin tá -aja n-A tiÁifieAó puAjiAf mo 
pát) ó'n pe.án-'otiine 1 vo tÁnAj^ a baite ; -] 
ó*n IÁ |\ain ó fom níofi *óe^g^f fíof -óm^ó. ■O- pemmeom i tniACAitt. tYlojwi btiA*óAncA ó foin, bí f?eifimeóif\ 
&twi, if but) AriA-'óeACA]\K *o'>don cpei|\t)íf e^c é 
-do pÁf'A&i. *OÁ 5Cuií\piT)íf ^n cnoc fo ^p 
^n gcnoc ti*o tAll but) t)óig teif n<áf\b' Aon 
ob^ifA -óóib é. t)í Aon buAóxMll ^rháin ^ige 
50 trÁif\igte, if ce-Ap fé in' -Aigne fájwrh -a 
fc^inc *oe "oe ciorm An tuigexvo oib|\e *®o 
•óeine^t) fé. Úug fé óf córhAifA n^ ctíipce é. 

T)o 5lAot)At) fu^f aja ^n bj:ei|mieoif\ óum 
pnvónaife t)o tAbAipc tiAit), if pé^c^inc c^ro 
•do tM te jiát) Aige. X)úb^i|\c fé t\& jvAib *7 

ponn Atf\ *OAT)Am t>o -óé^n^rh if 50 ngAbAti 

re:— 

" An com^A^ cum ^n bit) 

'S ^n címceAll óum <c\n hoibfAe." 

"OúbAipc ^n 5iúifcíf 50 fUMti fAin -oonA 50 
leóp, ip 5tAOt)At) ftu\f a\]a An mbuAÓAill óutn 
é pém *° óopAinc, mÁ bí Aon nró le |U\C 

T)úbAif\c ^n buACAill teo 5<\n ctuAf *oo 
CAbAifAc *oon céAT) f5 é ^ 1 5° tnbéAppvó An 
"oapA fSéAl optA. C u 1 1\ fé 1 n-urhAil -oóib 
50 ^Aib eApbAt) bit) A5 cup aij\ 50 *oiaíi, ip 
50 |\óib fé oipeAmnAó Ap obAip *oo "óéAnArh 
tf gup tru\p peo bíot) ^n cuftfA aco : — 

11 An c-uaócap -o'peAp ^n cige 
'S An c-íoócAp T)'peA|\ nA tioibpe, 
éipge moc "i Unge *oéit)eAnAó, 
tDeA^Án le n'ite -j mdpÁn *oo •oeAnAm." 

A$up Ap peipeAn, U X)Á "óonAóc é An biAt) 
acá An ^téAf acá A^Am cum oibpe T)o 
•óéAnAtri peAóc n-u.upeníop tneApA." 

u, Sia*o fo 1AT), a t)Aoine uAipte" : — 

11 SlUAf at) triAOl mAnncAó ip leAt-beAnn Afi 
píce, 
SeAnA-bocA bpipce, -j bpupsApnAó A01I15 t8 C-óp^tt CAOl Á]\v 1 5C0innirh cnocáin ^aví 

^A\\At^r\, 
tJu-dc^itt CAOl feAn*o^ 'f if s^nn p\gc<\fi 

dia*ó *óo." 

a, OAf\ nx)óig, n Ay? An giúifcíf, " nit éinne 
t n-Bipmn "oo CAb4f\pvVó rmtteÁn *oinc *oe 
*óe.Af5^tr -oo cult) TríorhAOinar." 

Do ójvouig fé *oo'n bj:eifuneóif\ -out a 

tA}le r f AVI bUAéAlll *DO %lACAX) A\\i\* 'tl-A 

feif\bif, if ^té^f póg^ncA oibpe T)'p5gAit 
*óo Y a *óórtin te n' ice if te n' ót, 'pé n>éAt 
&9 if 5 U F S^r 1 * 5° f»4g<vó An X)uaca)11 t 
t^eA^Ay cum a gnótA "do "óéAn-dm. c©e An UAitlium tneAntnnAó. 

Úimce^tt t>acát> b\\At>Ar\ o foin x>o 
óórhnuig C4ittiúif\ ^ja n-A CeApACArt, bA\le 
be^5 acá ftn-óce cimóec\tt ce-AtjtArh-A rhíte 
pA\\ ó tuait) o C-ajijums ^n A*omui*o .1. ppíorh- 
óAtAi\\ ¥)A\le ttlfhpne. T)o bi pfiíncífeAC 
Ai^e, buAC^itt mifne^rhAit nÁc cutjAfrexVó am 
f-AOg^t móp eA^lA t\A rs^c *.\ip. T)ob é ag 
An cÁittiúfta cig rsofuii-óeaóCA ^n bAite. *9 

Oi"óce «Mfigte *o^ f <m5 ^n uÁittiúif\ -j a 
tDu^éxMtt 45 ob*Mp 50 -oiceAltAc, -j x*n g^fp^ 
eite coif riv\ ceine A£ cjw\cc ^fv púcAíb, 
T)ut)vMpc V eA r *o ori cf\tnnniug<vó gufi ne^rh- 
e^sLaó -An jre^p t>o tu\gAt) Anonn 50 feiU^ 
jobn^ic, 1 ptAOf5 *oo t^b*Mf\c teip A|\ 'S^n 
xmti j\Mn tM nóf 1 |\eiLi5 5 ot)nA1c J 5^ UOk1 S 
•oo Je^pfvpvM-óe Ann, ^on ptAops *oo nocx|.wó 
^nn -oo ó^ice^m 1 ^cúmne n^ f^etU^e, "] tk\ 
bpíg fin T)o bí cÁ|ATn\n tnóp ^nn *oíob Y^ n 
am fo. 

11 5° •oeiírnn/' afifM an ppínafeaó, " if 
fu^jA^ó an Twaip T)o seóbamn, rmaip "oo 
f\againn anonn -j tab^ppainn óugaib é. M 

"AnoijV' apjM an feana-cáillunp, " x)o 
féi*óci5íf Liom-pa 50 ceann Ó1115 mbluvóan, 
1 cá tk\ btia-úain -oe'n céapmapain uaic póp. 
ÍT)á cu^ai^ óug^mn annpo ipceaó anocc 
ptaopg ó feiU5 5 otmAlc > *°° geobaip uaim- 
pe *oo "óínncunpí ap maiT)in 1 mbáifieaó -j 
meApaim 50 bpuil -ouaip 50 teóp T)uic 'pa' 
méi*o fin." 

"t)íot> 'nA mans^ro," ^pp^ an ppíncípeaó 
a$ ppeab<yó anuap *oo'n bóp-o 50 h-éap5<M*ó. 
'Oo cuipjmme a X>\\6^á *j amac ^n "oofiap leip. 
tluaifi a bí pé imcigte camaitUn bea^, 20 

*oub4ipc An f eAtiA-t-Áitluii|\ : " Uadappai-ó pé 
teip aíi pLaopg 5^n ^rhfu\p, -7 cAicpexvo fe^p- 
Atfi tem' rhApg<vó. ImteócAi'ó pé UAim •] 
be-At) c|\eAócA Leip. Acc/' ^pp eipex\n, a$ 
finAomeAtti ^píp t>o, " fiAg<vo ^nonn -] cuip- 
peAT) e^Ld Aip, tn^'f péi*oif\." Atn^c tem' 
pe<AtiA-t^ittiúif\ 'n-Á •óixMt) "| *oo geÁpp 5AÓ 
cotfigAjt "| *oo t)íx\5x\n peili5 p 01 ™ ^ n bppín- 
cípe-Aó, •] *oo pocpuig píop é pém te ti-Aip >Ati 
6Á\\r\Á\r\ 1 5cúinne n^ peiU^e. 

t)u*ó gAtpi*o *oo 50 *oc^ini5 &n ppíncípeAó 
ipce^c "] *oo piubltng 50 TxÁna 50 *ocí Atl 
cÁfUtón 1 *oo pug ^p ptaops 'na LÁirh. Ann- 
p Ain *oo lAóxM|\^n peAn^-t-ÁilLiúp -j -oubAipc, 
map gut ó'n p^ogAt eile : "£<\$ AnnpAin tno 
ce^nn." T)o teig An bu^cAitl u^it) ^n 
plAops 50 ti-^MjAeAC -j *oo C05 ceoam eile. 
DubAipc ^n peAnA-bUAÓAill -Apíp : " ^5 
x\nnpAin mo ce^nn." X)o lei^ *.\n biuvcailt 
uá\X) «*{típ é "| X)o C05 ce^nn eite. *Oo 
U\bAip Ar\ cÁltiúip x\n c|\eAf Ú4ifi "J xmbAipc : 
" p^g AnnfAin mo ce^tm." Do U\o*xip xmi 
bUAÓAilt ^nnjVMn -j 'pé ,<youbvMpc : u Tk\p 
rmóig, ní te^c ná cmn 50 téip," -7 ^n se^c-A 
^triAC teip. 

11m\ip & bí átí biK\cAitl itnngce do £^11115 21 

tÁn a ófioi-óe x>o eA$lA a^ An -ocÁittiúip 1 
fiú-o'nA -óiai*ó A|\íf é. X>o Aifug An ppíncí- 
feAó An t?ocpom 'n^ *óiai*ó i *oo óeAp yé 
^u\\aX) é jreAp An plAOip^ *oo bi aj\ a tóip, t 
<oo |\it óorh mAit -j *oo b'f ei*oip teif ^up bAin 
fé AmAó An t)Aite. 

ÓÓTTI tUAC "] DO ÓUA1T) fé tA|\ *oopAf ifceAó 
t)0 óAit fé An pl^ops Ap An rnbófvo -| -oub- 
Aipc: "Sin é A£Aib é, *j ca An peAp 5ti|\ 
teif é Annf Am ifceAó im' -óiAnV 1 ^cionn 
CAmAitUn bis *oo tÁim^ An feAnA-tÁilliúip 
ifceAó 50 copptA, cuippeAó, cnÁitce, 
bfungce, bAf^Aite, caj\ éip a óúpf a. 

AnnfAin *oo óuai*ó tucc tia f50|\Ai"óeAócA 
a bAile -| *oo ótiAit> An feAtiA-úÁiUiúip -j An 

bUAÓAltl A ÓO-OtAt). 

Ap mAiT)in lÁ'p n-A bÁipeAó *oo óaic au 
feAnA-tÁilliúip A*óínnciúi|\í a rspíobA'ó *oo'n 
biiAóAitt, 1 x>'f Ág fé flÁn -| beAnnAóc A5 
mumcip nA ^CeApAó. T)o tó^ teif Ati 
plAOfs -| "oo óuip caj\ n-Aif 'jm' óÁpnÁn é ; 
1 níofi CU5 fé Aon cupup aj\ t)Aite tllúipne 
|AiATti o foin. 22 trmmis ah ptieuóAm *Oo tM a lÁn A^Ainn bAitigte a$ rsofontK 
eAóc 1 *oag SeÁgAin n-A bpiACAt ^n oi"óóe 
pé *óeit\eA*ó, mA|A peA^ AnA-fu^Ac if eA*ó é, 
T if ^eÁ]\\\ le n-A tÁn A^Ainn mil a$ éifceAóc 
teif A5 innpnc fseuttA nÁ beic a$ gAbÁit 
*oo cánuaí rriAf\ a bíonn bUAÓAiltí eite. 

T)o bíotnAf\ CAtnAlt A5 CAinc triAf\ geAtl 
a^ -Ati Aimfip "I 'gÁ fuvó nÁ j?eACAmAif\ nA 
PjaácaÍ bÁince A5 $ac éinne triójvtírnceAtt 
ofiAinn 1 5CótriAi|v tAe 1ÍltiifAip An Pf\eucÁin 
50 T)CÍ 1 mbtiAt)nA, ^ 50 tnbío-ó f eAn-*OAome 
'gÁ fiÁ*ó 1 5córhnui*óe n^ beAft Aon bAogAt 
ó'n fioc o|\ca 50 ceAnn coiccigife caj\ éif 
An lAe fin. 

"ííluife, a ÓeÁgAin/' AffM mé péiti, "An 
bptnl Aon £úncAf a$ac aj\ 501*06 An 
btm«*ÓAf a bí te t,Á tíluifUf Án ppeucÁm a 
gtAot)Aó A|\ An scuiseArhAt) iÁ T)eus t>o 
OAtfiAin." 

u Am bpiAtAH jrém 5° ^ptiit, rh 11 ife*," AffA 
SeÁgAn, ">| if mime a gÁiprni nuAif a 
cuirhnigim Aj\ An bpiA*óAó a bí A^Ainn An 
MAijv A tofntng An Ainm fin aj\ -ocúif Af An 23 

U\ |Min, cé ^up 'tnó btuvóain ó fom é. T)a 
tií j:eipmeóip AtwfG nu<Mp a bíop 05. tlí 
paib *oo ólomn xM$e aóc ^on ttiac Atft&n. 
TThnpip ^b' Ainm *oo'n tfuAc, -] bí pé fém -] a 
AtxMfv *\ipnfice óun beit *\p ^\n •o^f^^nn^'oóip 
Da rhó a\ bí fA p^|\óifce le n-a Unn. tlí 
f euT)j.wó ^on buaóAill Aimfipe ni pe^p cnbpe 
pe^jwrh leó, "oo bí*oíp óórh -oiati ]v\in opúa. 
T)o cÁini5 pcp*\c<\ipe *oo buAóvMll 05 óúóa 
tuvip *.\ipigce **p tops oibpe, -] péfóag tTUiipif 
leif Ap j:e*vó bluvóru\ ^p *oeió púinnc. 
UímóeM.1 ip mí z<\\\ éif *.\n péit)Cigte T)o 
ju\ini5 50 p<\ib |\ÁipeAntK\ j\a cppÁiT) f eo & V 
'n-S\\ n-Aice. H1*M*oin Láe riA pÁipeAnna 
nu-tMp éipig -An bu^ÓAMtt *oo óuip yé a óui*o 
eti"OAig gl<\in tume. ttuaip conn«MC tHuipif 
av\ twAóAill fOCAip-fHAf pé n-A 0111*0 euTMig 
gUm, -o'fiAfpmg fé *óe 501*06 an jru^-o^p -a 
bí pé. 

"Oim cun *oul 45 jreuóAinc ap n& 
p^^1pe<^rm^^, l, ^pp^ an bm\óAitl. 

; ' tlí p^gaip aN^ peuó^Mnc ^p íia p-Áip earm-A," 
Apf-A ttluipip ; u ní óun cu beic 45 sUi-AipeAóc 
xvo' puvóaipe pe^t)^ ^p *mi 5cum,<* f\Ain a 
péi"óci5e^p-p^ te^c, ^óc óun beit 45 
ob^ip x)Axr\." 24 

" &p trooin, c-Ab.Aj^A'o-iM IÁ &s ot>ai|\ -ouic 
i n-ion.<vo An lAe feo/' aj\]m An buAó^ill. 

"'Sexvó Anoif/' -AffA tTluipif, "if é an 
|AtiT) a •óetmpM'ó cú 5<\n a tuillexvu *oo*o J 
5^c-|\e-feo tAttAifu: *o^m — itua|\ c^mi ^5 
CAtDAifC potxAjVAirh T)tiic, mÁ téi"óe^nn cú 50 
x>€í n^ |A^ife^nn<A, 5^n piUexVó A\y An *otig 
feo te*o' f^og-At AfAífV' 

u 1f t)óc-A nÁ céi"óeAnn f°S A o' n fé 1 ^- 

Ze&6" A\\\*A An t)llx\ÓxMll, <( i 5tip pe^pfVA 

•óAtn jMn^rh Ainc ; x*f\ troóin, óe^pAf n^ b'^on 
•oeipji le^c me to^Ainc U*e óun fpóif\c *OAtn 
péin ó'n UA1|\ if 50 'oc-Ab^p-Ainn IÁ -óuic 1 
tV-ion^T)." 

tluAif 'ú^teAVAn a mbpeicpeAfc *oo óuai*ó 
ITltiifMr -] a bu^ó^itl -AtnAó fA pÁipc -05 

bxMTIC PJVÁCAÍ. tlí pVO-A X)\OVA\\ A^ ObAip 

nuxMjA a bí riA córh^fifxMn 50 téip ^5 s^bÁil 
c^ff a as "oul 50 T)cí via jtÁif e^nn^. 

"tl^ó ^epe^ó an c|\oi*óe a zá a^ via 
■OAOine fin feoó^f a£&c-ya" a^a An bua- 
óaiU le 1Tltii|iif. 

"tlá bíot) Aon po^tn^T) ^s^c teó," -a^jm 
1T)tnpif\ " m-Af ní't wnnzA aóc 51^151™. 
1f é peAjt ^n cábAifuie a £>eit) ru^r leip n^ 
^ÁifexMin^ um C]\StnónA, 1 if aige £>eit> <Ati 25 

fpófvc 50 léi|A 1 ní hag n^ h,AmAT)Án-Aib pn 
-a r<Á 45 toe -An lAe bfACÁt; fo teo." 

" fhuife," -AfitrA &n bu.AÓAitt, " b'éiDif\ 
ná\\ bpe^pA "óóib -a 5CUIT) Aip5i*o a beit 1 
bpolt -An f&lA aca A5 cuifv ctúrh-ti-At r\\ír> 
*I annjrAin b'émip é imce<\óc s^n triAic uaúa 
t:é m^|A imtig f é a\\ SeÁ^sn v\a Sgolb nu,Aip 
*ó'ic n-A jrfVAnncAig -aij\ é. ,J 

i( Cionnup é fin ? " -AfiTM tTUiif\if\ 
"T)o bí xmine muince4fú 'o^m úiaja 1 
n--Aice n-A FAinnse," -Af\fA -An buAóAilt, "50 
*ocu5AiT)íf SeÁg-An n-A S50U) -Ait> X)o bí 
beipc mgeAn A^e. *Oo bí cteArhnAf f0CAif\ 
-Ai^e X)0 -óuine aco -j ceu*o púnc fppé -Aije 
le c-Att-Aipc *oi. T)o t^ini5 an c-ós-Án-Aó 50 
*ocí ci§ ^n óAitín Ó15 -An oi*óóe jAOimif -An 
bpójwó óun n-A fppé £á§4iU 1 ^cionn 
c-AmAill "o'éifug Se-ÁgAn n-A S^otb 'n-A 
f e-ATTArh 1 pj\e-Ab fé 1 n-Áijvoe a\\ -An mbótvo. 
&Á15 fé -a t-Árh ifce-AÓ 1 bpolt ^r\ f-At-A 1 
cAfiftAij; fé -Atn-Aó fe-An-A-butCAif ce-Aipc- 

eAÓ-A (dfAC-Aó'-A). ' U-AJA 1 teit ÓÚgAtn/ A^f-A 

eife-An teif -An o^An-Ao, ( óun 50 -ocusjr-Ait) 
mé T)o rpr^é tunc' T)o fuit)eA*OAp -AfVAon 
-A|\ *óá -é-Aob -An búitvo. ^O'ofj^Ail Se-ÁgAn 
-An butc-Aíf, -aóc tnÁ OfgAiU b'é -An óeu*o 26 fuiT) a btiAit tnrne nÁ* ppAnncAó. 'tYHle 
rnujvoAt é ! ' App a SeÁgAn, ' cÁim p sjuopcA ! 
tli't pott T)om ) ótnT) xMfsit) te óéite 5^1 
beic co^AncA ! ^Aif e 50 bjvÁtAó, a Caic/ 
Af\pA eip eAti te n-A rhnAOi, ' cat) *oeunp<\imi o ? 
gupAb é An ítiac rriAttAccAin a beuppAi-o 
PfiAnncAig nA cptnnne teip ! Ocón ! peuó 
pppé mo óAitín 015 'n-A bpiopc bpuACAH 
AnnpAin Af\ An tnbófvo op córhAif mo *ÓÁ 
pút AmAó *oá pAiT) a bíop 'gÁ ónuApAó!' 
T)o bí An tnte focAt *oo'n pípmne Aige 'gÁ 
^Át) mAf ní ^Aib Aon pioc t)'Á cui*o ^1^51*0 
le óéite 5An beit co^AncA a$ nA pf\AnncAig 
'n-A rhion-f\Ab. " 

T)o bí An bUAÓAitt 1 tTlinpip A5 CAinc teó 
50 bpeÁg píceóitte aj\ An gcurriA fAin 50 
x>z\ 5U|A tÁinij; AimpijA -oínnéip. Uaja éip 
T)ínnéip t)o btu\ileAT)Af\ AfAon AmAó óun 
-out A5 obAi|\ T)óib pém rriAf\ a bíOT)A|\. *Oo 
tug An biiAÓAitt pé n*oeApA 50 pAib tTluifxip 
A5 cimitc a bAf t)'Á céite -] A5 cui|\ feití 

OfCA AnOlf 1f Afíf. D'piAp^tHg A11 bUAÓAltt 

x>e av\ ArhtAit) &X)\ a Iáttia ceititi, C|\Át ip 50 
jiAib pé 'gÁ 5Cimitc -o'Á óéite aja An ^ctimA 
|Min. 

'tlí hArhlAit), rhtnpe," AjvpA Hltnpif, " aó£ 27 

■o'imcig fUiT) sfeAtinrh^ opm : "DA pAibeA- 
pAin a ca a^aiti i ip bAogAtAC 50 bptnl piAT> 
toicte opm triAp uai*o p 1 a*o lionet T)o rheips." 

"Loicpip ia*o, mÁ bíonn cú 'gÁ ^cimitc a\\ 
^n scurriA pAin," A|a^a An bUACáitt. 

" A^up cat> *oeunjMi-ó tné leó ? M a\\^a 
TTIuipip. 

"Ctnp ipceAó 1 bppÁCA puAp ia*o," Aff^ 
^n buACAitl, u 1 fAg Aim ia*o x\p peAt> 
tAtriAitl *i óí'ópi'ó cú 50 nglAnpAií) pé an 
rheif5 *oíoo." 

ttUAip A ÓUAT)Ap fA gAppt)A T)0 ÓWp 

ttltnpip An *oá f-Aibe-A[tAin ipceAó 1 bppÁcA. 
AnnpAm cuip pé an ppÁCA a\k tulóÁn ctoó 
a bí CArriAll uaúa. t)A geÁpp 'n-A tJiAit) 
pAin gup CU5 pé ptíil-peucAinc -Ap ^n 
*ocutóÁn 1 cad a cí"ópeA*ú pé ni ppeuóÁn -j 
An ppÁCA Ai^e 'gÁ ÁpT)Aó 'n-A gob leip! 
''trio óopp ó'n piADAl 50 leAnpAT) cú An 

f AIT) ACÁ p$pA1C Ap ATI T)CAlAífl, n AppA ÍT1 Uipip. 

teip pin *oo óAic fé An pÁnn pAiT) AtipcAip 
UAfó 7 T)0 pit pé 1 n*oiAi*ó An ppeucÁm. T)o 
bí An ppeucÁn A5 imteAóc 50 mót)rhApAó 
pAn Aep 1 An ppÁCA 'n-A gob A150. 

X)o pcAT) An bUAóAilt puAp a$ peuóAinc 
An ttluipip a^ pit 1 n*oiAi-ó An ppeucÁin. 1 28 5Cionn caitiaiU T>ut>Ainc fé leip pém 50 
tnbeAt) cuitle^'ó f póifc Aij;e ó'n uai|\ if nÁ 
\\mX> f é Ai$e A5 nA pÁifeAnnA. teif fin t>o 
fit fé pé gém ^n age 1 n-AnAice ^n 

CfAOCAip. T)0 bí AÚA1f\ ltlU1|A1f a$ co^Ainc 

AOitig Atnuig fA ólóf |AOimif. 

u Aipiú, a í>eÁgAin An opoitie if^g/'^tT^ 
^n duaóaiLL, "tÁ ÍTIui|\if imtigte Af a 
rheAti>Aip: fut 1 leit óúgAtn, ^t 1 teit 
£úgAtn." 

"Aipiú, cat) itntig Aif\?" AfifA ^ n c-AtAip. 

" An T>AgA rhuipe, put) 5fAeAnnrhAf\/ ; AfifA 
An btiAÓAitt ; " *oo bí fé A5 c^inc tiom córh 
5^fCA if •o'peu'opA'ó Aon £eAf\ 1 néifunn 
tieit cÁ ceAttwhA uAipe ó fom, 1 níott 
AipigeAf pioc óun ^tip óAit fé a pÁnn uai*ó 

'gÁ f\Á*Ó 50 leAtMpAt> f é é An Í?A1T) a tM f $pAlt 
AfA AVi X>ZAlAtr\. ,} 

" Cia né péin? " Apr^ An c-AtAip. 

"Aif\iá, a "ótnne, ní feA*OA|V' a\\\*a au 
bUAóAilt, "triAf\ ní fAit) éinne 1 n-Aon óop 
Ann — aóc é A5 ^t 'f Ag £eucAinc 1 n-Áifvoe 
Ap An fpéip." 

T)o f eAf Airh An c-AtAip 1 n-Ái|Voe Ap ótoi-óe 
An ótóif 1 óonnAic fé ttluijup A5 fiit 7 é 
ceAnn-lomnoóctA, 29 

"tíluipe, 50 bpóipit) Dia opAinn," ApfA 
An c-ACAip 50 tioclÁnAó, " peuc Aip pm *oo 
tubAipc cuiciúe attiaó Anoip opAinn 7 $ah 
éinne ^p pint) An bjule 1 rrom A leAnpAt) é I M 

ÚÁinis mÁCAip ttluipip 50 "ocí An -oopup, 
nuAip Aipig pi ^n peAn-mnne A5 cacm nu\p -a 
01 pé. 

" Aipui, 50i"oé pin opAib?" a^a ipe. 

" UÁ *opoó-p5eul AgAinn, póipíop," ^pp-d 
<An peAn-*ouine ; " zA fritH|tif bocc imti&te 
^p a rheAbAip 1lic piop 50 "ocí pÁipc n^ 
pÁipeAtmA, a £>uaóaiIL ifiAcÁncA, peuóAinc 
An bpAgpÁ éinne Ann a leAnpAt) é." 

T)o pit An bUAÓAill pé *óém n.\ pÁipeAtmA. 
íluAip a bí An pÁipc ppoipite At^e *oo CApAT) 
bUAóóilU AitniDe t>o Aip. T)ubAipc pé leó 
50 pAib ttluipip imtigte ai^ a rheAbAip 1 50 
p>\ib pé A5 pic cpeApnA tu\ mbAltÍAÓA le 
neApc btnle 1 S U P cuip 4 acaip é pém Annpo 
50 *ocí tiA pÁipeAnnA peuóAinc An ft.p&gA'ú 
pé éinne Ann A LeAnpAt) e. 

<4 UÁ bAOgAl móp Ap An pcAi^ín," <\\\yA 
-ouine *oo na bUAÓAttU, "1 tjá mbeAt) pé 
imtigce tu\ip ip cent), ní óAiUpimíp-ne ppópc 
An L<\e cufi "oul -ó'Á piAtK\c." 

" Cv\p bpeAppA tniinn ppópc a beA"ú 30 

AgAinn," A^A ciíitte^-ó ACA, "'t\& -out tVa 
pAt>Aó ? " 

T)'f:iAf:fiuigeA*OAf\ Wn £>uaóaiU cá|\ai5 fé 
fmágte cun 50 teAnj:AiT)ír é. u X)o ^t fé 
Anonn cf\eAfnA An bAile," Afvp a An bUAóAill, 
#l -| cá f?iop a^ahi, tk\ mbe^t) jnb 1 mb^fA 
via CA\\^A^e fin toi|A, 50 tnbe^-ó ftd'óAnc 

A^Alb Aip." 

tlí fAiti) An ca^tais 1 tipvo iiAtA -| *oo 
jAiteA*OAfi óun *out 'n-A bAfifiA cun 50 bpeic- 
piT)íf ttltnpif. t1uAij\ a óonnAic via *OAome 
Á tM mófA-tímceAlt ojica a$ fit iat>, "oo 
bío-OAf p'ém 'gÁ f:iAj:juiige *o'Á óéite jreucAin^ 
501*06 av\ cúif 50 jiAib tiA bUAÓAiLU fin a§ 
|\ic ó r\-A pÁifeAnnA. T)ut)Ai|Ac T>ume tAll 'f 
1 bjrup nÁ fAib Aon bAOgAt nÁ 50 pAib fpój\c 
éigm fA CAOb eile *óo'n óAf\|\Ai;s z\\Át if 50 
pAbA'OAH as \ut pé n-A gém. (i An "OAgj 
rhtnfe," A^f a cintteA*ó aco, a mÁ cá, bei*ó Áp 
gcion A^Ainn-ne *óe." teif pm *oo fiiceADAf 
1 n*oiAi*ó via tnbUAÓAiLU yeo a bí imtigte pé 
géin nA ca^ai^c 1pé fAi*o a\k a gioj\pAcc 
5«|\ aj\ éigm f?An éinne beA$ nÁ mófi Ag n<A 
fÁifeAnnA 5 An fit 50 T)cí An oa^jaais — mAf, 
nuAi^ a connAiceAT>Aj\ beut An cfUiAig 
lonnctngte uifiti, "oo óeAp 5AÓ émne 50 
|\Aib tnio^btutt éisin fA CAOb ette *ói. 31 

t>o bí mmrir r^ n ^ ni r*™ a$ pit *r ln r 6 

fepe^g focaip ^bíp^ c<\ob eite *oo'n c^ppAis 
-] é -as CAite^rh ctoó leip n^ ppeucÁruMb. 
Do pic bUAóAillí -o'Áp Atttti é fíof pjm ru\ 
CAp'pAige -j "oo cÁn5<voAp móp-cimóeAll *Mp 

-] pU5*UK\p pilAf Aip. 

w S5A01I1T) u-Aib me," -áfifw ttluipip, " n'0 
bei"ó pé itntigce ap mo fiAt>Apc." 

" Cia tié pém ?" Ajtp* ru\ biuACAitU. 

"ttáé cum a -óíb-fe fin,"' a^a íTUnpif, 
" ^óc >aipe c^DaMjac *o'da|\ n^nó fein." 

" ttluife, 50 b^gvM-ó T)ia Áp ine*\t>v\ip 
fwo§<\ltA as^irm," Aftfd cuiT) ^co. 

u TTIo tpuag 50 bpÁt^c An jre<Ap boóc/' 
^vppA ciuLte«Yó v\co, " tíÁó "seA]\\\ a bí All 
b4ftAn f-Atn '§Á buAUvó, -j ip móp Ati cpm\§ 

A -ACAIp 'f -A tílÁtAip bOCC A bí 1 T)CÚpCAOlb 

t-eip 1 5CómAip -óeipe ^ frAog-AiL." 

T)o bí ttluipip jrArrnA tiAimpipe A T)'iApp<M"ó 
é péhn a pcp-ACAt) uaúa -j nÁ 'neóf A"ó pé A 
cúip "D'éinne 6un 50 nxwbAipc *ouine éi5in: 

[í tlÁC Ct115f eAtUAC A ÚpiAll A bUACAltl, 1f 

ceAóc pé v\p ngém 50 T)cí n<.\ pÁipeAntiA cun 
fSetilA c.Ab.Aipc "oúinn, m^p níop b'aon 
óAbAip T)t> péin beit a "o'i-App-Ai-ó é $t4'ó'Á&" 
"tTiocopp ó'n pi-Ab-Al," App-A ttltnpip, "50 1* 

bfuil f Am T)euncA Ai$e tiom, -7 if beA^; Art 
cpuAg rmpe a "óein a córhAiple ó túif. 
t)05xMt) "oíotn, a buACAillí, triAp ní't Aon 
eAf bA me^bp^ó opm acc córh beAg te hémne 
A^aib fém, "| ip mAit a bifiof a$ An mbuA- 
caiLL fin teif nÁ pAib — aóc cuit) t>'a cIa*ó- 
AvpeAóc, triAp if mop T)e a cá 'n-d copp." 

" Cat) a -óem f é teAC ? " A^f a nA buACAilU. 

"tíitnfe, if T)óca 50 bftnl fé corn triAic 
AgAm é innfinc;" a^a ITIinpip, " mAp beA*ó 
An ctA*óAipe út) 'gÁ mnpinc opm a\k Aon 
turn a. 1p AtfilAit) a bí *óa fAibeApAin 1 
bpotl An f aIa AgAm te bpeif if bliAt)Ain -| 
mop peucAf ofvtA 1 ^CAiteArh nA bAimpipe 

fin 50 T>CÍ 1 nT)1U. tlUAip A tÓgAf AH1AÓ Af 

An bpolt 1 nTjiu ia*o, *oo biot)Ap UoncA t>o 
rheipg. Do bíop 'gÁ ^cimitc i*oip mo bAfA 
a "o'lApfAit) nA meip^e a bAinc *oiob. T)o 
connAic An bUACAitl me -] xmbAipu fé liom 
50 toicpinn ia*o *oÁ mbeinn 'gÁ gcimitc Ap 
An scurnA fAin. AnnfAin *oubAipc fé tiom 
1AT) a cuip ifceAC 1 bppÁUA fUAp*| 50 nglAti- 
fA*ó fAin An rheip5 *oíob. T)o -óemeAf a 
córhAiple. X)o cm peAf ipceAó fA ppÁCA iat> 
*] ctnpeAf An ppÁcA a\\ tulcÁn cloc a bi 
CAtriAll UAim y t)A geÁpp 'n-A "óiAit) f Am gup DD /|\t)tti§ p^euoAn 'tí-A gob teif An PP C ^- 1 1 f 
a$ jtia-oac An p|\euóv\in pn a biop nuAip 4 

|\tí5AttAif-r e ^™ i 1 c * nÁ1 t te F*§*iUk lenr ' 
f AogAl A^am mAf ge^U <Mfl : r ,n 1 ^"° ™uin- 
Ctjt tu troútAi£e le óéite 1 n-Aijvoe Af Ati 
SCa^ai^ as peuóAinc opm." 

Do fS^ 01 ^ n ^ biiaukdiLU Hlmfif uaua 
AnnpAin -j óuAT)At\ pé géin rhumape nA cajv. 
pAige -j "o'innfeA^Ap *ooib goi^oe All irmpc a 
•úein An ouaóaiII aj\ tilui|\if; -j tu TK\ome 
50 |VAib 1 nÁ ^Aib CAfOjAeAtri Af\ ttluij\ip aco 
•oo gÁipeAT)An a n*oóc<\m urn ^<n mboctin a 
bi itntigce Aip. Do taints oa *OAome 50 
Léifi íaja n-Aif 50 -ocí pÁipc íia jw\ipeAnnA 
A[\ír i 5An pocAl 1 mbeul émne aco acc a$ 
5AbÁit "oo tfltiifiif -j T>o'n ppeucÁn. 

D'pÁs An biiAÓAitl An pApóipce Armr&m 
1 ní feA*OA|A 501*06 An jv\ogAt ó fom A15» é; 
1 1 T>CAOb ttluipif *oo *óífig 5AÓ éinne aja 
beit as mA^At) -pé, -] bjk geÁpn 'n-A *ói ató 
fAin 5ti|\ ctnn fé ce^nc aj\ a f eifim 7 ^un 
"óíol fé AtnAó í. AnnfAin '*o , AifC|Mg fé pém 
1 a rhtnncifA píop 1 *oc|Aeó ConuAe ttnmnig 

1 nÍ0f\ A1J\lgeAf AOn C«A1|\ip5 UAlt) |MAfh ó 

fow. 

c 34 <\n 5RAinneó5 Agus ^n ^eAtinfiAt). II A fi íuait> suipc coirvce tÁ bpeÁg 
^■^ pogtt»4i|\ 1 *oo cmjm*ó 5fiÁinneó5 
fgofc-AOfOA iní-cúmcA A\p. T)'feuc ^n 
5e-A|ApfiA*ó xM|A le jtuac *i te T)riOc-rhe^r -] 
t)ub-Ai|\c : " 5p^m Of\c ! ^ Ainrhi*óe gfUima 
5-Ati c|aoc, s^n fsénri, ca*o t>o beiri *oo 
teitéi"o -oo tjuiAg rurvc -aja ^ n f^°5^ f° ^T* 

AOn COfA? " 

"tlí feicim puinn f^iAtriAcc o\\z ^ém, -j 
ní tieót *odtn puinn cfiéite -pógAncA lonn^c, 

ACC AV\ JWOgdl tnÓjA JM C^f OfVC, a cnÁrh- 

toiric toin-ue," A\\f An gru\inneó5 50 pe^r^Ac, 
<<m \, póf, rtf't nrú ^r\ eótuf a^ac n^ó eót 
T)órh-f>A corn tn^ic te^c, trÁ gAif^e ni|\c nÁ 
tút^\ x\rv *oo cumAf riÁc -péi*oi|A tiom-r\A x>o 
ttéAriAm" 

" X)a\\ rroóig, zÁ jut *| téitn a^atú 50 
h-^i|\i$te, "| a ó|\oc 0|Atn, nvó nÁc ptnt Of\c-|M, 
a cfuinaA rhí-Á*ót)A|AAi5, ,; ^pf' ^n 5e^p|ApA*ó. 

"tlí feA-o^p }Min $0 póil," A{\f An gf\iirmeo5, " óutn 50 tnbeit) CjtfAil A^Airm 

í( An AtiiUMX) a fefope^vo An *ooru\f le^\c, 
a ómpigtín 5AÍI óéilt, -out óum pe&tá 
tiom-fM?" -Apr' At1 seappf 1 ^ "| lv\n ^ 
ó|\oi*óe *oo lonstuvú Aip. 

"Se^vo 50 -oeirhin, rfiAife/ 1 ^pp' <\n 
gpÁinneós, "«| cáim 1 n-oóóAf lái-oip ati 
ce-Afbdó *oo b^inu *oíoc letp." 

"^supcÁ mbeit) v\n $&? ^dinn?" ^pp' 
^n se^ppfriAt). 

' 'Sah ínpe g^fVfvóA po cu\p le tiAip ha 
tiAtiv\nn," &\\f ^n gpÁinneós. 

"t)í titlAtfi 1 gcionn ledtuAipe ^n ÓU115, 
mi 'fe^t)," A.\pr' ^n seApppuvó, u óum 50 
bféaóAffl AtnAó te óéile é." 

u t)evM) if trÁitce," <s]\f ^n gpÁmneós; " ní 
'beit) tnoill oprn aóc mo ppomn *oo o^ite^m." 

Aguf "oo f5Af\A*OA|\ le óéile -7 cuaií) ^aó 
^on *oíob óum a gnÁtóise F éln > 1 "°° itinif 
^n g|AÁinneó5 t)\\ £>Ain-óéile ciormup map 
*oo tM coirheAp5Af\ peaúA i"oif\ é péin 1 an 
SeáfApp-At), itm \ Anoip," &\\f eipean léi, 
" CAitpjA-CAbpug-A'ó Uom cutn bu,vó *oo 
bpeic 4f\ ^n bpAc<Mpe 5e<\pppi^i"ó peo. 36 

"^S u r ciormup *oo ciocpAip Atp fin ? f} A\\f 
ipe. 

" 'fleópA-o-pA "owe," ^f' eipe.An : " 'Sun 
ínpe g4ppt)A peo tiAp t>o bei*ó An pÁp 
eAt)pAinn ; ipag mp nd clAipe<\óA 'p^^* *oo 
pit-peAtn. UiocpA*o-pA 1 rnbÁpp tu clAipe, *| 
cupA 1 tnbun. HuAip tAtt^npsVO-pA ^n pocdl 
'oo'n AtnATKxn seApppiAit) ii*o, teispeAT) opm 
pit te fÁnAit), déc ní pitpeAT) pÁnn CAilnri, 
-j nuAip nocpAit) pé 50 bun, AbAip-pe, ' cÁrni 
Annpo pórhAc/ "j tnÁ piteAnn pé c^p n-Aip, 
beA*o-pA |\oimip. n 

Sm triAp a tÁplAit), 1 x)o tÁinig An 
SeApppiAt) 50 nioruvo An óomne, -] *oo bi 
An gpÁmneós Ann ponnip. T)o mmp An 
gpÁmneog *oo ^up mp nA cldipeAÓA *oo 
b'peAppA -ooib pic. 

"SÁpcA teip," App' An ^eApppiAt). 

" SeApAirh AnnpAin 1 mbÁpp tia clAipe," 

pOCAt T)U1C ; *oéAppAT) Aon, T)ó, tpí, -j nuAip 
•oéAppAT)-pA cpí, 5ltiAipimíp. An bpuitip 
ultAtri Anoip? Aon, T)ó, cpí/' 1 Ap 50 bpÁc 
lem' geApppiAt!) 50 n-oeAóAit) 50 bun. 

"CÁim Annpo/' AppA c<Mte nASpáinneóise. 37 

piAt), -j <Ap 50 bpÁc leip Afiíp, -| nuAip c-Áinis 
pé 50 txdpjÍAj *oo t)í -An peAn-buACAiltf\oimip. 
í% Síop -Apíf Unn," ,AppA mo geApppuvó 
bocc, -j n^ pOile 45 imteAóc -Ap a ceAnn le 
bÁpj\ "oíóitt. 'Sé Cfíoc aíi p£éil 50 j\Aib An 
geApppi^t) bocc rlQf puAp, cum ^up tuic An 
c-^nAtn ^p, "j -oo C05 nA spAinneogA teó é, 

1 "oo bí peóil •] Anbpuite coi^cigip aco -Aip. 

>^ 

s5Anmi<\t) SeAjAin n<s ttpiACdt. y*(/ S-c-oit)ce T)é T)otfinAi§ *oo ÓAilig 

^t^fL a t^ti bUAóAitll -A^Akinn 45 p^ofv 

• ^nóeAcc 50 ag SeAg.Mn tia 

A" bpi^cAl. O SeijAn AnA-cpíonnA 

^j/ j ^noip, -j ip tnóp -An Cfui^g é, triAjA 

(fS&jjj? ip é An cwileAóCv\ p\\ é ip paÁpf\ 

^w' lo^Án po, 1 cÁ ciíip rfiAic 

AgAtn te p^in a f\At), m&\\ ip ^5 cpiAlt aij\ -a 

tigeAnn bUACAillí Ati bAitl peo ^5 psofiAit)- 

^acc, An p^MT) a bíonn nA noiúceAncA pada 

Ann. Ua}\ éip pinn <a beit cainaII -A5 OAinc 

an oit)c^peo iriAp geALl^p óAipe comópcAip 

4 bí 1T)1fV £)UAC,A1IU Cúll-Aot)^ "] bUACAlllí 38 

ÓAtiftAis-an-xVórnui'o Ann-r&' IÁ poirmp pin, 
*oub,Aipc tTlíceÁl Vía Céile^óxM|\ 50 fVAiti Á\\ 
troóCAm pámce ^gAinn ms\\ ge^tt ^ip, 50 
pdib xMi oi-ooex)'^ (Mite^m -j 5^n ^on fseul 
ínnpite póp ^5 pe^p ^n cige T)úinn. T)u£>pA- 
mxMp 50 Leifv 50 fVAib An ce^|\c -ái^e. 

" 'Se^vó, a Sex\§Ain, n ^pp^ tTlíóeÁt, " cÁnn 
cú cpíonn^ 50 m<Mt Anoip, -j ^ Lán *oo , n 
cf-AOg-At peicice -A5AC, -j mópán pseutta 
ínnpice ajac Dúinn a\\ cúppAí spe-Annm-AftA 
a g-Aib'O-Aoine-A rhAip let)' Unn, 1 an 'neóppi 
■óúirm a\\ gáió -Aon óúpp^ spe^nnrhAp <cu 
péin 1 pit "oo beACA?" 

'MeópxMt) mé x>íti) a bu-ACAiltí, ^pp^ Se^gÁn, 
fS^nnp^'ó a gAi£> me ^n cm^e^t) IÁ T>eti5 
•o'pógrháp nu^ip Abíopocc mbti^-onA *o'^op, 
m^p b'é-An ps^rmpxvo é X)A mó pu$ piAtfi me, 
T tMop óórh com^pAc vo'n txáp ^r» IÁ p^in 
ip cá mo cop^ -oo'n ceine xjuioip. Arm-p^n 
^m p^in rrí p^ib ^on cig ^p C^ppAis-an- 
xVómui*o r\Á Aon ctnmne^m 50 mbe*vó 50 
bpÁtAó -j ip é ^n Áic 50 f Aib x\n péipé^t -j aíi 
cpp^it) tii toip ^nnpxMti a\\ Dentin ge^ppt^. 
T)o cu<vó4p ^nn óun Aippinn 1 n-éinpeAóc 
Lem' mÁc^ip -dn lá po 50 bpuitim ^5 upácc 39 

Atp. T)o tMomAif\ Ann CAttVAtl tru\it fAf\ a\* 
coining -ah c-Aipj\e.Ann. Do CAfAt) a lÁn 
5Af\fún Of\m péinit) i gUn\ipgeAp o|\tn 
i n-ém£eAóc teó A5 CAitedrti cloc } r*\n 
AOtu\p a\\ peA*ó cAm^itt. X)o t>i mac pi|\ 
cÁt>Aij\ne 'iirAp 5CórhUn\T)v\j\ 50 n5lAot)Aimíp 
SeágAn pA"óAin Aip. X)o £>í coileÁn -oeAp 
con Ai^e. T)o tMoniAip 50 léip Ag pÁgAil 
-án^-fpóipc 'f^' óoite-An, nu\|\, mn\ip a 
ttnceAt) n*\ cIoca a £>íot) CAitce 'fAn ao"óaj\ 
AgAinn óun CAiUtii, *oo piteAt) 411 coiteÁn 
óúca -j -o'ÁjvouigeAT) pé Leip 'n-A beul uvo. 
T)o t)í cui*o AgAinn ígÁ jváó nÁ pokiti) ,\on 

"/&it\iú," aja]\\ nfiAC píobAi|\e a bí Ann 50 
nslACó-Aimíp T)K\|\nuii'o An píobAipe aij\, 
( if beA£ An t>|Aig é cun peAtA peACAp An 
coileÁn auá AgAtn-fÁ "] pAnAii) AnnpAin 50 
póil 50 p^S^" "ó'^ lAffltAró." teip f 1n 
•o'imtig fé uAinn i Da ge^x 50 jvaiB pé 
óugAinn *\píp -j coileÁn T)eAf 5e^]\- 
eipbeAllAó 1 n-éinfeAóc teij\ 

"^ipiú, a gAppúnA," Aff^ tmpe, "nÁó 
tnó|\ An ^CfuiAg -óúmn, ó zá An tm gA*óAp 
t>í\e^gtA fAin A^Ainn, gAn pnn caU aja t)un 4o 

lLAg<Mf\e* m^ji zá An Áw a% t>fuicc^ig te 
coiníní. ÍHop c^lt An An tl^cun^ig 1 rmé 
1 n-éiíif:eAéc tem' rnÁtAin a^ ^zaúax) fop 
pice -| tM coiníní a\\ Áp n*oul "j <s\\ Á\\ -oceAóc 
tióriiaiwn a^ t)un tág^i^e carnAiltiM fi^fi 
ó'n Áic 'h-á bputt ^n Sulán -| *Oú£>glAip a$ 
bu^Uvó itn Á céile, corn ciug if cá nóiníní 

-A5 JM^ A\\ An bpÁ\\\C fin CUAp, "J 1AT) -A5 ]Wt 

Y ^5 T)AtfiAf T)óif> -pel» ^f\ pum n^ íiínpe. 
DubAjAC tern' rhátAif\ 50 ^Agáinn 'ó'-á t>pi*vóAó 
cun 50 tríbeifinn aj\ ctn*o ao<\ acc coifg ji 
me -J T)UtD^ipc fí Uom nÁ jreuDpvó ^omne 
bfieic ontA gAti 5<vóAf\ a beit xMge." 

"Am b|Ai^tA|\/ ; ^fif-d v\a 5A|\fíím, "50 
fVAgAtn xMin nu4ip -a beit) Áfi nt)ínné^|\ icce 
,45^1 nn ca|a éif x\n AiFftirm." 

T)ul ipceAó 'jm' cféipé-At 1 glUvMf igeAtn^i|\- 
tie 0|\4inn ifce^c Ann córh m^it teó. ~Ca\\ 
éif Aipfurm t> , i^[\ An j?4ificeAL.AÓ ofvm pém 
5^n mil a t)Aite cun THnnéijA triAfi 50 t>j:eu*o- 
jMinn é *ó'ite Vi-a teAnnzA permit). 

" &\\\\ú } a S#ig<Mn/' A\\ifA finn 5a léif\, 
"An é p^ijAceAtAó tL\ titlmifi 50 bpuile-Aiin 4i 

"Am bfUAtAp siip'b é, beAtmAóc Dé le 
n'-AnAm," AfifA SeÁgAn, M -j córhtiAop *oóm- 
j\* 'oífAeAó Ab' e^t) é. Aóc 501 -oé feo bí Afi 
fiubAl a^aid tnAft geAll Aip. Ó 'fe^t) : -oo 
bí ctnfteAt) T)ítitiéi|A Ai*;e *ó'á caBai^c "o^m, 
1 cé bexvó a^ $AbÁil cojw\inn te n-A tínn t\Á 
mo rhÁtAifi. T)'Aif*ig tno tfiÁCAiji é A5 CAbAipc 
An cui|Ae^-ó x)Am -7, miAif\ a jtuaija fí é óórh 
p&i if bí fé, -oo cpom p ^|a gÁipí i t)ut)vM|\c 
fí tiom p An ArhAinc 'n-A teAnncA T)Á mbAt> 
rhAit tiotn é. ílí f*Aib UAim-fe aóc a ce<\T> 
fÁgAil i gltiAipgeAf 0|\m 1 n-éinfreACC leif 
An bpAijAceAlAC 50 -ocí Á tig. X)o bí cig 
-An £AificeALAig 'f a' CAob tiAp *oo í)eul Atl 
jeÁftptA. *Oo bí cig An píobAifAe ceAnsAitte 
•óe; 1 a\\ a AgAit) fin Aiionn 'fd' CAOb eile 
'bóúA^ a bí ag aíi cÁbAifme 50 ju\ib 5Aj\ptin 
nA con 'n-A óórrmAit>e Ann. X) AijugeAf 'n-A 
•Ó1A1-Ó f Am 5ti|\ a bAlt éigin Atiíof aítiaó be,\n 
An píotoAijAe 1 beAn An cÁbAifine : acc bí-oíf 
Aníof nó 1 bpup, ní bAcp>Amn teó Atioif j iriApA 
mbeAt) 50 mbAinpt) fiAt) lem' f^eul dp 
bAtt. 

HuAijA^á f|AoifeAtnAi|t cig An p.AipceAtAig 
•00 bí An *oínnéAf\ teo^Aite Arrive a\\ An 42 

mbótvo |Aórh4inn "J *oo fui*óeAtnAifi fíof 
*ó'^*ó'ite; aczX)a be^s "oe a bí itxe^Ainn 
ihumja AM|\igeAMnAi|\ ^nA-liúg^i|Ae^c -] sáifM' 
Atnuig a\k An mbóúAp. Siút) AtnAó me pém 
-j An pAipceAlAó "i a p^ib Ann aja pro 
A^Ainn 'peuóAinc cat) a bí fUAf. t)'é £Át 
An potfAOim 50 téi|A T)Á óoileAó a bí A5 
bpuigin le céile Amuig a\\ Iá\\ An bóúAi^ 
1 nA *OAome bAiUgte 1 bpuif\m \\otA móp- 
títnceAll optA -j iat) A5 bfUfeAt) a gcfvoi'óe 
A 5 5Ái[\it>e itn An tnbjungm. "OubAinc An 
JTAifceAlAó liom ^ufA te be^n An píobAipe 
-j te beAn An CAbAijAne An x)Á coileAó. X)o 
bí beAn An cibAif\ne a *o'iAfitAAit> T)ut ifceAó 
C|ví ftiA T)Aoine ctm nA scoileAó a óopAmc 
a\\ a céile, acc rnÁ bí, ní leosjrAt) tiA -oAome 
ifceAó í. 

a Ai|MÚ, a Atn<voAin, n ajajm beAn ^n 
píobAipe téi, u f5^oit teó jrém : a\\ nxjóin, 
X)& mAj\bAíT)tr a céile, nÁc fnu\f\Aó An 
meutA iat> ? ,j 

" peuc nÁ f5AOil|:eAT), rhuife, M A^pA be.\n 
An zÁX)A\\\ne, r< m^jid tnbe<vó A^am act: An 

plélflÚjA 50 lélf AZÁ ACA fO "Ó'Á £Ág<Mt 

lonncA a toe o^ca," A5 to^Ainc ctoice 'n-A 43 

lÁim i 'gÁ cAite&ri] leif ns coileAóAib. 
D'Aimpg An óloó a college péin 1 inullAC 
An óínn ■] mAfAbuiJeAt) Afi An LátAip pn é. 
Leir r 1n ^ ^ U1 P n ^ "OAOine 50 léifi dnA- 
Uúg fiuAf x)i 'Já motdti 1 *ocAob ^n 
ópuinnif a W 'n-A LÁirh. acc mÁ ótnpe^ , OA|t J 
if arhlait) éifug fí cun colA-tiuiAipe óiíóa 
1 "óíp 1 5 P W ^eic '£* rpí'OiwgAt) aja ^n 
Iacaija fin. 'Oo topmng beAn Ati píobAi^e 
aja beic 'gÁ cófftAifttiu&Ati "] *oubAijAC fi léi 
buAtAt) ipceAc a bAite t>i jrém, triAp nÁp 
•óein tia -oAOine fm domni Af An flige 

"An AiftigeAflfi ciV AftfA peAtl-'OUltie bí 

Ann, 50 n^lAO-DAicí tu\m An íTIa^ai-ó aij\, le 
beAn An cÁbAi|\ne, u An mAgA'ó yo Ag Cáic 
An píobAipe "ó'Á "óeunAm fúz Atioif caja éif 
-no óoilicín a beit mApti opu, -] pop a$au 
jrém 50 mAic, mA|\A mbeA*ó nA OAOine pin; 
50 scofnóg^Á Af a céile íao" 

" t)'peAfifVA t)i," AffA beAn Ati cÁbAipne, 

'* *OUl fíOf tTIA|\ A jVMb fí A£ bAllUlgAt) 
ÓA1ff\eAbÁm Af\ A pÁg, ITlAf bíOt) fí, T)0 

rhucAib Úai'D5 n^ tópAí rrá beit a x>'iApf ai*ó 
itiasai-ó a -óeunArh frum-fA.''' 44 

fí T)oig lontiAC, a fioticoiiV ajajm beAn ^n 
píabAipe, "tnAfu\f\ bpuitupcje "ocm-fA *oo 
cLÁipíní jrém a léigeAt) t)Uiu 1 -ocAob -oo 
"óeAlbAip a^; bAite. An cuirinn leAc An uai^ 
a bíte^ a 5 u^jAju\e nA niónA Afi *oo "óforn 
teAc ó'n bpo|ACAó ipceAó '?&' cf|\Ái*o -j 'gÁ 
T)íot Ann A|\ teAt-pinge ^n f^iAto^ caja éip 
^n AfAil £d$Ait bÁip Ap An scjwvmpán AtAf\ 
a bí AgAc." 

*Oo óuifi pAin nA T>Aome 50 léij\ A5 
5Áif\if>e, tnA|\ beAnín rhótvóÁlAó ■ópoó-beulAó 
Ab' eA"ó beAn An cÁbAifvne, *] bA rheAfA teó 
beAn An píobAifie 'nÁ í. tluAip a jruAifA beAn 
An cÁbAifine 50 f\Ait> nA "OAome A5 -oeunAtfi 
An geom 50 Léif\ puiti péin, bA beA^ ni gu^ 
óAilt fí a tneAbAij; leneA|\c pei^ge, "] fS^ 01 ^ 
fí pAobAfv a ceAtigAn A£ fpi'omgA'ó beAn An 
píobAipe óórh tnóp 50 ju\ib cúbpÁn le n-A 
beut, -j bí fí A£ cui|A CAince t>i cóm ciug if 
•o'AipeogpA An puif eó^ Ag f eínnc Y^ n ^o-óaja 
5^n fCA-o cáfi éif Lde 'le t)f\ig*oe. 

Aóc ní pAT)A f?An,f-fA A5 éifceAóc téi, 
triAf\ tAim5 SeAgin JTuvóAin 1 T)iAptnui*o Ár\ 
píobAipe i a n^A-óAifv aca óugAtn pém 1 
óun An pAi|\ceAlAig -j -oubpAT)At\ tmn 50 45 

tiátta-oAp oltarh óun -out 50 t)un ÍAgAipe 1 
pinn Á gltKMpeAcc opAinn LÁitpeAó. SiAp 
An pe^nA-poippe teip >dn gceAcpAp A^Ainn. 
X)o óonnxMC ru\ gAjtftitii eile a$ imteAóc 
pinn *] p<Ap a pAbAmAip-ne .a 5 UobAp An 
fiona *oo bioDAp pain ca^Aite pu-Af linn. 
Siop turn do coil a óéile óun CAppAi^ín An 
1lATjvMpc -j poip cun ClAip An tÍLvoa' IIuaid 
1 p,Ap ap ppoipeAtriAip CAppAig O&e OogAin 
•00 *óúipigeAinAip xMiA-pAicpe sioppé. ^° 
Uug-AtriAip 50 léip 1 "oo piteAtriAip 'n-A 
t)iai*ó óun beApúA <\ip : aóz cat) a "oem nA 
coileÁm, ip *oóió lib, nÁ, óórii Un\c ip óon- 
nAiceA*oap é, A*otóin J .Áp*OAC 'n-A n-oopn leó 
"I ceióeA-ó teó pém a bAile le heA^tA 
ponrnp. tluAip a bíoiru\ip dg bpájAiT) Cap- 
pAij' Uige 6o§Ain ní pAib Aon utuvipip^ aj\ 
An n^ioppé nÁ a\\ Áp ^c'oiteÁnAib ^Ainn. 
AnnpAin *oo pcopAivuMp 50 téip puAp -j 
-óípigeAnuMp a\\ beic a$ -oeunarh Án gcúrhAi-ú 
map geall A|\ a rheACAóc a tpiAit nA coileÁm. 
"tíhnpe, pAipe púca tnap óoileÁnaió," 
AppApAipceAlAó, "feuó Anoip,t)Á mbeAt) Aon 
rhAit lorThCA, ip triAic a beAt) áp bpÁmteaó 
^ioppé a^Ainn, -j geóbAimíp p^itlm^ Aip ,6 46 

tJorfinaU, Htut) 1 bu<xilj:exvó f-Ain pinsinn 
An "oume 'óúirm -7 peuó ^up bpeÁg An póCA 
míftein a ba<vó 45 ^aó Aoinne 45-Ainn Af\ a 
pm^inn péin." 

- T)Á mbe<vó pmginn ^5 T)i^pmtn , o An 
píobAipe," AfvfA Se^gán £iAt>Ain, " ní'l 
bAOgAt sup mífte^m a óeAtinóóAt) fé ui|\ti : 
b'feájAp leip 50 tnóp í óime^T) 'n-A póca 
m^p b^e^s bj\eÁ§ óun 50 vzeA^óóAtt ó 
n'-AtAip T>eócÁn a ceAnnAt T>o'n píb." 

"tlí feACAmAip Aon jv<\bAMf\netnój\ iorm^c 
pém fiAfh," A\y\*A T)iú|AmtiiT) ^n píobAipe 
*$^ ft* eA 5t* A : (< F eu ó c ^*o *óemif teif An 
bpinj;itin a puAipif Apé\\\ ó'n r^S^H^ 1 
•ocdob <Aif\e t^bAi|\c tVá ó^pAtt An f?xM*o 4 
t>í fé as ctnj\ riA tiOtA A|\ tflÁipe ttlAOt nÁ \ 
fíneA*ó awiaó ^p *oo *óo|An óun t>o rhÁc^p 1 
n-ionxvo Aoinní a teAwwAt -otnc -péin uif\ti, 
*] ^noif óuiftpinn geAlt te^c, X)Á mbe^'ó An 
5iO|\|\é mAj\b ^s^inn -j pm^inn ah T)tnne 

ceanntngce -A^m nÁ a^az-^a.' 1 

" Hí cúif^e 1 ní CApAmlA, a rppeAllA^n," 
a\\\*a SeA-gÁn ¥ J iAt>Am. 

"^ijuú, elicit) wArtAnpotA ^eAtA fram/' 47 

4pjv\ ^n £<AipceAtAó. 

"Caiúe^vó Se&-$Án p<vó-Ain tu\i*ó é, m^f 
if é tof ning é," aja f a T)K\j\tnui'o &v. píotMipe, 
"l "OÁ tUAt^óc a ó^iCpt) fé u^it) é, if é a 
btuvc é, rriAf -oubpAinn-fe ^ fúite "óo -j jMin 

" Sm |\ux) ni peu'opvX <\ "óeutiÁiffi," Aff-d 

" ^Xn "0454, if fit) pém if cóf^ a f 5A0ite«vó 
óun a óéile," Aj\fA ^n J.\\i|\ceAtAó : íl ciom- 
Ámit) Ub ^noip é "J n4f fcopAit) Áf n*oíceAtt 
fit>." 

AnnpMn *oo *óein ^n *oá g-Affún ^f ^ óéile 
1 tO|MHiigeAT)^|A Af -A óéileguAilneÁil. X)o 
fS^oil ^n T>eicne^\bAf AgAitin-tie teó péin •] 
f*eAfuigeAniAiji Ag bfÁgAiD n^ C^vai^e ^5 
peuóAtnc 0|\cA. U*.\f éif iat> a c<\b<\if\c 
c<myumII riu\ic ^5 puiffe te céile, *oo 
rofiunJeATjvV^ *s\\ tiA *oóij\nib; ^cc T)é be^ta 
5f4fCA Dé, Ati f.MT) a bí ^n inéi*o fin Af 
piuftAt "oo bí fu*o eite aji f ivibxU, .ann-f ^' p péip 
of Áf 5cionn 1 5^1 piof *otnnn, m^f, f Af -A 
f Aib fiof ^5 -An mbeifc f eo cioc^ &c& bvA 

m 

tfeife, t)o tuic fpUAnc a bí éótfi mop te 
cig 'n-Áf n.aicé ^f ^n ínfe 1 te n-A tínn ym 4 8 

•oo cÁmis uóijweAó a *óein |?.o#[\om cótfi 
tuiAtbÁfAc 5«|a óeApAtnAif ^uji b'í^n fpéi|\ 
a bí Ag ctncim AtuiAr oj\Amn, -] 1 tif\ n^ 
tóipnige fin *oo coining bÁifceAó aj\ tuicim 
óórh CfAOtn if cí-peÁ tuf^e a$ uuicnn t# 
neAfAó — ") 5eAttAim--pe t>íb nÁc bfungeAn 
bA cúf\Atn teif nA 5Af\fúnAib feo nÁ 
Imn fém AnnfAin, rnAf\ tAinij; fptAnc "| 
tóifuieAó eile bA feAóc rhó nÁ An óetit) 
ótn*o. 

T)o f u5AtnAif\ 50 léijA bA^|Aó5 aja a óéite 
-] *óíf\igeAtnAií\ aj\ got te tiAnAite, tnAj\ 
fArhUngeAtnAif\ nÁji bpop 501*06 An neó- 
tnAC a beimíf triAf\b -] ^An Aon og 1 n-Aon 
giOfijWx T)úmn 50 ficpmíf Ann -j ^An 
Aon ía^a^a A5 nA cóifuieACA nÁ A5 An 
tnbÁipag "ó'á CAbAijAC. 1 ^cionn uAtnAill 
*oo óunrinigeAf j?ém aja béitic a connAC '^a' 
ctiAtÁn teAf *oo Ca^ai^ Cige 6ogAm av\ 
IÁ jAonnif fin -j T)ubAf\c teif nA ^ApfúnAib 
50 fAib a teitéi*o Ann *j 50 rnb'feApfU 
•óúmn -out púiti. T)LibpA*OA|A Horn tÁitfeAÓ 
jut ofim |\ómpA pé n-A gém. T)o fiteAf 
óórh mAit, •] *oo teAnAt)A|A me — 1 if T)óca 
50 fAAib fUAf te pce cóijAneAó cA^Aite cuja 49 

ceic oftAinn y<s\y *s\\ ffioip linn beic if^ 1 § 
pé'n mbéilic. 

Hi fAib T)|AOc-fv\ogAt ifcig féVi tnbéitic 
A&Ainn, tru^ ní jtAifc *.\on mil aj ^n mtMipcig 
a\\ teácz Ofu\inn, 1 b'é An c-4iiAite b^ rhó 
a bi ofu\inn -Annf vMn ni eagLd 50 •ocuicpe^'ó 
cói^ne^c AtítiAf v\|\ -An mbéitic "] 50 tnAij\eób- 
ÚAM-óefinn piici. T)obí Ati SuUán 1 DúbgUMf 
aja Af n-^gvMt) AtriAc 1 bí ami c-infse 9 f&t\ <\m 
fditj éipigte corn hÁ\\x) le n-A bpopuAib •) 
^5 copiugvVó v\f Beit 45 f$é AtttAÓ Af 11 a 
tiínfev\Cv\ib ; 1 bs geápfi eile 50 rvv\bv\m\-p 
cUimngte aj nifse. 

tltiAip a bíorruurt map a •oeupFÁ leAtUAip Afl 
ÓI1115 pé'ti mbéilic T/AiniJeArnAip pjjfieA'OAé 
gjvÁmiA 'pa c^ob ttep *oínn a r5- vnn t ul1 S 
finn cóm móf* leip n^ tóipneAóA. T)o fváig 
"Oi^fitninT) ^n píobvM^e a ce*.\nn AtnAó pé'ti 
tnbéilic ■] T>ubAir\c fé 50 fVAib mioribmlt 
éigm cugvMnn Anu\f\ 1 mbAf\fu\ cuIca uifse 
a bí ^eAll leir* cóm Iuájvo teif An 5CAHHA15 
1 51^ b\\nn a bí ati f5peA*adó -7 50 mbpe^fi|u\ 
■útímn ceiceAT) li nn pém Af An Á\z 'n-A 
I'.Ab^triAiff -co pAf nó 50 mbenrríf bÁi"óue. 
X)o bí r&rtAp be^5 A5 An mbÁifCig "tf-á 50 

ÓAbAifc Y^ n Am fo i rri f\Aib nA cóipneACA 
-A5 ceAóc corn cfom nÁ com umg ip *oo 
biot)Ar\. X>o fie T)iAfvmtnT) ^n piobAipe 
AtriAc -óf An mbéiUc -j AtriAc tmn-ne 'n-^ 
•úiait). Do bíof pém aj\ ^n bj:eAf\ T)éit)eAnAC 
-j bA X)óbAir\ 50 mbeA'ó a fvi An ojuyi, nuf if 
Afv éigm a bi mo cor a 5tAn<-bAitigce A^Am 
Aira nuAir* a gUiAir ad teAC a bi A5 T>etmAm 
P^aca -óúmn f An nA tiAirnr i|\e aja jut fior te 
cliAtÁn n a CArvrvAi^e -j nion r cop r í *oo'n f\Ár 
r\Am 50 nTTSAgAit) |i rior 50 "ocí Á bun. *Oo 
bí ÁúAf ája 5Cfoi*óe oruMnn nÁ jVAbAiriAifi 
p.iici mAf\ T)Á mbeimíf *oo be-AX) ája scnÁrhA 
'n-A rnAoip Aid. Ace níori ctiir\eAmAij\ Á\\ 
n-ACAf 1 n-úrhAil x>'& céile, m.Ar\ bí av\ 
rmofibtnlc a *oubAif\c T)iAf mtn*o An piobAipe 
cugAinn AniAfA a$ rnÁm Afv bArv|VA nA utnte : 
"I cat> a fte&'ó Ann nÁ -ofoiceAT) cIáija a bí 
mAf a bpuit An SeAnA-DfiOiceAT) Anoir -j 
beific feAf -j beifu bAn 'ti^ reArAtft ircig 
Ann -] 5AÓ Aon r^fveAT) A V A 5 CC W AQA - ^í 
fiAib fnor A5Ainn 'fAfa ^™ f Aln 5 U P ^' é An 
•OfvOiceAO clÁif a bí Ann nÁ cia hiA*o a 
bí irag Ann. T)o TMfvigeAtriAif Af beit 
'gÁ 'múóAt). 1 scionn cAtriAitt vo buAit 5i 

Dn^mtn-o An jÍMobAipe a ^r- A ^ A óélte 1 
■óípig pé Af got. 

"Ó T)ia tinn," 4f\f>A eipeAn, "fin Í mo 
rriÁtAif\ a^ P5peAT)Aig l r ci 5 P* cpeAnA- 
óoppAóÁn |VMn, pé put) a ó^f Ann i." 

"Si T)ípeAó i mo rhÁtAip-pe leip/' a)\\^a 
SeAgÁn pA*ó4in a$ pspeA-OAig óórh mAit 
leip, Um \ if "oóóa gup t>4 Á'ippeoip uvo f-Ain 
'n-A DceAtincA a taints "ó'á n-n\ppAi*ó óun 
1AT) a t)|\eir: teó 50 hippe<\nn : ní peuT)pAit)e 
gAn fomptA 615m a •óeunAm *oiob 'p a' óutn^ 
5íox)Ap as ite a cétle ó ciAnAib." 

S&\\ a j\<Mb An coppACÁn CA^Aice óóm 
pA-OA tmn -ouOAipc SeAgAn JTia-ó Am 50 pAgAt) 
pé pern poip 50 CAppAis puill nA t)|\ó, 1 
^cÁp 50 tnbeAt) pAt>Apc Aige aji a tiiácAip 
, cun 50 •océi'óeA'ó pi poip 50 Calais Cntió- 
Ait. DuftAipc DtApmuit) An piobAtpe -j pinn 
50 Léip 50 pc\g.\imíp Ann leip. T)o piceA- 
mAi|\ An pAit) a bí pé 'n-Án ^copAib -j 
bíoniAip 'n-Áp pe^pAm a\\ ÓAppAig pmlt tiá 
t)pó pA|\ a p<Mb An coppAóÁn 1 n^ioppAóc tk\ 
cent) plAc utiinn, mAp ip Airung Ap am utfge 
mApb a bí aji n^ liínpeACAib a bí pé a$ pnÁm 
1 mAf\ geAlt Aip pm ní pAib Aon -oeAbA-ó 52 

móp Aip at; ^AbAiL poip cugAinn. T)o cpom 
Ati -oá gAppún <Ap tósóipeAóc ^píf triAp a 
bíooAp poirmp pm. 

'SfJeuéAto/ 1 Apr-A An JTAipceAlAc, "-'4ji n>d 
•OAome 50 téip a^; pit Anu Ap n a CAppAigpeACA 
CAp ÓUip An rilA-DA' Ruai-ó cugAinn. tlí 
peATMp -An bpeuopAimíp Aon pcopÁn a bAinc 
-Ap An scoppAóÁn óun 50 *oci5i*oíp." 

*Oo bí cop móp pAitige A5 p^p ^p Aií 
5CAPPA15 'n-Ap n-Aice -j An c-tnpge éipigce 
córh nÁpt) te LÁp An coip. 1p A5 -oeunArh 
a\k An *ocop po *oo bí An coppAóÁn. T)o 
connAC pém bACA péileÁtA Ap bAppA An 
u1 P5 e 1 scoinnib n a cAppA^e "j é 1 n-Ac\\^nn 
'jta' cop. DubApc teip tiá 5ApfúnAib, *oÁ 
mbeAt) An bACA A^Ainn -j é óuipi gcoinnib An 
CAOib teAp *oo'n coppAóÁn nuAip a beA*ó pé 
'n-Áp n-Aice, 50 mb'éioip 50 scoingeóbAimíp 
moittAipcun ^o-oca^at) An congnArhopAinn. 
T)o tó^AmAip An bACA -j nuAip a tÁini5 An 
coppAóÁn 50 *ocí av\ cop x)o cuipeAtriAip An 
bACA cliACÁncAó poimip. X)o bí An c-tnpge 
cótfi mApb 'fAn Áic gup pcop An coppAóÁn 
t>'á fnárh -| -o'pAn pé 1 n-AcpAtm Y A ' cop 
pAiUge óun 50 T)CÁini5 An con^nArh opAinn. S3 

X)o bí ^n t>eij\c £eAf\ *] ^n beipc £)An 45 
liúgAijMg j?An nA nAitnpipe cun ^ufv fÁbÁlA-ó 
1AX), if AnnpAin a pm\|AAmAin attiaó cé'n 
tViAT) x\n beipc feAp fo -j 501-06 An bunut>Ar 
a £>í teif An obAin 50 léip. ConpcÁblAice 
ntiA a CÁIÍI15 'fA? pA|Aóifce peo An L\ 
cetmnA Ab' eA*ó iat>. *Oo bío"OAf\ a$ ^AbÁil 
An 01 p cfií t)eut An 5 e< MM^ A P Uwn tu\ 
beipce b&n po a beic A5 C|\oi*o le óéite. 
Do tó5At)A|A teó 'n-A bpfAíoptfnAóAib An 
beipc bAn cun ia*o a bpeic 1 .lÁtAip ^iúipcíp 
a bí 'r\-A óómnAií>e ciu\f 1 "ocig tk\ Cille 1, 

Ap línn 1AT) A t)eit A5 ^AbÁll fUAf Aíl 

T)potceA*o ClÁip, *oo C05 Ati cuile cun 
ftubAil An "opoiceA-o -j 411 ceAúpAp aco. 
tlí j\ai5 ctAi*6e t\Á bócA|\ 'jwn Am pain ó'n 
SeAnA-'ÓpoiceAT) 50 poll ru t)j\ó, aóc An 
Áic 50 léin 1 n-Aon libéAl AriiÁrn, -j mAj\ 
geAll Aip fin, if AtrilAit) a bí mApcAigeAóc 
bpeÁg A5 An sceAúpAp. 

Sm é A5A1I), a bUACAillí, An f^AnnpAt) 
tf mó jrtJApar An £ai*o ACÁim aj\ An fAOgAl, 
1 if pA*OA é fin, mAf\ if *oóca nÁ rriAipeAnn 
Aomne *o'Á pAib a$ Capjaaij; ]3uill nA t)pó 
An IÁ UAtbÁfAó fAin aóc me jréin ArhÁm. 54 vwM^AS An > oiioC-óiioi > óe. T)o bí -pei|Ameói|A Ann ^ax) ó, -j rrí tríot) 
éin-nró ^5 x>éAnA\n biuM-óe^tA *óó *oe tó •] 
•o'oi-óóe <acc cionntif t>o tioc^xvó fé a\k 
fMi-óbpe-Af T)o ójAtnrmiugAt). tll^fv feo, 
oi"óce AmÁm, bí fé pém -j a be^n ^5 ctifv 'p 
aX^ cúiuexMti te n-^ céite a\\ An cf eipc x>o 
b'f ex^fi ctnge.^ T)o t^t3^M|\ ^n t>e^n ; -Agiif 
A*oub-Aif\c : 

" tlí'L éin-cftige if -pe-A^ cum ^1^51*0 *oo 
ónuA^AC 'ná 5^n ptnrm bí*ó t)o t^b-Aif\c *oo 
nA fei|\t)ífig Agtif b|\eit btmc*SipceAó a\\ 
ceAnnwóeAcr *] beit citifS-At-do," 

<( Iro' X>^AtA\y" A]\f An pei|\meói|\, "^tifi 

•0015 tiotn 50 bptnl xmi ce^jAc -A5AC, ^suf 

1 
-oemimíf AffttAró. u 

ó fom AmAó, ntUM|\ beA*ó biAt) iVá óaic- 

eAtri Y^ n C1 5> ™ be^*ó x)^ gf\eitn itce 45 

éirme *oe fnA feifibípig rm^if\ gtao'ópvó ^n 

pei|Aineói|A a^ An goaiUn cutn ^ti búijvo *oo 

cóg^it f uAf, -| T)o -oemeAX). X)o c^itexro^fi 

CAtrivAtt Af An nóf foin, 50 tnójvf\AotAi|A -] 

50 1ioc)aac ; iriAf rrí tei5feA*ó nÁ}\\e *oo n^ 55 

peijUMpg $;e^jUn 50 mbíot) oquf 0}\t&. 
Oi"óóe .Miiiin -oo c^jvvó 'f^ ? c|\eo etiJCv.\ 
|AÁb^i|\e -oe tx\Cc\c lúAt tÁi-oij\, -j T/fu^juns 
fé *oe'n Ó4itíti tfimpipe a\\ ijóig léi 50 
E>pjige»vó fé Lótfcíti ri^ 1ioi*óce ó'n m.\i$if- 

pop v\$v\c ik\ V U1 S 1 Í X ptiifHi t)ít) ifcoi'óce ru\ 
*xp nivM*oin. ,; 

" Cionrmp é piti ? M Apf 1 <\n Ix\cac. M An 
^rhU\i"ó ni cuqvpeap f\oriu\m é ? " 

" t1í tie^-ó/' Apf'^ti CvMlín. " Ctiippe^\ 
-oo ce^\|\c bit) j\orru\c ; act, p ul ^a mbeix) xm 
g^enn icce s^^r, ■oé^fxj.wi'O ^n tru\igifcif\ 
tiom-j\\ ^n bójvo -oo tó^vMl, 1 CvMúfe^T) a 

" Ac ! truV-p m4f fm <\c*\ aíi pse-At/ 1 A ÍT' 
&ti t)v\Cc\c, " ní ptti UiO|\v\n -] é. n 

Armfom *o'u\fif\ aíi tMCv\c lóiftíti iu 
tioi*óce v\|\ tfuiAOi Ati cige, -A^uf *oo fUAip. 
11ium|\ *oo X)] ah ptnpétjt titU\rh, *oo ftn-ó- 
e^*Oú|A 50 téij\ cum v\n fríhjro ; aóz ní f<Mft 
í>4 Sf\eim itce ^5 éinne aca, ritidif -outkupc 
^n m^t5ifci|\ teip ^n gCvMlín Án bójvo *oo 

CÓ5<Mt flÍAf. 

" Afv tp'vAitAtn-pA! ru\ QéAtiftdró 50 póitt," 56 

A\\f An bACAé, ■' rnA|\ ní*i CfiAti ino fÁfAirh 
icce AgAm-f a nÁ aca fo teif," a\\ feifeAn, 
- X S ca£ai|u; -oo nA feiftMfig. 

Hí tei^f e«vó nÁif\e *oo'n bpei|\tneói|\ cof- 
ntígAt) Ajiíf , cé 50 f Aib ocj\Af a *óótAin Aif , 
-] TD'f An An oacac Aguf nA feiftMpg a$ ice 
cutri 50 f v\bAT>Af\ fÁfCA. pé ceAnn cAtriAilt 

T)0 ÓUA*OAf 50 télfl A ÓOT)tA*Ú, A^tlf T)0 

ceAfctng x\n bACAó teAbA T)ó fém aja Ati 
T>ceinnceÁn te hAif iia ceineA*ú. ttíof lei^ 
-An u-ocf\Af *oo'n feiftneoifv co'otA'ó, *|, fé 
ce^nn cAtriAitt, -o'iAff fé Af a rhnAOi éifge 
*] btúif e AfÁm t)o fotÁtAf ctn^e, 50 fAi£> 
fé caoc A5 x\n ocf Af. 

" A]i rh'AHAm; a SeAgÁm," Af fife, íf nÁ 
f tut éAn-"bttíif e AfÁm toÁcÁtxA 'f ah rig." 

" éifig, tnÁifeAt)/' a\\ feife.An, " *] *oem 
cífce toAife, *j duaiI fé'n Uiaic é, "| ní bem 
fé neótnAC A5 bÁcÁit Ann." 

T) f Aifig ^n bACAó An corhjnvó fo eAcoffA 
50 triAit, acu níof teis ém-nm Aif . T)'éifig 
beAn An uige, 1 *oo -óem An cífce bAife 50 
ineAf, Ajjtif x)o buAit fé'n Uumc gfíofAig é. 
Annfom T)'éifig An bACAó AniAf aj\ a 

COff A-glOb 'fá' teAt)A1X), A£t1f T)0 Unt> Af 

óorhpÁt) leif An mnAoi. X)o b'reAf^ téi 50 57 

móp é fAtiAtfcAttlz; mAf a |íai5 pé, -j if í *oo 

bí 50 f e&]\t) leip. 

"Asur," Aft ripe teif, 50 FeAfis^ó, "ní 
fe^*o,A|\ c*vo t>o b'^it le thi]\ te^t ^5 tops 
-oéapcA. X)v\ -octiSvVó pio Ai|\e -o'tiup n^nó, 
mop gio^-ó -óío tieit 'n-oup pqw\iU£> *oío- 
rh^oine inp ru\ cúmní 45 tu\ T)AOinib. n 

" Cá 5^ó mte pioc -oe'n ce*\pc Agar, a 
tie^n ^n Cige," Aftf' An bACv\c ; ^Aéc, mV 
CAOb-pe -óe, til p,Mb teigeap AgAtti Aip. T)o 
óeapap tá T>em' f»AO$At ru\ beAt) é«.\n- 
g^t)A*o 45 «*m 50 t>]w\c le -out AJ Lop$ 
•oéAfACd. Seo tru\p §Ait5 dti pAOgAt Uom : 
X)'\ beipc *oeApbp.\Uv\p AgAinn Ann, 1, nu4iji 
trí Á\\ n-4t4ip 4$ xmt cum bv\ip, "o'p^s pé 
peipm n'ióp tAitirfi 4541ml *\pv\on, -] *outx\i|\c 
pé Unti tk\ tevVú a "óéAnAtii *ói evVop*\inn, -7 
50 |UMt) m4if\e4ÓC4inc x>o beipc 4541ml 
wnci. Sin rri4p bí. T)o C4itleA'ó An peAt\- 

ttUAÓAlU,, "J -00 ÓU1|\e^tYI4|\ 50 SAlvMlUA é. 

C4m4tt ; n-vA -óum-ó fin T)o toprmige4irk\ip 
4p 4n peiptn a poinnc, AgUf *oo tós^triAip 
cl4it>e ceófAnn rruxp peo/' 4f peipeom, 45 
Uv\pp^iri5 pupíce cpí*o 4ti U141C 1 leit -j cpí*o 
4n s ci Y ce t)Aipe. 

11 ,Aipui ! " 4jtr J ^ n tte4n 50 F^^fSAó, 58 

"tei^; T>er)' fqiíocAnnA, Aguf 11Á tri a$ ijro- 
u$a*ó UiAite aj\ puiT) An age." 

" 6ifc, a beAn/' Aff' ^n bACAó, "50 
n-innfiin tno f£éAl -otiic. Uaj\ éif An clAit>e 
a tó$Áit, ní fVxMt!) mo *óe4f\'ófu\tAij\ fÁpcA. 
T)t!£)Aifvc fé 50 fv<\i£> ^n CAOb *oo t>'freAf\j\ 
t)e'n f?eiftn A5Atn-j\\. Armpom t>o b'éigm 
■oúuin ceAóu -j cUM-óe eite t>o tógÁit tnAfi 
feo," aja feife^n, a$ caj\j\ac fcj\íce eite 
q\ÍT) An Uiaic -] c^ÍT) An gcífue. 

" Ai|Aiú," A|\p ' -An be^n, " cÁim *úá f\Á*ó 
te^u teigmc T)o'n Iuaic/' cé nAó Afi tfiAiée 
teif An Ujaic £>í fí, acc A|\ tfiAite teif An 

tlíop *óem fom -oo'n ttACAó é. X)o teAn 
f é aj\ a f 5éAt : 

" Uaja éip An ctAi"óe eite feo *oo tó^Áit," 
Aji feife^n, " ní ^Aib ir, ° *óeAj\tif\ÁtAif\ 
|\\fCA, "] t)o b'éigm mnnn ctAi*óteACA *oo 
tó^Átl triAf\ feo -j map feo," aj\ peifeAn, a$ 
CAjAjx&c fCj\íocAnnA rp?x> An ^cífce ónm 
5tif toic fé é. fhiAij\ £>í pom T)é^ncA Ai^ej 
" 'Sé cpíoc -aíi fséit, A|\ peipeAn, " ^up 
tVéi^im: *OAin An feiptn ^á^Áil aja j:a*o A5 
mo *óeA]\b|AÁtAi-(A A$tif imceAóc A5 lops 
T)éAí\CA x)Atn féin f w 99 

"tlÁf gAtiAi-ó cfíoc if pe^f|\ 'n£ é tú," 
Aff' ^n tteAn, a^ lotnpÁU uavó fí©f, -j a$ 
-out fé *óém pif nA teAptAn. 

" An £>f tnl An cífce a^ac t)Am ? " Af 
feifeAn. 

" tíi't," Af fife, ík tn^jv -00 toic An uacac 
oftn é. M 

" Oú, T)ia tiiiti ! M aj\ petfOAti. " Ca*o *oo 
-úéAnfAT) aja éAn-cof ? t1í rh^iffeAt) aj\ 
mAit)in. ppeAU AtnAó," óq feifeAn téi, 
"-] cfúi*ó bfAon leAtfinAóoa t>Am, - caic 
5f\Ámne mine coifce ufí•o. ,, 

T)ó -óein corn mAic. Anu\c téi A^tif *oo 
ófúit) b^on teArhnACCA, A^uf *oo ifieáfs 
Sjtámne tnine coifce cfí*o. tlíon b'é *oec\j\- 
rhAT) ^n £>acai§ pr\eAt>A*ó AniAó 50 -oonAf 
. ^n ófó 1 é lAffAit) mr\r\i. Sin fí ctnse om 
5Atún, m^f ceAp p 5111* b'éAfeAf fém a£>í 
Ann. *0'ót ^n Dacac 50 CApAit) é, -j ifceAó 
leif 'fA' ctimne. £é ceAtm CAtruMU, x)o 
tÁinig An oeAn ifcev\c, -j -úein A|\ 0, LeA&Aró 
•Ó1 péin cum *otil a codUa-O. 

" UaVjaij\ t)v\m An 5Alún/" AffA pes]\ tia 
leAptAn. 

íf Aipiú, a SeAgÁm/' Aff' ^n tte<An, " nS\\ 
tugAf mnc ceAnA a$ *oojuif An Cfó é." 6o 

"tie! *Oia 50 X)\\Át tirm," a$ feife.An, 
•'tiíof ^s^f .Ati teAt)Ai*ó ó fom. 1f t>óóa 
5«f *oo'n b^CAó *oo tugAif e, pé -oiAbAt t>o 
óAf ótigAiíin é." 

'Sexvó, níof t>ACA*OAf te tiéin-bi^vó eite 

«OO fOl-ÁCAf 50 IttvXfOm, AgUf T)0 1ÍU\1j\ -Atl 

feiftneóif. 50 moó Af mAi , oiti 'o'fi^ An 
Uacac ft^n aca, *| rríof it fé bftoicf e-Afc nÁ 
eite, bí 4 fcols óorh ceArm foin •o'éif íta 
tnme coifce ; 1 if T)óc-a nÁ\\ tVe-Ati-gume 
f ógxxticA *oo t«5 ^n fei|\meóif *oó Af tmn 
f5-df^rhAinc teif. tlíof £05 avi f5-ArmftA*ó 
fo cfoi'óe ^n ^eiftneóf a cum éin-ce^|\c *oo 
tAttAifc T)o íia feift)ífig, ^gtif fé óe.Ann 
CAtn,Aitt rrí f-AnfxVú feifbífe^c -Aige <Af óf 
nÁ >Af Aif^eAT), -Aguf , 1 n-ionxvo fxM-óbfif *oo 
óftimnitigA*ó, if -ArhtATó *oo bfifeA*ó Af -a 
óvht) cAitirh é, 1 T)o b'éi^inc "oó féin -j -o'.a 
rhtiAoi -out cum m^ftA 1 mbocÁn bocc 
•oeAlb Af cAOb bóc^Mf . Oi*óce <Áifite x>Á 
f Aib ^n tÁn^rh^ bocc fo 45 cfoi*o te céite, 
5AÓ éinne aca 45 ctif miUe^ti beic bocc ^f 
-ah rrauine eite, *oo Uxb-Aif $ut teó, -Agtif 
A*oubAif\c : 

" UAbAff A-o-f-A CAOi -óíb Af beit 50 
fAit)bip ^j\íf, má'f triAit tib é. CAbA^pvo 6i Aon Cfú Atcumsí if triAit lib -<Mb, -] zaX>a^- 
j:at) ceitpe uAipe pceAT) T)ib cum triAcc- 
nAinV' 

'Se&T), T)0 blOT)Ap 50 hÁtApAC Anoip, 1 

vo p5tnpeAT)Ap *oe'n AcpAtm, A^up *oo 
Un'óeA'OAp &\y CAinnc 50 cneApcA te céile, 
ip iat> A5 pmAomeArh &\\ ^n fxMt)bf\e^f do 
beA*o aca -A|\ bAtt. Do bi ceine beA$ -óeAp 
bpotAÍAó a.\|\ a n-AgAi*ó aitiac. £é ceAnn 
UAtnAitl xmbAipc Ati cpeAn-beAn : 

^bAX) rhAit Uom 50 tmbe<vó cupcAOi 
f\eAtfiAp A5AITI Anoip, inAp bA*ó *óe<\p a pópc- 
jTAinn é." 

Aipui ! LÁicpeAC boill *oo cÁmi5 pspo^- 
aIac *oe ceApc frpAtmcAC bpeA$ peAtriAp 
Anu&f ^n pitrmé cugcA. TVpéAó An f eAn- 
■ xnnne uipti te *opoc-meAp 1 *ocAob 4 otcAp a 
bi a tiAtctnnse cuptA aici, -] le peipbceAn 
Ó1115C1 DUbAipc pé : 

"t>A rhAit Uoin 50 ^ceAtislógA-ó ah 

tupcAoi céAkT)tiA ptiAp t>o bApp t>o ctnnncín.'' 

Aipul, if Ap éi5in bi An pocAl Ap a béAt, 

nnAip ceAngAit An cupcAOi fUAp *oo ótnnncín 

nA rnnÁ. 

11 1p *oeAp An Atctnn^e lAppAip 50 
•oeirhin/' a^ pipe. " Sm vS ceAnn aca 62 

itnúigce 50 hole uAinn. Cxvo i^tW*™ 
Anoif ?" 

"lApfiAirnif ^|\ n-oótvAin óifi," a^ jvm 
feAtroume, "A^tif cuif.feAT) clúT)Aó óifi 
leAtfming *oe'n cujicaoi fin, -j beit) cti a^ 
An mtiAOi tUAfMil if bpeAgtA 'f-tf T)orhAn, -j 
óíonn An cAtAtfi ^up "ueACAip fin a "óéAnArh 
*óíou/' &\\ feife^n. 

u ! ní -óéAnpvó éin-nít) An snó," Afi 
fT e í " ^cc ^n cuficAoi bAinc -oíotn-f a A\úf. 
lAf\f*Aim An cu|acaoi feo bAinc *oíom-fA 
ÁjiífV' aj\ fife. 

ÍÁitfieAó boitt t)0 ttnc -An cupcAOi T)'<á 
ctnnncín, -j AtnAó An fitnn£ teif. 

T)p bí nA cpí Atctnn^i j:acca aca, -] ia*o 
cu\\t& 50 hole ACA. 

t)tiAt)Ain ó'n oi*óce fin *oo bío*OAp Ajtíf 
Ag cjaoit) te céile 'jta' tiócÁn, tmAip t^bAip 
An sue leó : 

í( 'SeAt)/' aja feif eAn, " cAbAjipAT) *oá 
Atóuin5e Anoct *oíb A^tif CAitp"ó pb u\T) 

'O'lApfVAI'Ó LáltfeAÓj AgUf 1-A^JlAfÓ fltlT) éigm 

pógAncA." 

'Sí An cfeAn-beAn *oo lA&Aifi Afl "ocúif : 
<í lApfAim J n aja fife, "lAn meix)|\e T>e 63 
pfte^WruMti cum bfiírue At\ CfeAn-^ttáó^ttd 

*D0 'ÓeiflUgA'Ó." 

(í Ó! rh^ire," s\\f An fev\n*otnne, te txáftp 
j:eif\5e óingti, u i^jiiidim-fe gÁó éin-éeAim 
fi^m *óíoo *oo f op^t) ftdf v& r5 ó r n ^ 1 $ 1 cd 
cacca-ó." 

tcMtfe^c boill T)o r^cc^-ó Áfl cpe<\n- 
tte^n teif tta ceifce^c.c\iti ^p 4 4§v\m dtriAó. 
T)o ptrAiji n^ fíocniAoip <\tru\ó 50 |íai8 dn 
Cfe^n-t!)e^n tru\f\£>, -AS li r *°° có^vó <\n fe^n- 
•ouine. T)o *óem pítitié Ati *ooóuiiju\ é 
*óAO|U\t). trk\p -oubvM^c pé $un c^cc ^n 
fe^nT)ume te cei|Ace*.\c.Mb í. X)o cpoúvvó 
Ati fe-AfToinne dtinfottí, -j pti í Ati ófuoc *do 
g.Mb on pei|Atneói|A Ocfidif. S5RÍOL)At) An CCRCAU1 " nÁc é An cat; mAftb év\f cum na Vu\ice-pi mé 
'S A li^cc CxMÍín -oe^f t>o fÁjAf-fxS itn' "óéi-ó/' 

t)í pe^|\ ^rm cá cdmdtt truut ó fom ^tip 
tVdintn -so Se^gón Cójuac. Dí fé \íUa conV 
ntn-óe te/n-d tru\t«Mp 1 t>ui§ be*£ "óe^f 
óUitrhÁft, ^suf tMoxMp 50 tÁn-cfifCv\ dguf 
a n-oóc<Mn te n-ól 1 te n-ite ACd. 1r é on 
fopc fuipéif -A tMot) aoa 5^c oit)ce leiue 6 4 

mine btn*óe. tluAin bío-ó ré beinbte t>o 
tó^AX) avi rhÁtAin a cuit) pém AtnAó 1 méir, 
•] 'o'fÁSAt) fí ctn"0 SeAgÁm r fd concÁn ; -j 
T)0 CAiteAt) rí CAorgÁn b^inne trceAó -Ann. 
T) , ite-A'ó SeAgÁn 50 meit>peAó fÁfCA triAn 
fin é, -] ní be-AX) éin-meAr aja éAti-óon Ai^e 
aiji mtmA bptngeAt) ré Af An sconcÁn é. 

X)o gtAOi*ó An rhÁúAin SeAgÁn cúict Aon 
Ia Ariu\m 1 TmbAittt rí : 

" A SeAgÁin, a fcóf\Aig, cÁim a$ rmAOin- 
eAtn te CAtnAtt 50 brtul ré 1 n-Am A5AC 
beit A5 cturhneArh Aji pófA"ó, "j An rhm\oi 
015 éigrn *o'f?v\gÁil T)tnc rém, mAf cá f ion 
a^az 50 trtAit 50 bptntim-re A5 twl 1 
^cníonnAóc, "] nÁ peA-o^AT) mAineActAinc 1 
bjMD eite 1 mo lÁn crAogAit "o'f AgÁit, "j 
bíot) f:iof AgAC nÁ bei*o compójvo one cum 
50 mbeit) beAn éigm a$ac a -óéAnrAit) 
^nó An age *ótnc." 

5eAttAim-fe *óuic tii n<\ib éin-leirse x*n 
SeAgÁn An óorhAinle rm t>o gtACAt) ó n-A 
mÁCAin, mAn bí ponn pórcA Ain péin le 

CAíttAÍt. 

Cum mo r^eAl a "DeAn^m SAinro, *oo pop 
Se^gÁn cAilín *oeAf cniopAllAó 50 fiAib rínl 
Aíge vní\ti te cAmAtt. "OubAinc mÁcAin 65 

SestSm téi jrém, tru\p bá tte^n ói4Urháj\ f, 
50 n-imceógAt) p 50 *ocí ci$ -oeifUDfé^ "01 
do ttí 'tia corhnui-óe 1 n-^ice "ói, -j 50 tip^S- 
jMt) fi ^n cig jré'n USn^rhAin nuá-$ófC4 — 
50 ceann cúpla fev\ócrrk\m, pé 1 n-étftmn 
é. tfí Se^gin 50 mei-ópe^ó a\\ yest> ^n l^e 
z^\\ éif *\ pófCvA — m^p ttíonn 5^0 &dn-f&A|t 
m«*f\ é. tlu^ip ^ tdinig Atn finpéi^ "oo óuiji 
Ati oean 05 An leice jiop, Agttf nuAij\ tM p 
beifrtDte *oo tei^ fí ^tn^c Af tk\ triéif í, if 
tug fí cop<\n bfie^g lev\rhriv\óc^ *oo Se^gán 
te n-4 6ui*o vein. Do -outxvó 1 -oo 50j\rruvó 
Ag SeA&án bocc nttAtp óonnAic fé nÁ puig- 
e^-ó fé v\n co|\cin le f5f\íot>vVó ó n-4 ríittdoi 
nu\|A piuMp fé 1 5Corhnui*óe ó n-A rfiátáifi. 
X)'ic fé cúpLa speim *oe'n teice *] Annfom 
•o'éipig ó'n rnbófvo 50 mí-cév\*orv\ó ne4tfi- 
fAfCA. X)o ftttú fé 'fd 1 óúirme 50 *ou£>^ó 
•ooilge-Atwó s^n oif\e*vo "| -poc^l -oo l^b^c. 
T)o -óein At\ beom 05 a -oíóe^tl óum Ati 
co|\m^if *oo (taint x>e, ^cc pé |Mi*o *oo 
•óé^np^t) |i ní £6^*0 ]Mt) fi núm t\Á nÁtn x)0 
tMinc Af. T)o bí fí Ag bjtife^vú a c^oi*óe 
^5 i^tM^ 1 " CWffinftdtfi v\p *óein fi éin-nrú 
*oo óuifjreo/ó pnf ^a Se^gxSn, acc *o^ 
mbe^t) fí 45 pn^oine^rh 50 "oeóix) ní £>e<vó 66 pioc r>Á ftÁ\\}\ Aici. X)o t«5 An be^n bocc 
An *oa^a ftnpéArv "| x\n cjAÍorh<vó puipéAr* *oó 
in^|A Ati scéATm^ -j ní mifoe *ótnc a j\á*ó 
nÁ gtifi bfAóriAc ne^ni-ffbiAtCA An -pe^ cige 
Se^gÁn Ati UAifi fin. Í1iiai|\ teip a\\ a 
xhnAO\ cAinnc nÁ ^Áifve x)o X>Amz a\>, 'o'im- 
él § fí 5° "° c í - A rhÁtA^ A^tif í 45 50I 'f a$ 
bUvúf\Aig -| -oo 'rnp f! a rgéAt bfvónAó cfí*o 

flOf T>1. 

" Cifc 50 j?óitt, 1 bíot) r*ciMim ^a^az, }) 
A\\f An mÁtA^. " Ca*o t>o tu^Aif *oo cum 
fuipéi|\ ? ; ' 

lt Úti^Af ieice mine btn-óe *óó," ^f' An 
CAitín bocc. 

" Cionnuf A|\ tu^Aif T)ó í?'" ^fAf' An 

iflÁtAlfv. 

" ÚtigAf *oó í corn triAit ip T> , í?éAT)pvó 
éitine í CAbAifc *o<V> Ap fif e. " T)o lei$;eAf 
aitiac aja rhéif gtAin t)ó í, -j T)0 tu^Af copÁn 
br\eAg leAtfmAccA *óó téi. ,J 

" Anoif, M Afvf' avi rhÁtAir*, " éir\ig a bAite 
A V^V) 1j nuA^x -úéAnpAiT) cú ^n teice Anocc, 
C05 -oo ctii-o péin AtnAC Af\ rhéif A^ur jm$; 
ctn-o SeAgAin inf An scoricÁn. Caic CAop- 
5Án bAinne ifceAó Ann if CAbAif\ x>6 An 
coficÁn cum itce aj\ m 6 7 

T) , itncig av\ bexMi 05 a tUite -j "oo *óein pi 
in^rv -a T)tilDvM|Ac nuÁcxMfi a céite téi. t1ti-dif\ 
puAifA SeA^Án An coficÁn, *oo léim fé 50 
UéAVzpom éAiT5A\t> a? avi gcumne. *Oo 
5u,dil fé x\ *ó^ bvMf le óéite te UÁtAf 
cf oi*óe. Hí tnifoe a \yÁt> rm 50 \\ Aib pe^fA 
uige f Ú5AÓ f-Áfc^ Uitg^ií\e^c a\o a? foin 

Sin é tno f^éAt-fA, 1 rru\ c-Á brvé-05 Atm, 
bíot), mAjA ní rmr*e ciítn rtá óe^p é. tTlórián X)UAt>AnzA ó fom tárvtA 5«|\ 
c^f^-ó T)^U 50 cig ttluinncin JA^lAtA a\\ 
Cúit Ati Thot^i|A 1 tnt)^ile Thúipne. 'S^rt 
Am ú*o bí riA T)^oine éorh neAtfifpte^*ó^ó. 
Aguf corn piAl 50 T)ciuE>rwMT)ír ófctiigex\óc 
•oo 'óeójAxM'óe a\\ peA*ó te>At - btixvón^ 
b'péiTnrv. T)e 'óAOimb g^tÁncA t>'eA*ó au 
•oaU fo, ^gtif bícó CApAll xM^e óum é x\if- 
crviugAt)^ Áw 50 I1Á1C. tluxxirv *oo cairns 
fé urn cfvÁcnón^ 50 cig rht11rmc1rv , 1^rv- 
flAt^, ctnrveAT) -A ó-ApAtt ^5 pofAM*óe^cu 1 
bpáirvc *oo £>í pé bun An cige. 1 mbun n^ 68 p^ipce feo bí connÁn bo^, •] *oá mbeA"ó fé 
*oe -oonAr a\k éin-beiti"óeAc 50 fiAgAt) fé 
ifceAó Ann, ní ^ó-éA^SA^ t>o fiitpeA-o teif 
ceAóc Atn.dc aj\ pé put) "oo óAf CApAtl ^n 
*oaiU, óutn nA hÁice f eo, *oo CAfAt) Ann é, 
1, miAif\ connAic fé ^n £éAp bfieAg bog A5 
pÁf a^ Ati -oconnÁn, ctnf fé xmit Ann. 
Cuai"ú fé ipceAc, *], tnó t)Á téifi ! fúgA-Q 
fíof 50 cnÁrh x\n "OfvotriA é, Agup bÁiteAt) 
nó múóAf) ^n beici'óeAc bocc Af\ An tÁtAifi 
fin. 

HttAifi gAib An biiACAitt Aimppe AtriAc A|\ 
niAiT)in ptiAi|\ fé An CApAtl bÁi*óce 'jm' 
connÁn, A^uf tÁimg fé lÁicfeAó boitt A5 

CfUAlt Af\ An T)Alt teif An f^eAt. t)UACAlU, 

•oeAg-tAbAfvtA b'eAt) é, triAfi ^ac bUACAill 
•o'Á f ófvo Y^ 11 -Aimfif ú*o — ní mA|A a céile 
•1AT) Aguf f úmAi^í nA 1iAimfi|\e feo. "Dí úf\- 
tAb|\A Agtif éifum aco An uaija fin. t)í éin- 
teAn^A AttivÁm aco 50 ^ó^AnzA -j bí piof 
aca cionnuf An cAinc *oo cuja 1 n'oiAi'ó a 
céite. tlí mAfi fin T)óib Aiioip, ní'l t)éAfitA 
11Á 5^*6115 ^ca, ^cc 1A-0 A5 Aic^if aja ^n 
feómín. 

Cum piUeA*ó A|A mo f^éAt, tÁmig An 
buAóAitt ifceAó, "j bí An *OAtt 1 n-A ftn-óe 6 9 

'r-dtt 5cúintie, -} if m^f\ feo T^mmf f é Ati 
cÁfs -co : — 

11 A foilt)-|?ifi "p^i|Afm5 1 n^lt^ib nÁ bícó 
-oo f peóif ; 
Unbare t)0 gtácxvó pe-AfCó nl'i ftige 

1 tnultdó *oo c^pxMlt 50 bpac^-trA nró X)a 

rhó 
'tlÁ cinexvó ru\ bpe.AfUMin 5Uf\ b<Mpce-<vó 

*oo finnfe<.\|\ t 10 ™^" 

T)o CU15 *\n *adlt t)|Aí§ na bjrocAl 50 
btáfTM. 'Sé aíi jrát 50 tToiib<M|\c An buac- 
-Aitt "50 £>£a.\c<\ fé níx) b^ rhó 1 rnuttAó a 
c^pAitl 'rii cme<vó ru\ bjreáf^nn gup bdif- 
cexvó te n-x\ finnfeAf\ foimif," m-Af 511^ ó 
jteAnn aw Pfié<\cÁin An tu\U, ^uf CU15 
feife^n ; rn^fVA mbe*vó Ati CApAtt beit 
m-Afb, wá be^t) n^ ppéx\cÁin ^5 Unge a\k. 

5eAttAim-fe *ótnt 50 jvaió An *oaIX 
■oeAg-U\b.A|\t<\ a -ootAMti -oo'n btiACxMtl, t if 
é f eo aw p^^Sr^ ^ ^ u 5 f^ ^ 1 F : 

mé, 7° 

ITlÁ leA^ An bAf a\k Iáj\ '^ati neAnncóis é, 
í)eifAitn mo ftÁn pé'n tnbÁilte i ngeAtl- 
tóifieAóu." 

Cui}\ An X)All 1 n-urhxMl *oo'n bUAÓAilt vá 
*óeAf-béAtAige t)o bí fé, triA bí a óApAtt 
bÁit)ce ; nÁ f\Aib ém-beAnn Aige aja An 
tnbiille. 

t)í ctiAtfiAin *oo tílAc tlí lAt^tAtA Y^ n 
cig An rhAi'oin fin T>ApAb leAf-Ainm "Uxvúg 
iia Sút tntDeAS." CeiceAfinAó tnó|\ x>o 
b'eA"ú Uatds, 1 teAfctng uAit> 50 rroé^n- 
£A*ú An *oaLI bé^^fA AtfifÁm A5 moUvú a 
rhtiinncit\e petti'. Hi p^eA^t^ pó-óeAnnpA *oo 
tug An *oaIX A1|A, tnAji nÁf\ tuiU cfieib 
ÚA1"Ó5 é<\n-rhotA*ó. §Aib cotArhóife Uat)^ 
-j C115 pé clAbcój; t)o'n t>aU bocc, 1 x>UAob 
é eiceAó, *| t)em pé jtdnn é péin An uaija 
nÁ T)éAnj:A*ú An *oaU T)ó é. 1p mAf\ feo 
AT)ubAif\t Ca*ó5 : — 

í( 1f T>ubAó Uotn An óurh<\n5f\<\óc 'n-^ 
n-Aipigitn ]av, 
Y\a húM^-pn ó'n RúfgAtg *°° tteAttn$e<vó 

ComplAóc nÁj\ "01111 At> a n^eACAi jAiArh, 
'guf nÁ|A cúf\nA*ó 1 fti5tAA*ó 'nÁ 1 n^teAC- 7* 

tíM pex\n5 50 leó|\ a\\ atí ii*oaU um av\ &yy\ 
fo, 7, ritu\i|\ •o'aijmS f é aí\ tu\nn f o, cui|\ fé 
45 mAccriv\rh é. 

tlí |\<m£) -a ctnT) pilit)eAcCv\ ap tAtHJArO *S 
An n-OAU, iYU\p b& gAipiT) Ati rhcnLl .\[\ ÚvVóg 

•OO CUjA 'tl-A tOfU, "J 1f «^Af r^O vVOM&AipC 

r é:— 

" 'Sé v\n óúif n-áp cúptnvó 'fÁn hgtéAaAró; 

e-Aóc UVO, 
tTL\j\ 1 bpionncAtv An ptitXAip ní bpAccAoi 

1AT) ; 
fip-tfiAipc tc\|\ cpiúóAitt -oo beAtingeAT) 

uvo, 
'S 1 n^ioll te cof\[\-óionnuAió "oo ó|\oó- 

zao\ A *oct\u\n. v 

5eAltv\im-fe *óuic t\Á$ pÁ$ an *oaLI 
ptrnin mex\f4 Ag UxVóg 4ip péiti tn\ Ap a 
rfttiirincíp. TVótvouig Ati t>aU é óup 5° ctg 
•ouine tftuinntfeAivóA *oo 51 Ag UífA-gAoc 1 
n-Aice ^íaoicit) H4 Cuitine. Ótiip tVLvc Uí 
UftfUtA CAp.Ml 1 510I.U teif "oo'n ,\ic, 1, 
ntuM|\ bf Ati giolU\ Ag c^gAinc ru\ tu\ice, -oo 
cti5<vó ticip T)ó cum í c<\bv\ii\c T)o CaVO^ ru\ 
Sút mbaág. t)'orsAit Ctfóg Ati uap, Aguf 
'ré Á.\n ni*ó *oo t>í mnce [t\Á beit uUarh a 72 

teitéiT) fin *oe IÁ óum fÁjrAirh *oo c^b^c 1 
5cU\bcói£ An *0xMtt. 'Sé ^n Áw gup cui|\- 
e-AT)>A|A coinne a\\ a céite 'ná 45 5^5^ n 
X)A\i\y a. Óifng 1-a -Ati óoinne, ip rrí bedg Ati 
lonstixvó acc ^n fttug bí bAitigte 45 
Ua*ó5 -] bí r^u^g ^ n *oaiU tÁi*oi^ 50 tX\A\t 
teif. U-AfV|\Ain5eA , ó Am^c n^ pfv ^fi 5^6 
CAob mAj\ •oé-AnpM'óe ^p pÁifc An bUAitte, 
■j ptAnncAT)^ a céite lÁitpeAó boitt. 1nV 
b^f-A pém bí ftti^g Úai*ó5 f\ó-UiT)itv *oo 
óuix) x\n -o^Mlt, acc, -A5 véAnAtn xmtiaó Af\ An 
•ocfvátnón^, tÁini5 s^rt^ "o^e-Ap-Aib lút- 
tiiAftA awa\\ AnveA? *oe -ófitnm tid ftéibce 
óum An vaiII. 11í tnifoe t)uic a f^"ó 'ná 
50 , ocii5AT)A|\ fo bUAt<vó bj\e^g *oo rhtnnn- 
cip Úai*ó5 A|\ An lÁtA}\\ pn. tJ'fufiup "o'Á 
cuit) pe^ ttié^|\ "oo oiifA A\\ pA^ze arm c^f\ 
éif An lAe 11*0 ; b'í An ctdbcós b^ tinne í 
X) y Á "ecus Ua*ó5 T>'éitine fiiArh. pearv mór* 
bfungne b'exvó Uxvóg 1 scorhnui-óe, a6z ó 
bu^-ótng ^n X)All a^ as An n^ú^Án } níori 
tapping fé éAti-bpuige-án cum 50 rme^g- 
ai*ó fé 'fAn 11A15. Atl 1ASACU, 1nf An Aimfif X)o gAiti tAf Ainn if cigce 
cmn ctnge if tnó bí v\f f uaid nA rife, Agtif 
inf An Am fAin T)o ctnfeA*ó tu\ *OAOine Af 
bÁff An cfimné, tnAf f eAbAf Aif, ftm ei^m 
•oéAncA *oe ftACAib, 1 bftnftn cléib no 
cifeÁin, mAf bfifeAt) Af Atl 115A01C, 
1 n-ionA*o nA bpíopv\i"óe a cufCAf Anoif 
ionncA. 

X)o bi feAf Ann Agtif *oo *óem fé 
mofÁn f Ai*óbfif 50 cjukvoaIao Af beA^Án 
f AgÁlCAif. X)o bi Aon mge^n AtfiÁm Ai^e 
A^uf ní feA*OAif fé cionnuf "o' féAT)f a*ó fé 
cleArhnAf "oo -óéAnArh *oi le "omne móf 
eigin. 

T)o bí \:e<\\\ 65 mf Ati scórhAffAtiACC 
Aige 50 fAib ftige rhóf tn AftA Ai^e, aóc 
50 fAib fé beA^Án fAbAifneAó, mAf if 
^nÁt te n-A leitéi*o a beit. T)o cinf fé 
ceAóCAipeAcc óum An pf feo feuóAmc An 
T)CAbAff at) fe á mgeAn T)ó te póf a*ó. T)o 
tÁmi5 ÁtAf a Cfoi*óe Af ^n in£m A^uf Afi 
a tnÁtAif mAf geAtl Af An f^éAt, ~\ *oo 74 

óe-ApvVOAfi IÁ "oo'ti cedóCAi|Ae óum An p\\ 
015 *oo teAóz cúca Aj; T>éAn<\m An cteArh- 
nxMf. 

X)o x)ein be^n An cige A^tip a timge-dti 
An cig fu^f 50 tiÁUnnn 1 scórhxMfA lAe An 
coinne. X)o £>í 5AÓ Aon rrít) 50 |Aó-rhA?t 
aóc 50 f\Aib An fimné 50 hole acu. A^u^ 
rríop tVfuLÁip leif x\n ingin -| teif Ati 
m^t^i|A 50 scAitpexvó pe^ Ati cige *oul a 
x>^a^a^ Mf acc' ctéib acu fo, ^ "óuine *oÁ 
5córhx\f\]MriAify a\k $eA*ú t^e An óte^rhnAi|\ 

1f xx\a\\ f in *oo t)í. T)o ptiAip f é An iAf Aót 
A^tif cui|\ fé 1 mbÁt^ ^ n cpmné é. 

1 scAiteAtfi tde xmi cteArhnAif *oóib, ip 
vóca nÁ \\aX)at>a\\ \>pÁ\\ÁlAó a\\ An móin. 
1 n'oeipeA'ó An tAe AtnAó t>o La^ An fitnné 
A^uy An cUaX) 1 -oceAnncA a céile. X)a 
rhó An t3|AtnT) Afv neótriAC a$ irmóA'ó An 
age 'nÁ A5 cup cjtfce aj\ An scteArhnAf. 
T)'imtig nA *OAome /lAfAóCA a £>Aite Aguf 
x\n cteAtrmAf -&An T>éAnArh. 

Seo tnAfA *otit)Aií\c An fe^nDume Agtip é 
50 cpÁi'óce — Y oil ! 
íDó -óiAó^if, tnA|\ 1-Apf\^f tucc piói*oí bó ! 
fílo *óiaóúij\, tn^ji i4f\|U\f clu\b ctunnnigte 

fmóit ! 
1Do j ói.aó-ai|\ ^n tdfAóc, Y ^ n ceine 'g^ 

•oógxvó ! " 

t)ut) cóif\ *\n i^jrdcc «a óup -d-bdile. SgéAt AOt1A1$ ATI pUIC. CiAf\tiAi*óe, -j t)o Cv\|M*ó Cf\é aohaó An-rhófi 
mé. Connie mé 1 n-^ijvoe a\\ fcáicfe 
btncín 5At)^i|\ -j é ce^nSvMlue, i t^bíní *oo 
bí cexMi^Aitce v'Á &X)*s\\c&\X) T)'Á feme^t) 
teif An n^^oic, i 50 'oeirhin tMOib, níop 
féATMf 5><Mi 5Áipe tuu\i|A T)o conn^c é. 

T)'f:i^p|Miigec\f *o'pe.\f *oo bí lenV -dif, 
CAiT)é ^n bf\íg T)0 bí teif Ati tnbuicín 5-Ab^i^ 
a beit ce^nsAitce aj\ ^ teitéit) pm -oe 
fUge. - 

'O'ff^S^t 1 fé tné 50 triple, "j if é <aíi 
cutn^ 5ti|\ mnif fé t>A\n é, m^f feo : — 

í)í bexMi 05 póf cd 45 pe^|\ cpíonnxx jmt) ó, 7 6 

-j, man if snÁt&ó le cteAtfmAf triAn fin 
•o'ionncÁit AtnAc, nion c^T)n *mi peAnteifAn 
tnnAoi i ní f\Aib ceAnc nÁ coin *o'Á cAbAinc 
A1C* *óo. 

t)í bnuige^n rhón eAContA Aon tÁ ArhÁm 
1 T)o *óíbin rí ^n j:e,Afi bocc ^n pvo. 
T)o fmbArt, fé noirhe 50 *ocÁmi5 ré 50 
cnoc tnón ájvo. *Oo btiAit fgACA SAb^n 
Annf Ain tnme 1 btncín 'n-A me-df^. 'O'pi^p- 
ntng An buicín T>e, ca*o *oo tM Ain, nó 501*06 
An £Át 50 n<\ib fé Atntng com -oéi-óéAnAó. 
t)'innif fé a fgéAl cnro ríop *oo. T)ubAittc 
An btncín teir cleit tfiAic tÁiDin t>o bAinc 
^ ceAóc Afi a *ónom. 

"Hí'l Aon f$iAn A5Atn/ ; Apf' An peA^. 

í( téi5 'oo, tnÁireA-ó," Apf' An Mucin, li -j 
bAinpeAT)-fA pém é." 

T)o bUAitrébtnlle •o'ÁA'óApcAib Anc^Ann 
tnón cuitmn *oo bí A5 -pÁf te n'Air, -j b|\if 
^éA^An món T)e. 

"UAn Annro a^v mo -ónonV' An ré, " Ajnf 
bicó seAtt 50 míneoóAT)-fA í." 

*Óein fé tnAf\ fin "] nuAin a tÁmi^ An 
buicín 50 *ocí An C15, tug fé a a-óaaca 
•oo'n -oonAf -| caic ifceAó ^é'n T)cig é. 
OuAit fé r uAf óun nA cemeA*ó -] x>o cimil 77 

f é a rheiseatL Anonn -j AtiAtt cné An Ó0151U: 
-j "o'eipig An bAltnte gpánnA aj\ jtuait) An 
age. 

T)ubAiriC An fte^n teir An mbUAóAiU, 
Aimpifie einge, man 50 ftsMb nu*o éi^m T)'a 
TbogAt). Ctnn An buAÓAilt tnme, -] rm*o 
fUAy óun ha cemeAt) é, 1 *oo tÁnlA gun 
óuip fé lÁrn An *óíiotn An btncín -j -oo 
g4\eAtrmig a lÁm corn "OAin^eAn t>'á *órvom 
nÁ péA'opA'ó fé é tAnrvAin^. 

t1uc\if\ "oob' ^at)a te beAti ns leApúA A5 
jreiteArh, cmn rí An CAilín Aimppe a£ 
péAóAinc cad *oo bí 'Á óoimeÁT) uaici. 
D'éinig An Cóilín, 1 cá scuifvjreA'ó pí a lÁrh 
nÁ An *óttom An buAÓAllA -j *oo gneAmuig 
fí *óe tnAfl An gcéA-onA. Cimil ^^ btncín a 
rheiseAtl Aftíf fA ceine -|, nuAin nÁ naib 
buAóAitl nÁ CAilín a^ -pilteAT), -o'éinig beAn 
An cige ?é -óeifveA-ó, 1 riúD pé -óém ah 
bAltnce gfvÁnnA í triAn An beinu eite, "7 cá 
5Ctiif\peAX) rí a tÁrh nÁ An *ónom An óAilín, 
-] *oo gfveAtntng a tÁrh tnAn An beinc eite -j, 
'nuAin & puAifv An buicín beAn An age 
ceAn^Aitce, riú*o attiaó An -oonA.f é, )?e4p 
An age An a -ónom -j ^n bUAóAitt, An 
CAilín 1 beAn An cige 'n-A -óiaií) AniAft. 7 8 
TTionnctug fé a ^5^1*6 ,dfi ^-dinse-Ati 

-] ní jAAb^-o^ 1 £>ím*o ^p fiub^t ntiAi|\ a 

OAfWÓ pe^jA bÓtAjA A fOCfUlg^VO OpCA "J A 

ftuAfAt) 'n -á Láirh ^ige. tyiAfAjuiig ^n 
be^n a\\ fon T)é ^Mfi, builte "oe'n cftUAjrdiT) 

<á C^bxMf\C *oi -j í f5-dOlteA"Ó. t)UAlt AV\ 

pe^\|\ í, ^cc, tnÁ 'óein, rriof\ éijug teif . T)o 
ce-AtiSxMt Ati cfltMfxVo *oo'n rhtrAoi -j Lárh 

AT\ £lfV Wtl CflU^fAIT) "j flÚT) Ctltl bÓÚAIfV 

^nn fMT) Céim CxM^ge uif\te, 1 n-xMce 
SfváiT)e xxn tíltntinn. tlíop ótnfAeATMf pumn 
bótAip *oíob 'nu^ijA £>UAit fttiAg rAigTHuifii 
ump^, -| *oo tiúig -pe-AjA tiA rnbóitfie Af\ ^n 
SC^pcAon btnlte 'o'á éU\i*óeárh a tAb^ijAC 
T)0 fÁrht^c n^ ftiiAifoe *] é t>o ge<AfAfrA*ó, 
50 fAi£> ^* éigm *o^ óe-dn5<Mtx *j nÁ 
pe^voxMfi fé 501*00 ^n put) é ; tn^fVAb é -Ati 
■oiaoaI é, -] if -oóca 5ti|\b' é fxMn pém é, 
1 fm é AnnjMin ^ *ocojmc é A5 a bptnt 
n^ tixVóx^cA tnófVA pxvo^ aij*, 1 T)ia tem' 
AiiAtn, CA11115 cfUAg A5 An sc^pc-áon *oo 
-] bUAtt fé btntte v'Á ótoi'óeArh a\k f ^rhc^c 
n& fttiAifoe, -], tnÁ -óein, b'fe^t^ teif A|\ 79 

bAll 50 sceAp^vVo fé a pudirhneAf, mA^ 
•00 oe^ngAit a óloi*óeAtri *oo fÁtntAó tia 
ftuAifoe -j a Látíi *oo'n ctoi'óeatri -| fitiT) 
óum boúAi|\ é Aflíp. 

T)o lung fé "| tiéic fé Af a f AigT)iúi|\íb 
5^n é tei^e^nc aji fiutiAt leo. II115 ceAtm 
•oe t\A fAi$ , oiúifuí> aj\ Ati ^CApCAon óun é 
pctiACA*o ó'n 5CUIT) eile, acc t>o ceAnsAit 
a lÁtfiA *óe. Ku5 f-cMgiDiúiiA eite Aif\ fin 
1 f^i5*oiúi|\ eite aj\ An cpíotriAT) pe^p -j 
mafi fin *oói£> 50 fVAtt-A'O-Ap 50 léij\ ceAng- 
Ailxe 1 n-Aon Une ArhÁm -] f 111*0 cun 
bócAijA Apíf é 1 i*vo 50 léif n-A *óiAit). 

Ú115 An bwcín bocc ciíjajw An AonAig 
C|\í nuAipe. > D'ionnctiig pé caja n-Aif Ann- 
|v\m 1 *o'£Á5 fé ^ac Aon -ouine rrk\f\ a 
t)pu^i|A fé é. Sut Aj\ fSAOit fé An beAn 
•oubAifc fé te 11-A peA|\ t>ACAf\Áil nivMt a 
CAbAifc *oi (1 nío|\ rhifoe thuu a fiÁ*ó nÁ 
5ti|A téiX)eA*ó tiA ctAoiteÁm 50 itiaic *ói 
put A|\ fSAOit fé í) 1 T)Á mbeAt) fi 50 
n-otc a ttntteAT) 50 fAib piof Aige cá 
fAiti)fé fém j n-A óorhnAi*óe. 

X)o ttiuin An méix) fm ciAtl xx^n rhnAOi 
1 nío|A tw$ fí *OjAOc--pocAl "o'á £eAj\ jaiatti ó 
fom, A5tif ó'n tÁ fAin 50 t>uí An Lá 8o 

jzá int)iti Ann zá An btncín AonAó <in rhí 
fAin 1 n-Áijvoe ^|\ a fc^iufe, -j fin cfíoó 
A|\ mo vséál. ^onnCAt) ah CAipín A^tis 
x\n tmeóiUn. 

T)o bí *Of\eóiUn ^nn jmt) ó ^up vo óean- 
nuig f é peijAm tA\Um, mAn x>o bi con^n^m 
mó|\ *oe 6lAmn A^e te n-A hoibfuugxvó. Aóc 
ní f Aib a *óótAin ^1^51*0 Aige óutn *oíot av 
An b^e^ro, Agtif, uitne fm ; T)o óxMt fé 

X>Á ÓéxVO púnc T)0 gl-ACA'Ó A|\ 1x*f\ACC ó'n 

n*OiAi|\mín TLi^bAc. *Oo bí An oifAexvo fom 
lonncAOibe ^5 ^n nt)i4it\trrín RiaX>ac a? tna- 
cÁnzAóz An *0}\eóaín nÁfi ^An\\ f é ttft^'ó ná 
Áifigte Aif . tliiAifi b^ rhitiT) teif a óuit) 

A1P51T) *00 f^gÁlt ÚA|\ n-xMf, "o'ia^ fé 5° 

bog |\éi*ó é, -Acc pfe^sf-A nÁpVfó^AnzA t>q 
£115 ^n T)fieóitín xMfi. 

T)o ótn|A f° V e ^F5 lon^Anc^c aja ^n 
nT)iAifmín ííiaX)aó, A^ur lÁntpeAó boitt *oo 
CUA1-Ó f é 50 x)rí a f?e<Af\ *otiSe, ^sup *oo 
t«5 ojvougxvó feifbeÁlA x*f\ x\n nT)f\eóilín. 
X)A\y n*oóig, ní fi<\ib ó'n bpe^f t)tige ^óc ^n 
pooAt, A5«f LáifcjveAó *oo fgttfob f^ &™a£ 8i ófVOtig<vó *ou\n •oeAnsrhÁltA, A^uf cuifi a^ 
lAirh xmi bÁilte é. 'Sé T)onnc<vó An CAipín 
An bÁitte tío bí Ann An c-Am fom, Agup 
nuAi|A -oo puAif fé ah cf eijibeÁit, "oo gUtáif 
fé aiji pé *óém cige An *0|\eóitfn. 

1f AtritAiX) map *oo ptiAif\ pé é poirmp tiÁ 
as b«AtA*ó coijice, é péin Agup peipeAfi tru\c 
*oo. tlí fu\ib Aitne |\ó-niAit Ag 'OonncAt) 
A|\ An bj?eAf\ *°° W te p eifibeÁil Aige, Agup 
*oe bfíg 50 jiAib An f eif e<\\\ nu\c óórii móji 
óótii AcrhuinneAó teip An feanA-buAoAiU,, 
nío|\ péA*o fé a •óéAtiAtii AtriAó ciaca v\n peAft 
ceA|\c le feijibeÁil, Aguf c.\|\ éip Lae pAt)A 
ifrin T)íí\eAó T)o óAiteAtii ag péACAinc oj\jm 
ó ttiuttAc fcÁCA, -oob' étginc "oó fitleA*ó 
a £>Aile um CfvátnóiiA, gAn a gnó *oo 
•óéAnAtri. 

. 1f feAt\t) *00 bí All T>1Aiptnín UlAbAC, s\\ 

^clof An rséit peo *óo, acc ní |\Aib 
teigeAf Aif acu beit bj\ónAc. X)o 
cuait) An *OiAi|\mín UiAt>AÓ Ajtíf TDon nc At> 
1 n-étnfreAóc 50 *ocí An peAf "olige, Aguf ip 
í An cotiiAi|\te *oo tug peipe^n -oóib, 
lei^itic t>o % X)onncAX) DUtCAjt n-Aif ía'|\ ii-a 
bÁipeAó Aguf, .pé 5110 *oo beA-ó ajv puibAl 
A5 tu\ *D|\eóilíníb, Unge aji beic A5 moUvó 82 

An cfeAnA-buACAttA, A^tip, triAf\ 511 ji b'feAp 
UiAic-incinneAc é, 50 Ia£>ahfa*ó fé, A$up 
Annpoin 50 ttpuigeA-ó ré Aitne Aip. 

Sm tnA|\ 13Í, A^uf "o'nntig "OonnóA-ó Aip 
tÁ'f n-^ bÁijAeAC Agup -oo t>í nA *o|\eóitíní 
Aftíf ^5 bUAtAT) An coipce f\oimip. *0 1 -pv\n 
pé a^ pé-ACAinc opt a cAtnAtL mop. Ace 
awac amceAll Aimpip *omnéip, -oo tMcvoAp 
A5 ImaUvó teó 50 ce. Annp om t>o tAbAip 
T)onnóA*ó ó bAjip ^ti pcÁCA Agup •ou&Aipc: 
"ttlognemn *ooouilte, a f eAnA-b uaca\111." 
Lí Aipiú/' Afif' Ati Sexxruv-T^eóilín, í( bíT) 
puvo fo A5 *out rtu\r ip AtmAf liom-fA, ACC 
ní'l Ca\oaip T)óio Ann póf*" 

"SeAt), rnÁ'peAT)," A|\fA *OormcAó. 
n t)íox) fo A5.AC UAim-fe," a$ fíneAT) nA 
feiptteÁlA ctn^e. 

11íop t>eA5 *oe f eó ^n cAnncAp *oo cmt\ 
An cte^f fo Ap Ati nT)peóiUn Agup X)0 tw£ 
pé nA miontiA 50 inbeAú pÁfArh Ai^e a 
T)onncxvó. UAniAlt 'ii-a *óiait) pn xyo 
puAfp fe caoi >„\p póig -oo goi*o ó rmiAOi 
TÍonncA-ó, ITI^ipín &' Upííip, A^up 1 UA ™ ó 
foin CAéAO Af T)onncA*ó le n-A rhnAOi péui, 
Aguf 5AÓ "opeóilín fiiAtii ó foin A5 nnipc 83 

Aip 1 gCif 50 ftpuAif An Dfieóilín páfAfíi 
iridic Ann. All gOtXátl SAOtt. 

-On gobÁn S^op *oo mAipti pé caojia 

1 *oo cuip fé a iíiac A5 *oíol An cf.oicmn. 
X)ul>Aifc pé te n-A itiac ^mtí An CfcnceAnn 
a *óíot 50 DpAgAti pé An cfoiceAnn 'f a 
Iua£aóu. T)'imcig fé -o'Á "óíol -| ní £>f uóin 
fé éinne An IÁ pAin T>o ce^mung é. An 
CA|AnA IÁ T)o DuAit CAilín mme 1 "o'fMpf.uig 
fí *oe cat) aiji 50 n-oíol^AX) pé An cf oiceAnn. 
T)ubAif\c fé gup'b Af Án 5q\oiceAnn ? f a 
Uja&aóc. Scau pi An otAnn *oe AtuifAin 
1 CU5 fí -óo An peilc 7 An tnéi*o At) 1 fifi 
An olAnn. Huaija a tÁinig pé a OAile 
' AnnpAin, p'fiAfiung A AtAtp "oe cé óeAnnuig 
An cfO'ceAnn -j *oubAifC fé $un CAitífl 1 
•ocofAÓ tia r|\Áit)e, mgeAn t>4incfeAbAige. 

'Oo cuif An 5°t^ n AnnfAin ^Ai^m fscnle 
AtnAó óun "oínnéiti a beit Ann a leicéix) fin 
•oe tÁ "] t«5 fé cuifeAt) oínnéip "oo'n DAtn- 
CfeAbAiJ-*) "o'Á cfiúf mgeAn. lliu\if a tn 
An -oínnéAf CAitce aca, cu$ fé ifceAó 'p* 1 8 4 ftútn An óéAT) mgeAn *j cAipbeÁn pé jreificm 
óifi T)1. TVfiAFHtng fé *ói cat) T)o 'óéAnpA'ó 
fí teif, t>á rnbAt) téi é. T)ubAifAC pí nÁ 
peAT)Aif\ f! cat) T)o -óéAnpvó fí teif aóc 
tét Ag péAóAinc Aifi |Ait An tAe. T)ubAi^c 
fé nÁ TieAnfAT) fí An gnó, "j tug fé ipceAó 
An z<±\\n& bmgeAn. 1_AbAifv fé teip ah uAfinA 
bmgm i T)'fiAFfuiig fé T)1 cat) "oo *óéAnpA*ó 
fí teip , T)Á mbA'ó téi é. T)ubAif\c An ua|\ha 
bmgeAn nÁ peAT>Aif\ pí pioc ca*o tdo *úéAn- 
-pAT) fí teif acu beit ttá CAiteAtri téiti, gufi 
t)óig téi 50 feAfógAT) fé 50 -oeó í. U05 pé 
ifceAó AnnfAin An tfíorhA*ó hmgeAn -] 
•o'pA^fiing fé *Ó1 cat) T)o "óéAnpAt) fí teif. 
T)ut)A |\c fi leif cat) *oo "óéAnpAt) p teip acc 
é cA'tedtfi Y a ónófAóé DubAipc pé 50 
nT)éAnpA*ó fí fAin An gnó AnnpAin *] t)'ia^ 
fé Afv a mACAip í triAf\ beAn a rhic. 

Póf AT) 1AT>, "J An CéAT) tÁ CUAt)Afl AtTIAC 
A5 ObAlfl, T)tlt)A1|\C An C-ACAlJt leip An mAC AVi 
bÓCAf\ A CUfl 1 t151f\|AeAÓC T)0. 11í p6AT)A1|\ An 

mAC CAiT)é An bpíg bí a^ An acai]a -j ní 

T)UbA1fAC fé émní I CAf AT)Afl A £)Alle Aflíf, 1 

T>'itntigeAT)Afi 1 rnbÁifieAó -j T)ubAi|AC An 
c-AtAifv A|\íf : (í A true ó, bí a' cuifi a' bótdift 
1 nsippeAcc -oúinn," 7 ní peAT)AitA An mAc 85 cionnuf, "J nuAif a tAn^A-OAf a £>Aite, T)'íma- 
pf uig a tie^n ca*o -co tM *ó\\ x,CAt)Aif c a £>AiLe 
I -oti£>Aifu a f eAf lei 5t»f 'b é a acaij\ AT>eif- 
eAt) teif beit a$ cuf An bocAif 1 n^iff eAóc 
-] nÁ fe.voAin pé péJti ca-o*oo cu^At) a bAite 
AnnpAm é. 

" tluAip imteógAif-p e 1 mbÁpAó/' a\\ fife 
"*] nuAip a "oéAHfAfé teAC An bóúA|\ a óuif 
1 n^ippeAóc, cofnuig a$ mnpnc f^éit pan 
bótAip." 

Com triAit -o'lrntigeA-oAf óun cmn 1 tnbÁf- 
aó i óuADAf 1 bfeigit An gnóúA -j *oubAipc 
An c-ACAip teif An niAC : 

Í( X)Á bí coit)ce gAn ca\\ a rhná age a^ac." 

*0'innif fé T*'Á tfmAOi CAT) *oubAipu An 
c-aúaija leif. T)ubAipc fi leif 50 tnbei*oif 
A5 x>ul 50 Sc\fAm\ ótm ctíij\c *oo "úéAnArh, -j, 
miiM|\ a ciocfAix)íf ótm a n-oínnéif a *ó ; ite, 
50 bfAg^roíf uifge cun a lÁrhA a nige, a 
teo^Ainc *oo'n jobÁn 05 a U\rh T)o óup 'f^ 1 
^ 1 f5 e 1 d fppeACA-ó Wn uifge t>o óAiteAtfi 
oftA, -j, nuAip a geobAt) fé An cubÁitle 'nA 
LÁjtil, bmLLe *oo'n cuttÁitle a tAbAipc *oo'ti 
óAilín a tAX)A^ a*ó An cubÁilte óuige, -| beit 
Ag ftnfg£ léici 1 a teo5Ainu Aif gAn é beic 
pófCA 1 n-éAn-cojA. 86 'O'itncigeA'OAf AtmfAin 50 S^f^iM A5 
T)éAiiArii ciiifice *oo pig mop a bi 1 Sa^aha -j, 
nuAip 4 bi An ctnpc cpíocntngce, -o'innip ah 
CA1U11 *oo'n jobÁn 05 50 p a¥)AT)A\\ cun ia*o 
tio cu|\ cun txáif, Ladaijv An pi AnnfAin 
tuiAip a fArhUng f é ah cCnpc a beic cpioc- 
ntngúe. "7 D'pApfung fé An f\Aib fé cpíoc- 
ntngte. T)tibAipc An gobÁn 50 pAib aóc 
Aon 111 AttiÁm a bi ; fA bAite uai*ú rriAp gup 
ttiAic teif ^Ati a teitéix) t)e cúipc *oo beic 
A5 éAn-T)inne uAf aI eite 'ha "diai-o. T)ubAipc 
An gobÁn nÁ £AgA*ó émneéAóc a tfiAC -pém 
*| rriAC aví píog -] *oob' freÁpp teip An pig Atm- 
fAin a rriAC péin *oo cup T)'ÁiAppAi*ó 'nÁ mAC 
An jobAin *] 'oo ctnp. 

tluAip a cÁimg ré Ag cpiAtl Af\ be An ^n 
gobÁm, *otit>Aif\c f é ^u\\ cuipeAt) a -o'iAppAiT), 
" CAtn *] *oípeAc " é - "ottbAipc fí 50 p&\ft fé 

; JTd ÓÓp|\A "J 50 fVAlb flOf A1C1 gup *ÓeA|\- 
tflAT)A , OAp é. 

T^Of^Vll fi All CÓppA - ] T)0 ÓUIfV fi CACAOip 

te bAif An cóppA. T)ub<\ipc fí teip feAfArh 
A|\ An gcACAOip 1 é tógAnic, 50 fVAib fé 
1 n-íocuAp An cófpA, 50 p.Aib fí A5 lotncup 
temb -] nÁ* péA-opA^ a cógAinu Aníop. 
ÓeAf Anti f é aja An 5cacaoi|\ i, nuAip a cpotn o7 fé t>'Á tons, t«5 p -A tÁtii teif i ÓA1C fí 
ifcec\c é. 

4k ]Tv\m-f e AnnjMin, a '&Atn/ " Aft ftfe, "'nó 

Úiotruun |i titv|\ AnnfxMti ctm aíi píog, a 
pe&$ a teogAmc a &Aite, 50 scoinneo&Att 

]i ]?émi5 a tru\c ótiti go'ocASA'ó Afeftf péin. 

teos fife nu\c aíi ^\íog a lx\ile tuu\i]\ 4 
fcáitiig a yeM\ péin. PA1T)Í t)v\n águs v\n SAigxmlm. *Oo tM PvMTjí \)<\n U\ Afl AOtlAé Cmnc ha 
5f oit)e ; Agtifj v\|\ ^\ ce.vcc v\ ÓAite *óo, 
gAlti fé foi|\ 5^0 cóni^Ajx cum SfU\iT)e Ati 
1tltiilmn. A|\ An ftije poitnif *oo trí 
f:ei|\m riióp íwilirh te *otnne ÁifUte *.\rÁ 
•n-A óórhmn'úe f\A qfliáit) cévVOtn\ v\noij\ 
Ca\01|\i5 Agttf tx\ r e<A f5^ 1 P tri0 W Af An 
t>pei]\m pan Am ^o, Agtif tf C|\í-o ^n 
£>j:ei|\tn feo *oo tM v\n CAfÁti 5m\c,.\c i*oi|\ 
^n tk\ f [u\i*o. 

T)o trí Pv\iT)í Ag cup *oe 50 CApAit) cj\í*o 
Ati tipeijim, Agup "oo OAfAtj ifue^c 1 bp*M]\c 
é 50 fu\i£> ps-aca riióf\ c-AOfVAó itinci. X)o t>í 88 fé A£ infiúóA*ó úAtt if 1 frpuf OftA, ^5«f 
*oíf\eAó Agtif é i tÁp n& pÁifice ifcig, *oo 
btiAit 'n-Á c|\eó pACAijie triAit fieice. tlí 
pumn fuitne *oo ctnfA Pait)í Ann, acc beiú 
A5 fiubAt teif Af\ tÁn a *óícitt. Acc níofi 
Aifig fé btnijie, gufi buAil An j\eite boic 
AmA\\ mp An cftmneÁn Aip, A^tif *oo teA$ 

PA1T)Í AfA A béAt, 1f A11 A A5A1*Ó, A|A AÍ1 

bpÁific. 

1 gcionn uAtnAitt bi$ -o'éifig fé Afíf, 
A^uf *oo f it córh iriAit Agiif t>o bí f é 'n-A 

COfAlb, ACC, 1TIÁ ]\\t, bA gAlfUT) A11 tflOltt Af\ 

An f eite ceAéc f UAf teif, A^up é buAtA*ó 
Af biO|\ a cmn A|\íf. TVéipig Pait>í cotfi 
ttiAt if T)o bí fé Ann éif\ge ; acc ní ótim 
|\eAtA é, iriAjA T)o bí piof Aige nÁ f\Aib 
CAbAif T)ó Ann. Acc *oo fvtig fé gfeim 
*OAin5eAn aj\ An f\eice A^tif t)o bí a^ 
ia|a|aait) é ftnfifexvó teir cum An clAi*óe. 
ObAi|\ T)oiceAiriAit "cob* eA*o í, An feite *oo 
fcutAt) 'o'Airh'óeóin a cop, Aguf, aj\ av\ 
AX)bA|A fom ; if rriAlt "oo t>í fé a$ cup *oe. 

SúiUpéACAinu 615111 T)\Áft tug pAi*oí, cia 
óípeA*ó fé A5 T)éAnAtfi A1|\ fA CAfÁn acc 
pj\eAbAi|\e fAig*oitípA, triAji fAn Ain po vo Sy Bí t)A|V|\xMC fAig-oiuifxi 1 SftÁit) ami TÍItntinn, 
A^uf T)o £>í mo bioftánAó Ag mÁifif e.áil AtnAó 
50 CAOtAtfiAit T)o r:éin. tluAip tÁmij; fé 
p iu\p *oo tAt>Aip fé 50 béAfAó cum Pai*oí 
A^up t>o tAti>AijA pAi*oí leip ArhAit óéATmA. 
Udfiéip beA^Án pocAt, "outóAipu Pait^i leip 

ATI |^>A15T)1Ú1fV : 

(Í T)Á tnto'é T)o toil é, a *óuine óóip, 
5|Aeim *oo óoiméA*o Afi An scAOipig peo 
•úAtn, an £ai*o T)o t>emn A5 *out awaó tAp 
ctAi-óe A5 ia|^ai*ó fóg^in." 

u ^if\iú! -oéAnpAT) if pÁilce," At^r' An 
fAig*oníif\. "AócnÁtM 1 £>í:a*o «Aim, ttiaja 
cá -oeAtjA-o opm." 

"TH beAT), 50*oeirhin/' Af tm P^ith, " aóc 
nÁ teis UA1C í 50 *oca5at) cu§ac. ,j 

A^ur teip fin *oo gjAeA-o pé teip pé "óém 

An ÓlA1*Óe, A^Uf *oo fU1"Ó fíor At^ A fUAIlfl- 

neAf. 1 gcionn UAtnAiUín, *oo lAfcAif 
An fAig-onJit^ A^uf T)ut)Ait\c 50 pe^PSAó 
te Pait» btiop-ougA-o aiía, nó 50 LeisveA-ó 

f é UAlt) An CAOpA. 

"teig,. ntá'r mAit teAc é," A|AfA Pait)Í, 
A^tif st^Ainnc gÁitu-óe Aip. GO teip p in *oo caic An ^Aig*oiúi|\ uai*ó An 
peite, Agup -oo bí ,05 cup *oe ie *oeicneAp, 
acc bd Se^np T)o óUAit) pé, nuAip *o'Aimpit; 
An peice é Agup *oo teA^. TVéipig pé 5$ 

CAp Alt) A£Up T)0 bí A5 imteACC Com CApAlt) 

A^tip *oob' péi"oip teip, acc "oo teAg An 
peice A|\íf é. Annpom 'oob' éigin *oo'n 
cpAigoiúip ^peim -OAW^eAn'oo bpeic aj\ An 
peice A$up beic a$ puippeAt) cum au clAit>e 
mAptM JDait)!. Acc *oo cámis An mAop Aip, 
Agup-oo peipbÁileAt) ^n pAigoiúip cum nA 
cúipce, le beic a$ 501*0 ah peice. X)o 
cuipeAt) CÚ15 púmc píneÁlA Aip, Agup *oo 
bpipeAt) AmAc é. ÚÁinig pAi*oí a bAile aóc 
ní t>eACAit) pé piArii ó pom cum éAn-AOtiAig, 
acc 50 ti-AonAó t)Aite ttlúipne. An siuiném. t)í piúméip 1 int)Aite ttlúipne pA*o ó, Agup 
C05 pé ppíncípeAó cpÁt, óurh £>eic A5 obAip 
'n-A ceAnncA. Hi pAib An ppíncípeAó Ai^e 
acc cuAipim ip peACcrhAm nuAip a gtAoit) 
T)ume UApAt -oo tM 'p^ corhAppAnAóc (An 
ÍLiTnpe Coittcip, ip t)óig tiom) Aip cum 
poinnc oibpe "oo t)éAtiArh x>o. Cuadap 9i AfAAon a$ ctMátt -Ait 1 , -ASUf) ní*ó nAó lon^nAt), 
hi \\a\X) An peAji 05 |\ó-ctifce óum oib^e, 
A^ur tug An -otnne tu\fAl po pé n*oeA|\A 50 
luAt. Hi |Aó-tiiAiú T)o tvMcn teip belt tk\ 
óotugAt) t)05-*óíorhAOin, Agup *oo lAbAip pé 
map geAlL.Aij\ teip An peAn-piúméij\ tÁ : 

" Cat) ; nA tAOb, n -^ r ei r eAn , " 5° ttptnl 
An 5A|\ftm pAin a$ac tVá óoitneÁ-o Agup nÁ 
péADAtm pé pioc T)o *óéAnAtfi ? w 

11 O ! ní péA*opAinn mo gnó *oo *óéAnArh 
5Ati é" A|Ap An fitnnéin; "ip é puAjtAnn ap 

tpÁCA|\ "OAtD." 

" Cionntip "oo "óéAnAnn pé é fin ? " A|\f Ar 
•otnne tu\pAt. 

a t1uAi|A a tMonn poll T)éAncA A^Am-fA," 
Aff An punnéip, "bíonn An cpÁtA^ avía- 
tew, CAicce^n é a puApd*ó x>e p^p nó 
toicpi-óe é ; A^uf ip é au peipc x>o tMonn 
AgAm é fÁtA*ó ipceAó 1 mbéAt An gAppúm, 
Agtíf ptiuóAtin pé 50 bpeÁg -óAm é, A^uf 
bíonn pé oipeAmnAó aja é oibpiugAt) Afíf 
lÁ1Cf^eAó. ,, 

" Aipiú, wá -oéAnpAinn pém An tnéi*o fin?' 1 
Apf An mnne uapaI. 

"tlí *óéAnpÁ, rhtnpe, rriAp n^ péA*opÁ é," 
Aj\p An piúméin. 92 " t)ío-ó seAlt 50 n*oéAn£Airm," A|\ 
feife-An/' "-oíbip An SAfApún Anoif, Aguf 
'oeAnpyo-fA é fin *oo puA^At) *óuic An £ai*c 
*oo t>ei-ói|A A5 obAif\ Atmpo." 

" S-dfCA teif ,^ Af\p An fiúinéifi, A^uf 
•oubAifu: fé leif ^n n^Affún irnteAúu- 
T)'imtig fé, aóc ní j\Aib pé 1 £>pvo ó'n -oag 
ntJAi|A *o'xMmrig An fiúméifi btúifve ófvuAi-ó 
A*ómAiT) 50 jtAib pvóAficÁm 50 cmg Ann, ■] 
•oijAig fé Afi poll T)o 'óéAnArh cj\í*o au 

t>|?A*ÓAt\CÁn t)A ÓfUlA*ÓA A^Uf bA ÓA1fe bí 

Ann, Agtif ní mif'oe a jaa^ nÁ ^Aib fé 1 
bpvo teif . 

t)UA1f\ A fCAT) fé AgUf AtUlf A1|A, T)0 CAfl- 

f Ain^ f é An c^áúa^ ahiao Af An bpott, A^tif 
Tyiompuig fé 50 tiobAnn Af\ An t)tnne 

UAfAt. 

" OfSAit T)0 béAl T)Am/ ) A|\ f eif eAn, 
D'of^Ait, A^uf fÁtAig An fiúinéi|\ An 
c|\ÁtAf\ "oo tM nAó beA5 A|\ •oe^ns-lAfA'ó ij> 
ceAó 'nA ttéAt. 

"ó ! CÁim toifsite," a^ An -otnne uAfAit, 
as téim f ia|\ 5t>|\ buAit fé a óúl 1 scomnib 

ATI p AttA. 

"Cá tno cfÁtAí\ loicite ajac, a óUvóAit\e," 93 

A\\f An fiúméij\ ; l( Viw\\ fUAftAtf 1 n-AOti 
óop é." 

11 ó\ zá mo cúl bpifce/ ; App' Ati mnne 

U AfAt. 

'' Ca1C£1^ *OÍOt Af -ATI -OCjAÁCAfV." -Aff ^n 

fiúméip, kí nu^if\ nÁ^ pi5^if ^5^m All cé 

"0 ! cui|A pof aM|a AJtír>" ^Fr An twine 
uAf-At, " ní fuit fé imngce 1 OpA'D." 

óinis ^n SAjifún Aplf, Agttf if é tií 50 
hAtAfAó nu<M|A a 5tAO"óAt) Aifj aóc cé 511 n 

fAin An twine uajmI 50 5é.\n iad An fAm 
•00 tMot)A|a A5 odaija Ai^e, *oo ceip Aifi ia*o 
*oo feicfinc Aon uAif\ A5 j:tu\|u*ó Afi CfiáÚAtftt 

ílí cuirhm te nAomne cÁ fiu\f Anoif An 

fSéAt fO T)0 UU1C1TTI AtTIAC. aóc 1f é All 

c-Ainm T)o jlACóAnn nwmncin í)Aite 
íílúipne |\iaiti ó fom aji Aon ppíncípeAó 
fiúinéAjAA, nA, M yeá\\ puAftA nA •oUpÁic^e." bÁs tmncín t)í ^0"óA5Án Ua Ra§aLLai$ 1 t)cig UL 
t)í jreAfv % eite fA' cit, 1 fciotiAfvo twine 
ua|\aiI "000' eA*ó é. íl ScioE>Aint)ín," a 94 ttis-d'ú v\a *OAome Aifi. t)í mAi*ofmi a$ Afi 
fuio£>Afvo, i " T)iúicín " *oob' Aintn -oo. 
TllAi'OfAín beAg 5éAf\ 'oob' e&t> é. ÚÁinig 
An fA5A|\c 50 T)cí An ceAó An LÁ céA*oiu\. 
Le tmn Ati cfASAifu; t>o teAóc An *oo|\uf 
ipceAó, *oo téim T)micín, -j jui^ fé a^ f\áil 
A1|\. tlí *óeAf\nA An fAgAfiu acc bjAeit aja 
*óá coif t)ei|ut) Af\ tjifitcín, 1 butlte *ú'Á 
ceAnn *oo biiAtAt) aja x\n CAifAf 15, giif rhAif\£> 
é, 50 tTouftAifAC Ao*ÓA5An An Iaoi*ó : — 

A T)iincín An AntnA, 

1f •OeACjAAC T)0 CÚ|AfA1*Óe, 

A' ceAéc cum An Aiptunn, 
le hiomA|\CA 'n turittngeAcc. 

T)o ceAnn a\\ An CAipfig 

50 -OAingeAn t>o •olútuigeA'ó — 

Acc ní t>Af gA'n f AgAfx 

PUA1|\ T)0 tflAT)flA'Ó, ASdOt)A1{\T)ín ! <|e|* 95 V o c t ó 1 n <\, its; a clc..\f\ how badiy, so badly ; a meACACC, so 
cowardly, 45 ; 1 -oc^ob a olcAf a bi a Accutrsge 
cuficA Aici, on account of how badly her wish 
was put by hereon account of the bad way she 
had put her wish = she had wished 61 ; 'f a 
Iiacu, and so many, considering how raany ; 63 

A (before consonants) = <\p. out of from, AbAile— Af 
bAite, away from home, 5; a b<.\ll ei^m ; a 
*OonncAT).. from Donagh (the blackcap), 82. 

v\ bv\ile = -oo'u bAile.. home (of motion towards home) ; 
éijnj a bAile, go home, 66. 

A\crhiiinneAC, strong, capable, Sj. 

AcjiArm, «., entanglement ; ty'pAii \é 1 n-ACfiAnn 'pA 
ro|t fAitite, it remained stuck in (or caught in) 
the willow bush, 52 ; quarrelling; 6r. 

4ct,but; acu com be^j I e, but as little as = any more 
than. 32. 

vVJAi-ó, /. , face, front; a\\ ó|i h-a^aió An^c, out be- 
fore us, out in front of us, 49; a]\ a a 5 am fin 
Anonn, right opposite to that, directly facing that, 
41. 

vN^ur, and, whilst, considering that, though ; -j r»Á 
; neofAX) re,, though he wouldn't tell, 31; jup 
nÁ|i, since, and indeed, and also, 70. 

*\ice, nearness ; 1 n-A'ce oi, near her, 65. 

-Ái-óbiftr-eoiji, tn., the devil ; originally «adversary, as 
it is from adversaf ins ; u, 

AfffteAnn, «., Mass; gen. in run Aipfnnn, to Mass, 38; 
cun At; Aiffunn. 94. 

Á\i,f, desire, want; ca-o -oo b'Áil te bup; leac, what 
the half of you want, why half of you go, 57. 9 6 ^irh-óeom,. /., unwillingness ; •o'-Ainróeóin a cop, in 

spite of him, against his will, Hi. through the un- 
willingness of his feet, 88. 
Aimp^im, I aim at and strike ; 3 s. />//., 90. 
AÍ'nrhi-óe, m . animal, beast, 34. 
<5i|n$'m, I notice, perceive; Í hear; 'k-a n-Ai^iJim 

iax), in which J perceive they are, or in which I 

hear they are. 70; 3 s pjt , heard, yi, 88. 
i'ftijce (Áiftite), certain, particular; 50 h-Áijui^e, 

at any rate., 34 ; oi-óce Áifnte, on a certain night, 

60 
Ái)\\ie, a , as subs, certainty; -ufi}i4-ó riÁ -óijure, bond 

or surety, 80. 
x5;rnrhte, reckoned, considered, 23. 
-áijtiú, " Yerra i ", 21, 57, 59, 89, 91. 
A -}ireo , .|i = ii-ob»|ifeoiti, m., the devil, 51. See Ái*ó- 

bijipeotjt. of which the present is merely a 

phonetic spelling. 
A*ipce<\ri, m., journey, pain, trouble; 1 n-AipceAji, in 

vain, 7. 
^«rcfiijim, * remove, "flit"; 3 s. fft., 33. [From 

Aipce<\)i.] 
x\ir cjmiJAt), tn., act of removing from place to place ; 

act of transporting, 67. 
A\cr,\T), f, knowledge, acquaintance, gen. Airni-oe ; 

buACAilti -Aitnme to, young men who were 

known to him. young men of his acquaintance., 

29. [For older Aitm-o, as mitfo from micm, 

mici5, &c] 
Alluf ; m . perspiration ; 4515^ -At-t-u jf Aip, he being in 

a perspiration, 92. 
^móc, out ; ! n-oeifeó-ó ^n lAe awac, towards the 

latter end of the day, 74. 
«Min Ail, like as ; atviaiI céAt>no, in the same manner, 

89. 97 Am b|iiAÚ.ni*=T)om' fcfiéitifi, by ray word, assuredly, 
&c. ; 22, 54 (im' bjnAÚArO- 

AmlAiT), so, thus, the fact ; ir aitiIait) at 6o is in 
apodosis (i.e. corresponding in second clause) to 
1 n -ion at). 

AflA-£óm54fi4c, very near or nigh, io. 

^nA-fe-AjiAmAjt, very forward, 14. 

AnAtte, (a popular form of AnfA-ó, storm), m. t panic, 
very great fright or fear, the extremity of fright, 
48 ; 1 n-4DAice An crAOCAiji, in the panic of 
breathlessness, in the most breathless haste, 28 ; 
níop 5Á0AT) T)Am An c-AnAite, I did not need to 
feel in such a fright about it, 16. 

AnAiceArnAit. panic-stricken, affrighted with excessive 
fear ; 30 hAnAiteAiriAit, in extreme panic, 10. 

AnA-liúj, m.\ a great shout, 43. 

AnA-liúijAiji&AC, /.. a great shouting, 42. 

AtiAm, m, soul, life; cum jujt tmc An t-AnAm at, 
until he expired, 37 ; gen. An AnmA = dear, be- 
loved, 94. 

AnA-pAicj-e, nr.j a fine fat animal; AnA-pAicpe siojijié, 
a fine plump hare, 45. [For AnA-pACAijie ; see 

|DACA1|ie.] 

AnA-rpói|tc. /, great sport or pleasure, 39. 

An T)A3A = -oo'n TU5-0A, by the Daghdha ; the Dagh- 

dha ( = t)aj, good + t>ia, god), was a god of the 

ancient Irish, 28, 30, 47. 
Auiaji, from behind, 88 ; 'n-A -diait) atiiaji, behind 

him, following and being dragged after hira, 77. 

Anion, from below, from the north; Aniop aidac, out 
from the north ; a daII éi5m Aníor a™ac, from 
some spot (place) in the north, 41. (Anion aitiac 
is used idiomatically in a kind of appositional 
agreement with a daII éi^in.) 

<\r,n-r-A' = mr '&% mpA, in the, 31; Ann-rAn = mp An, 38 58 

,4tijtó-ó, m., misery, distress ; gen. Anjiói-ó, 69. 

An «ite, m., every ; An wte p ocAt, every word, 26, 

,Ao-ÓAji = Aeji, f».j air, 39. 

,4onAfiArhAit, solitary, lonely, alone by oneself: 30 
hAonAfi-ATTiAil, alone, 12. 

4op, m., age, 38. [Usual enough in Muns. for Aoip. 
The opposite change takes place in Uls. : an Aoip 
05 = ^n r-Aop 05. J 

4ji, on, amongst ; peculiar use in cun beic aji An -oÁ, 
&c , to be the two, &c, 23 (in this aji appears to 
act merely as a kind of link in cÁ-sentences) ; so 
also in "oo biop Afi An bpeAfi -oéi-óeAnnAc, I was 
the last man, 50; defining a physical action more 
completely ; jtit ojtu, run off, run away, 6 (cp. 
5jieA-o ope, p iut>Ait ope, &c. — the similar use of 
te comes very near this in sense). 

Ápx>&c--= Áfrou^A-ú, to raise, take away (with one) fol- 
lowed by te ; ÁjroAC tiom, to take away with me, 
7 i 'jÁ ÁjroAC 'n-A 50b teip, carrying it oft In his 
beak, 27 ; a -ocóm 'Áp-oAc 'n-A nt)opn teó, to 
carry off their hind quarters in their fist with 
them = to turn tail, 45. 

-Á|u>u$a-ó, m., act of raising. 58. [Literary form used 
instead of the local Áp-oAc.] 

4p, out, away, off; Ap 50 bpÁt tern' seAppptA-o, away 
goes my (fine) hare, 36; Af 50 bpÁc téip Aftir-, 
oft he goes again, away with him again, 37. 

Ái&f, m., joy, gladness ; -oo bí ÁÚAp Áp $c|ioi-óe 
oyiAinn, we were overjoyed, 50. 

^ÍAfAc, glad, pleased, delighted; adv. 61. 

-Atcuinse, /., wish, request, entreaty, prayer, 61 ; pi 
Atcumsi, 61. 

t>ÁcÁit,/., act of baking, 56. [From Eng.] 
bACAim, I check, I interfere with (te) ; only used 
neg. ; ni bAcpAmn teó Atioip, I would not trouble 99 about them now, 41 ; niojt t>ACA"OA]i le hém-biA-o 
eile "oo folÁCAp 50 rriAi"oin, they did not trouble 
about providing any other food till morning, 60. 

bÁcÁlcA, baked, 56. [From bÁcÁil, baking, from the 
Eng. word.] 

bAile, m., (townland); home ; a bAile, from home, 5; 
43 bAile, at home, 44 ; a tn' p A b^tle uai-o, which 
was at home and of which he was in want, 86. 

bAiliACA, local pi. of bAile, a townland ; 29. [bailee 
is more usual, but pron sometimes bAiltí, and 
with second termination bAilciACA ] 

bÁille, m., bailiff, 70, 81. 

bAin AmAc, reach, get to, arrive at, after great exer- 
tion ; 3UJ1 bain pé attiac An bAile, till he reached 
home, 21. 

bam Af, to succeed in making one do a thing; hum 
nÁ hÁm "oo b*mc Ap, 65 ; CAmnc nÁ ^Áipe x>o 
bAinr Af, to make him talk or cry, 66. 

bAm-céile,/., wife, 35 [L*7 female spouse ] 

bAinr^eAbAC,/., a widow ; gen , bAincfteADAi^e, 86. 

bÁifie comójicAip, match, game^/í/. goal of emulation, 

37- 

bÁipceAc, /., rain, heavy rain, 48 ; dat , 49 

bAlt, 7)i., spot, place; gen bAill, 37 Aft ball, pre- 
sently, by-and-bye, 78, 79 

bAtinte = bolAX>, m , smell, 77. gen 77 

bAOJAtAc, to be feared ; ip bAOJatac $0, it is to be 
feared that, I fear that 27. 

bÁftji, m., excess of effort, one's very best attempt in 
an effort; le bi|i|i An pu4x>Aifi, 2, le bápp -oícill 
37; le bÁpp Fe'FSe cútgri, 63 (see rua-oAfi, 
•oiceAll, and feap5); t>a b^pp, on account of it, 
as a» result of it, as profit from it; ní l&eA-ó *oÁ 
X)í\\\\ Aici, she would gain nothing (get no further) 
thereby, 65. IOO tUfifi a = bAfifi, w., top, summit; cun -owl 'n-A bAjijiA, 
to go into (get on) the top of it, 30 ; 50 ba^A, to 
the top, 37 ; 1 mbA^A cuIca utfse, on the top of 
the flood of water, floating in the fierce current, 

49- 
bAjifiAic, m., barrack, barracks, 89. 
bathos, /., a close grip or hold ; -co tiuSAttiAifi 50 leift 
b^PPÓS aji a ééile, we all closely gripped one 
another, 48. 
bAjtcAn, m., calamity, affliction, 31. [Also bÁ]itAiti, 

/., usually <=harra, damage, Sec] 
b<\r, /.. palm or inside of hand ; dual bAif ; -oo btiAit 
ye a -6Á bxMf te cé»te, he struck his two hands 
together, 67, //. bAfA, t>o buAil . . . a bar* a 
Aft a céiLe, struck his palms against one another, 
50 ; gpl. bAp; 45 cjmilc a bAp -o'Á céite, rubbing 
his palms against one another (together), 67. 
bÁf, m., death : a$ *oul cum bÁtp dying, 57. 
b^rSAite^bAf^cA, battered, hurt, suffering from 

wounds made by brambles and falling, 2t. 
bACA péiteÁÍA, a paling stick, a stick of a paling, 52. 
bAtAfiÁil, /, battering, beating. 79 [From Eng.] 
bean An piobAipe. A5 fpÍT3i«5A-ó beAn An piobAifte, 
abusing the pipers wite, 44; in strict grammar 
be^n should be mnÁ ; in such a case the second 
genitive is considered sufficient in the spoken lan- 
guage, the first noun being then left in the nom. 
form ; such a colloquialism, due to mere laziness 
of speech, should not be imitated in any attempt 
at serious prose. [An example in the Manx Bible 
may show that the tendency in that dialect at any 
rate is not altogether recent : " cha bee mac yn 
inney-veyl ny eiry marish mac y ven-seyr" (ca 
bionn triAC "An mjeAn rriAOit" 'nA oijfie mAitte 
t\e mAC tiA mnÁ f Aotjie), ' the son of the hand- 101 maiden shall not be heir with the sons of the free 
woman," Gal. iv, 30. Sc. Gael, also shows the 
usage or rather want of it] 
beAm'n,/., little woman, 44. 
beÁfind, /., gap, 9 ; gen beÁnr.An, 1 1. 
bestir, /., a deed, an action ; nuaifi a gabann beAfic 
'ti-A 5Cotn5ib, when a deed goes against them r= 
when they get beaten in the performance of 
tricks, 14 
beAÚuijim, I feed, sustain ; pft. pass . 71. 
béilic (-béal-bc, béAL-LeAc) = " poll aca pé lie 
mó{i," a hole or cave under a great flagstone, 48 
beijibce, boiled, 64 

beijiim, 1 bear, bring, take, seize; btifi ó\%, seize, 
overtake; ^ac aou oliAt><Mn Defeat) o\\i&, 
every year that overtook them (~ of iheir life), 
5; ón p54nnjiA"ó da mó ^«5 t t,Arn me the great- 
est fright I ever had, 38 (in this use do £ab is 
more usually the literate word : cp uo $&b mip- 
neAC '. Sec , and also A-5A1& "OAOisie, rs^ nn I' dt) * 
JAib me, occurring in Ssannpao seAjain it* 
bpAcal). 
beipmn, pasl suhj of be»ttim, I seize, catch (with aji) ; 

40. 
beul, m , mouth ; beul ah CTIUA15, the whole crowd 
facing together, the broadside (as it were) of the 
crowd, 30. 
becé, m., a laughing stock, xe [Widely used (Meath 
and Connemara also); bicéi£eAm in Colra 
Wallace's ómjiÁn an Céi appears to be an attempt 
to solve its etymology.] 
bAijilin = bfiAtclin, w., a sheet; //., 7. 
bAjtun, ttu, a baron; com r'úfiÁlca leip An mbAfuin, 
as sure as the baron, a very common expression ; 
who or what the baron was is unknown, 5. I02 bTOfi, m., spit; aji bioft a cmn, headlong (when knocked 

forward), 88. 
biOfiÁtiAC, m. f youth, stripliag ; mo biojiánAC, my fine 

fellow, 89. 

bld"ófiAc, /., act of crying, lamenting aloud, blubber- 
ing ; dat. bla-ófiAij, 66. 
btúi|ic (for b^úille), m and /, a bit, a scrap, 56; any- 
thing, 88; blútpe cnuAiú A'ómAiT), /etn , 92. 

bosAim, I soften, loosen (t)e, off),.M. I let go a hold , 
bo^Ai-ó -oíom, release your hold of me, unhand 
me, 32 

t)05--óíorhAoin, half-idle, 91 

boic, /, a puck, "a dunt ' ; ^up bu6»l ón fieict boic 
AniAp Atji, until the ram struck (gave) hira a puck 
from behind, 8S. 

bócAfi, w , road, way ; niofi cuijica , oah puinn bócdifi 
x)íob, they had not walked much of the road 
(when, &c), 78 ; feAft tia mbóitfie, the road- 
man, 78. 
bócAfi =. "oe bócAji, of the road, 41. 

bociin, w, a blunder or misfortune due to it that 
could have been avoided by foresight, 33. 

bp*5 A ,/» neck, brow ; dat. bjiÁ^Ai-o, 47. 

bjtAictín,/, a sheet, 3. 

bfieÁj bfitÁj;, a thing that one thinks too fine to part 
with and yet that is of no «se to him, 46. 

ttytir, /j increase; bjieip ip btiA-ÓAin, more than a 

year, 32. 
bjieic, judgment, 54, 
bfieic, /., act of beariag ; bfieic aji, seize, grasp; 

bfieic Aft t>á cotp "oeirn-ó Aft "Óivhcín, to seize 

Dukeen by the two hind legs, 94. 
b|ti'5 m. and /., strength, vigour; good use; if be^g 

An bn«i • cvin fteACA peACAp, he is little good for roj running compared to, 39. [Cp. 501-06 ip bjiíj é 
pe^car-, what good is it compared to, S5. Ó.] 

bjiior-c b\\uátA\\, a thing reduced to very small frag- 
ments, 26. 

btiior-cAfinAc, /., what is dry or rotten ; btiior-carmAc 
fiiip, a wisp of rotten straw, 7. [See bjiup^Ap- 
nac ; our present form seems derived from 
bnior*5, brittle.] 

t>|ur-e4t>, m, act of breaking; tnaji brupea-o ar» an 
ti5A0?c, to break the force of the wind, 73. 

bfiipm, T break; I expel, I evict (in this sense fol- 
lowed by *r, out °0 • ^ 00 bfi'reAt) ap 4 cus-q 
Uóilitr» é, be was evicted from his land (farm), 6o, 
[Cp. r<M5"ou>ji bocc pn^il m é A b|i'fedx) Ap 
5<Í|i-oa an 1*105, I am a poor private soldier who 
was "broken from ' (expelled out of) the king's 
guard, ills, version of SiuoÁn tu'5 Uitnji.J 

bfioicpe^fc, wt , breakfast, btuocfearx n* eile. break- 
fast nor anything else, 60. [Eng word ] 

bjiop-ou^AX), m % act of inciting; bpopDusa-o aiji to 
make haste, to hurry up, 89 

bpop nAt), m., brushwood , gen. bpopndiú (bporn^). 7. 

bpotalac, very hot, giving out good heat, 61 [Often 
of the weather = sultry.] 

bpúccóc, /, (act of bursting forth) ; act of abounding 
in , dat , 40. 

bp«it>, /, hurry, haste; ba rhó An b^um ap neómAc 
45 múcAt) ón ci$e 'ná 45 cup cjiíce ó\\ on 
5cte*irmér\ in a moment there was more press- 
ing work in the quenching of th? burning house 
than in finishing the match, 74. 

bfiuiijeAn» /., fight, row, fray, 3. 

bpiirSANiAc, /t crumbs, dried or rotten fragments; 
bpupgApnAc Aoitij, dung rotten and dried to 
dust, 17. The same as bpopcapnac* io4 

buAc, m. t advantage, benefit, best course of action; \j 
é no buAC é, you did \yell, that's the best you 
could do, that's for your luck (or for your good), 
11 it will crown yon," 47 ; 50 bé (i.e. ^upAb é)x>o 
buAc é«="50 bé (5U}tAb é) An fiu-o Ab' pe^pp 
•ouic A ^éAnarri é" ; tp é t>o buAC é é "óéAnArh, it 
is for your good to do it; -do buac=?"éinní "oo 
|iA5At> cun t)o túipbe," anything that would 
benefit you ; pin é -oo buAC é, that's for your 
benefit. [See I. T. S. Diet, for some additional 
examples which show that the word belongs to 
Connacht also. The translation M crown " makes 
clear that the primary sense was that of " pin- 
nacle "J 

t)u<scA»U Aimptpe, servant-boy, man-servant, 23. 
biuixnm, I surpass (óji, over) ; x>o budi*ó pib-pe &y a 

bpeóc^ jium, ye have beaten all I have ever 

seen, 4 
bxuitim, I strike , prob. only in 3rd pers. = amount 

to; buA\tp«ót) pAin, that would amount to, 45. 
buAtlim, I strike; hence I put or place; buAil pé'n 

tuéic é, place it in the ashes, 56; -oo buAit, 

placed, 56 
buAil urn, meet ; 3 $ cond., nÁ buAilpeA-ó Aon attja'o- 

Ám umam, that I would meet no fools, 4; 3 5. pft. 

a bu<Mt tnme, that he met or came across, 26. 
biuWb, m , act of striking ; going ; buAtAt) ipceAc a 

bAile -01 péin, to go home, 43; 45 buAÍA-ó teó, 

threshing away, 82. 
bvnein jAbAifi, a buck-goat, 75. 
bulcóip,/., things, such as pieces of cloth, &c, rolled 

up in the form of a ball, 25. 
bun, m , foot, bottom ; 50 bun, to the foot or bottom, 

bunc<Mpce*é. profitable, lucrative, 54. io5 bunu-ÓAf, w., origin, sense, meaning ; gome An bun- 
«■oat a bi te, what was the origin or meaning of, 
22 ; soi-oé a^ bunu^OAf a bi te»p An obAin 50 
léifi, what was the mtaning of all the trouble, 53. 

CAbAifi, /., help, assistance, use, 9, 10 ; so also nÁ 
|\Aib CAbAi^ -do Ann, that it was no help (use) to 
him, 88. 

CÁbóg, /., an agricultural labourer, properly one who 
hires himself out to dig potatoes, 13. See cAbo^- 

A1"ÓeACC. 

CÁbójAi-óeAcc, /.. going forth to labour as a potato- 
digger for hire, 5 ; cÁbó^ == -ouine a t 1 ^ 4 * r i0 T 
AmAc cun pjtÁCAi a bdinc Apt a pÁt), one who 
would go down the country (northwards) to dig 
potatoes for his hire or wages. 

CAbjiu^Av, m., act of helping (te, with), 35. 

CAi-ojteArh, m„ acquaintance (Ap, with), 33. [Pron. 
cofDfteAth.] 

CAile. /., strong vigorous woman ; c<*ile ha spÁmn- 
eóije, the hedgehog's wife, 36. 

CAife, 92 ; see cAp. 

CAip^eAbÁn = CAirpeA|ibÁn, CAipcr «AfbAn, m , dande- 
lion, m., 43 

CAif ci = CAr-cAoi, impft. pass, of cAf Aim, T twist, turn ; 
a cAipci o^m, whom I would meet, 13. See CAf- 

UAjt A|1. 

CAiteAth, m., (act of spending) ; course ; 1 ^CAircArh 
lA.e An cteArhnAip -oóib, during or in the course 
of the day of the match [by them], 74. 

CAitim, I must; pres. pass., must be; cAitceAp é puAjt- 
A-o -oe pAp, it must be cooled at once, 91. 

CAtn -j -oíjteAC, "crooked and straight," supposed 
name of a tool, but in reality a hint of danger, io6 86 [The form of the name varies very much in 
the provinces] 

Cam-bótAf , m.y a crooked or winding road ; gpi, 69. 

CAnncAji, m., wrath, anger, fierce dissatisfaction, 82. 

Caoc, purblind, blind ; cóoc a$ ah oefiAp, blind 
(famished) with the hunger, 56. [This may show 
that caoc Afi meifse = ' blind drunk/ as used in 
some districts, is not really due to English in- 
fluence. Caoc originally signified " one-eyed "J 

Caoi (sometimes spelt caoc), /., opportunity, means, 
chance (of, aji), 60, 82. 

CAotiAi-oe (for cA-óuAi-óe), m , one alone (in a state ot 
abandonment ?) ; am 1 cA@nAi"óe óor\&\\\, quite 
alone, 13. [Also cAo^Ai-óe. Caxxjt, a pelican, is 
the root of the expressions.] 

CaocaitiaiI, opportune, leisurely ; 50 CAOÚAmAit, 
leisurely, opportunely, 89. 

CApcAon, m., captain, 78. 

Cajia, friend; c*^a rhnÁ ci£e, a housewife as a friend, 

85- 

Cajiaoac, m. t a cravat, a kind of collar, 9. 

CAfi|iAi5, /., rock; pi cApjuijfteACA, 52. 

CAf, winding, twisted, crooked ; super, da CAipe, 92. 

CAfAim, trans., (I twist, turn) ; trans, also in the 
active usage = cause by chance, "send," (usually 
impers.) ; a cop Ann 1, that caused her to be there, 
50 ; pé *oiAbAt T)o cóf cuj<Mnn é, whatever devil 
sent him our way, 60 ; CAp cum ua hAite-pi mé, 
which chanced to send me to this place, 63 ; the 
intratis. usage of English is expressed in Irish by 
the passive voice : -qo c^f At) 'p a' tpeó cujca, 
there chanced to come their way, 55 ; followed 
by Afi = * meet ' by chance (the most widely dis- 
tributed idiom for the idea); p/t., 3; imp/t. 13 
(see CAifci) ; p/t., -oo capA-ó a tÁn SAfipún opm, io7 I met many (or a lot of) boys ; *oo cApA-ó irce<ic 
1 bpAific é, he happened to get into a field, by; 
níoji CAjM-ó leicéit) ón duacaIIa Leip, such a 
young man had never happened to be with him. r 

Cac m4fio, lit., dead cat, calamity, 63. [In Don the 
form is cdc m^fia, ' sea-cat ' = ' calamity ' also ] 

C«4inx, /., a rag ; gs., an ceaipc ; pi. cijieaca (accent 
on 2nd syll.), rags, 25 ; dpi. ceificeACAib, 63. 

CeAnjAilte = cean$<Mlce, bound (-oe = to it idiom ), 
41. 

CeAnslAim, I bind ; I stick, adhere (x>e, to) ; 3 s pft., 
•00 cexinjAil a Iáttia -be, 79. 

CeAnn-tomnocu^, bare-headed, 28 

Ceannui-óeócc, /., act of buying and selling, dealing, 
trading, 54. 

Ceanc, auction; 511ft óttiji ré ceónc ó\\ ó feijim, that 
he auctioned his farm, 33. [Eng. cant, and indeed 
to this day it is exactly so pronounced, the word 
never having been assimilated to the Irish utter- 
ance.] 

CeApAim, I invent, I think ; éeap fé in' ai^ne. he 
thought, &c, 1 ; I appoint ; 3 pi. pft , 74 (also a 
Con. sense) ; I retaiD, &c ; 50 5ceopp <vó fe a 
fxiAinineAf, that he had kept quiet, 79. 

Cedpaite, determined, decided, 6. 

Ceajic fjiAnncac, /., a turkey-hen (lit. French hen) ; 
x>e ceanx i?|iAnncAC at 61 should grammatically 
be T>e cipc PfidnncAi^. [In Con. fponncóc — - 
turkey, from éan J^anncac, or, indeed, from 
ceAjtc fjianncac — cp. fjianncóc 'rat' in Muns , 
an abbreviation of luc f^annc^c. Coileac 
fTftAnncAC = turkey-cock.] 

Celtic, vi., rigjit, just or fair portion ; -oo ceó\\z bíó. 
your jus! portion of food, as much of food as 
would satisfy you, 55. io8 Ceajtcuijim, I arrange, fix ; "do ceajituij at\ bacac 
leabA -do féin, the beggar fixed a bed for him 
self, 56. [Cp. cójtui5im (cóijiijim).] 

Céile, m and /., spouse, husband or wife ; le r»-A 
céile, with his spouse (wife), 54 ; mát<Mf a céile, 
her husband's mother = her mother-in-law, 67. 

Céile (a céile), each other, one another; An came 
■00 cup i n-oiait) a céile, to arrange their thoughts 
in proper order and, ; express them by suitable lan- 
guage, lit to put the talk after one another (i.e. 
in proper and consecutive order), 68. 

CeiteAfinac, a kern. Irish foot soldier; a country 
gentleman, 70. 

Ción, m and /., a space or length of time ; ó cianaib, 
a little while ago, not long ago, 2. 

Ormlc = cuimilc, J , act of rubbing (-oo, to), 26. 

C'ne^t), m , race, family, people; cinea-ó tiA bjreóji- 
Atin, the race people of the lands (_= pjtéAcán), 
69. 

Cion, m., share, portion, 30. [Pron , with o as prin- 
cipal vowel, hy'un ] 

Cionnuf, how; sometimes followed by indirect rel. 
construction, as in cionnur- a\\ cugéip *oó í, how 
did you give it him, 66. [So also cionnup a 
bpuil cú ? in parts of Muns . esp. in Thomond.] 

C10PÓ5, /., a little stick; ciopÓ5 pÁirme, a worthless 
or old spade of not much use, 7. [Cp. ni't mnci 
acc ctopó^, it is only a useless old spade, and 
the expression " sticks "' applied contemptuously 
in Eng. to the few articles of furniture that the 
poorest can afford ; ciopós and cipin are both 
from ceap.] 

Or-ean, ;«., a large wickerwork basket ; gen. 73. 

Cíf ce, m. t a cake ; cir-te baife, a small cake kneaded 
on tht palm of the hand, 56. iog Ctdbcós, /., a clout, a blow with the open hand, 70, 

72 ; dat., 72. [From Eng. word.] 
Cl4"óó»fie, m., a rogue, a rascal, 32, 92. 
Ct<vÓ4i fierce, /., rascality, roguery, 32. 
Clanbe, jfr #j stone-fence, "ditch"; //. ctAi-oteAca, 

58. 

Ct-Áifvín, m., horn-book ; fl. clÁijiíní ; x>o ctáijiíní 
fém a téije^-ó -óuir, to read your own horn- 
books for you = to know your own state, 44. 

CtxMf, /., hollow between furrows; gs. claife ; pi 
claif eaca, 36. 

CtaoiceÁn = cli-atin, m., side ; pi., 79. 

CtearhnAf, tn. t alliance by marriage, match-making, 
1 ; a match, 73 ; gen., 74. 

Cleit,/., wattle, stick, 3, 76. 

CtiAb, m., basket ; gen. ctéib, 73. 

CIiattiati, m., son-in-law, 70. 

CliAfi, /., a host, a company ; bards, strolling min- 
strels ; the clergy, 70. [The second sense is per- 
haps the most likely.] 

CtiAÚÁn, m„ side, often hill-side, side of a rock, 48. 

CliACÁncAc = 50 cWtÁncAc, sideways, sidewise, 52. 
[From ctióúÁn, side; in adverbs from long words 
50 is omitted in Muns.] 

Clóf, m., yard, enclosure, 28 ; gen. ctóif, 28. [An 
English word.] 

CtuAf, /., ear; 3<*n elu^r t>o tA&Aific -oo'n céax) 

f^éAl, not to listen to the first story, 17. 
Ctw-oAC, m., a covering, 62. 
cU-oin^te, covered, 49. 
Clúrh liAt, mould, mildew, 25. 
Cl«trriAti, warm, sheltered, snug, comfortable, cosy, 

63. 
Cx\Ámio\\\z, /., long lanky thing of bones, 34. [The 
writer's own spelling, as in the case of cjiuas no niftt. He seems to have looked at the word as 
cnArii-f-toinc (size, thing of size), and this is, no 
doubt, plausible enough ; but it really may be the 
case that cnÁnitAi|tc is the proper spelling, i.e. 
cnÁrh + t (epenthetic) + -Aipc (termination). Cp. 
the verbal noun cnAriicAific of which a bad spell- 
ing (cnÁ-ótAific) appears in the Ir. T. S. Diet.] 

Cnoc, m., a hill ; oÁ 5cuinpix>íp an cnoc po Aft An 
5cnoc «"o caII, if they put this hill on the far 
hill (or yonder hill), 16. [This is a stereotyped 
phrase of the spoken Irish generally. The story 
goes in Donegal that an overworked servant-boy 
gave vent to his feelings thus: "tjá jcutfipmn 
An cnoc i bpup an An cnoc caII, ní béi'óeA'ó Ann 
acc 'a SeAJÁin, -oeÁn "oeipne,' " "if I put the 
hill on this side on the far hill, it would only be 
•John, make haste.'" Cp. p. 22 (tttuifnp An 
pfteucÁm), where we see that a master of that 
type is called p5AnnfiA*ooip.] 

CnópAc = cnuAfAc, m., act of hoarding up, amassing; 
84. 

CnwApAC, »., act of hoarding up, amassing, 26, 54. 

CopfiA, m, 9 box, chest, 86. [The p is commonly aspir- 
ated in this word.] 

C05AJ111AC, /., whispering, repeated whispering ; dat. 
.A15, but only in pres. pari, usage, 9; we do not 
find the dat. otherwise : Ay An scosAfinAc, 9. 

Cói-o-i-bpAiT), act of arguing or continuing an argu- 
ment, upholding an argument— refers to talking 
of a disputative nature, thrashing out a subject, 
11. [Cp. có-oaí mófiA or cóx)aí pA-oa applied to 
long-winded talk in Omeath.] 

Co^AncA, chewed, gnawed away, 26. 

C0151U, /., a raking up of the fire to keep it alight, 77, 

Coileán, m., young hound, whelp ; //. 45, I ! I Coilicín, m. f little cock, 43. 

CoiTT)e4f54fi, in., contest, contention ; coimeArSA, 
jieAtA, running match, 35. 

Coinpb = conmb, coinne, meeting; 'n-A ^coinjib, 
against them, 14. 

Coinne, m., meeting, appointment ; ionA-o An coinne, 
the place of appointment, rendezvous, 36 ; 5ujt 
cuifieATDAji coinne aji a céile, in which they ar- 
ranged to meet one another, for which they made 
a mutual appointment, 72 ; Ia an coinne, the day 
of the appointment, the day for which the ap- 
pointment was fixed, 72; 1 scorhaifi lae An 
coinne, for the day of the appointment, 74. 

Comnirii = commb, coinne ; 1 jcoinniTh, against, 18. 
See com^io. 

CórhAifi, (presence) ; ye n-A corhaifi, before her, into 
her presence, 1 ; 1 scottiaiji, for, with a view to, 

CótriAinte, /., advice, counsel; a x>em a cómAinte, 
who did as he advised, 32. 

CómjAji, m., short or easy road, short cut, least trouble- 
some way, 17; -co seÁjift 54c córiijAit, he took (or 
made) every short cut, 20; t)o $ab ré roin $ac 
cómjAfi, he went eastwards by every short cut, 

87. 

CómsAfiAC, near, nigh (-oo, to), 38. [Pron. cónjjAfi- 

ac in Muns.] 
Cóml«A-OA|i, m. } company, society ; 'n-Áji scótri- 

luA-OAfi, in our company, 39. 
Com mAic, accordingly, then, so ; *oo niteAf* com 

mAit, accordingly I ran, 1 ran then, so I ran &c, 

48. 
ComnAor, 2*., one of the same age ; cómnAor DÓrh-r a 

x)íf eAC Ab' e<vó é, he was exactly (one) of ray own 

age, 41; 112 Comnuijim, I dwell ; 3 s. pft. t i. 

CompUcc, /., a set of people ; a household, 70. 

Compóf.-o, ?n„ comfort, ease, 64. [From Eng.] 

Con^n^m, w., help, assistance; 30 -ocÁmi^ 4ti con- 
jtiAni oftamn, till assistance reached us, 52, 

Conrrábla, m., constable, policeman; //. conrrab. 
Uice, 53. 

CopÁn, fn. t a cup, 66. 

Cottle '= coi|t, just, honest, 63. 

Co|tA-jtub (cojift^-jiob), hunkers. &p mo cotió-j;iub, 
on my hunkers, sitting on the ground, in a sit- 
ting posture, 10; 4fi A-'COfifia-jiob, 56. 

Coficán, w., pot, 64 ; gen cojicÁin, 63. 

Coftóinn =cofióin, /., a crown, five shilling piece, r3 
[The final -nn = -n$ in East and Mid-Cork ] 

Cotifi4CÁn = cutiAC<ín (cujicÁn), m , a kind of boat, 

" canoe," 51. 
Cofifi-cton, /., an odd or occasional crime; dpi yt.. 
CojtfitA, tired, weary, 21. 
Cor, /., foot, leg ; dpi cofAiD ; an £41 x> 4 bí ré 'n-áfi 

5coraib, as long as we could, 51 ; corn m<Mc d^up 

•oo bí fé 'ti-A copAib, as well as he could (physic 

ally), 88. 
Corvine, /., act of protecting (ojt, against), warding 

off, keeping from (afi), 42 
Cor-AfiTMc, high-stepping, swift-footed and long 

bounding, 34. 
Corn^im, I protect (&\\, against), keep off, 50 jcor- 

nójtrÁ &p a céile ia*o, that you would keep them 

off (from attacking) one another, 43. 
CfiAi-oceacc,/., woe, anguish; mo cfiái-óredcc ! alas!, 

10. 
CjumpAr», tn., one crippled or more or less disabled 

from rheumatism, &c. ; a cripple, 44. [When 

the ass died they were too poor to buy another (at "3 any rate they didn't buy one), and, as the poor 
father was unable to walk to the bog., the daugh- 
ter drew the turf heme en her back.] 

Cr^ocnuiijte, finished, £6. 

Cjiionrvdcc, /., age; 45 out 1 501 ionri^cr, getting old, 

64. 
Cjió, in., sty ; gen . 59. 
Crocóim, 1 hang, execute by hanging ; imp ft. pass, vo 

cf.occAoi, 71. 
CfionuMm, I begin to, set to, take to, Sec. ; "do cftom 

An cm 5<5|ipft n Afi, the two boys began to, 52. 

C|ionnÓ5 (c|umnó$) = cpum'neoj, /.. a round bundle, 
applied to one doubled up from sickness, old age, 
Sec. : " connae é : n-A ctionnó»5." £c. ; -oo -óem- 
eó-ocsp c|ionnÓ5 -diotti, they made a rolled up ball 
of me, they rolled me up like a ball, 9. 

C]ioc=cjuit, w.j shape, form, beautiful fo*rn, 34 ; -j 4 

cjioc 0}\m, and the form of it on me, and 1 show 

the appearance of it, 34 (cp. -j p\*fi orm. -] 4 

fUoct Ofifft). 
Cfot^-ó, ?;/., a shaking; -co b<sm re c\\gzax) op a' 

mt>ti4itlín, he gave a shake to the sheet, he shook 

the sheet, 4. 
CjiiM-oótac, hard, severe. 50 cpuó'óÁtóC by means 

of hard work and great saving. 73 
CruA-o.ceansal, w , tight, severe, or galling bend ; /?. 

cjíUA-ó-cevMi^l^co ii. 

C^úi-óim, ] milk; 2 5 imftv. cfiuró, 59. 

Cfurca, m . decrepid thing, thing stunted in growth, 

34- 
Cuor-Án, w , iroib, team, 44. 

Cuile^cr<\=cui-oe^cuó, /.. company; ati cuileécrA 
pp, tne company of a man = for a man as com- 
pany, as an entertainer in company, raconteur, 37. Ii4 Cuirhnearh^cuirnniuja-ó, m., act of remembering, 
calling to mind, thinking, 65. 

Cumncin, m., a turned-up nose, nose (used contempt- 
uously), 61. 

Cuifi = cuji, act of putting ; a$ cuifi duni-liac tfii-o, 
becoming mildewed, lit., putting mildew through 
it, 25; 45 cuiji camre i>\, talking (continuously), 

44. 
Cuijieat), m., invitation ; used as gen., 41. 

Cut|iim, 1 s, imptv. ; cuiftim 1 scar, let me suppose, 3. 

Cuifir, /., a "court," i.e. a great mansion or resid- 
ence, 85, 86. 

Cuir, /., cause, reason (for, le), 37. 

Cúicearn = cúiciu5a-ó, m.. act of requiting ; a$ cun 'p 
a$ cuicearh, weighing the pros and cons, 54. 

Cum, to, in order to ; cum 30, until, 35, 72, till, so 
that, 35 ; cum irce ap, to eat out of, 26. [See 
also cun, the spelling that follows the pronuncia- 
tion ] 

Cuma, /, way, manner; *fi an jcum4 r&"\ in that 
way ; aji aon cuma, at any rate, in any case, 32. 

Cúrha-ó m,, lamentation, sorrow ; gen curhaiT), 45- 

Cumansatiacc, /., difficulty; pressure ; strait, 70. 

Cun = cum. to, in order to, 23, 30; takes genitive even 
in phrase-noun construction: cun na ppné fASf 
ail, to get the dowry, 25; cun ^up, until, 28; 
cun 50, till, in order that, 30. so that, 46; cuti 
no 5co»leóc a corvine an ^ céile, to protect 
(ward off, keep off) the cocks from each other, 
42. 

Cup, m n act of putting; 05 cun aifi, afflicting him, 
galling him, 17; 45 cup x>e (for a$ cuji an aipciji 
•oe), walking on, proceeding, 87, 88, 90. 

Cu^am, tn., care, thought, concern ; nac bp>ui$ean ba "5 cutum tetr* tiA sAtipi^Atb f eo > tnat li ]S not fight- 
ing was the thought of these boys, 48. 

CújifM, m., course, running, adventure, 21 ; course, 
round, 79; /»/. cúfifAi-óe, way, state, condition, 
94. 

TJacó-o, m t , forty; -oaca-o btiAT>An, forty years, 18. 
[For -oÁ fice^x), which is the form used in the 
other provinces. I have never heard the -o^ 
pci-o of the grammars. In Muns -oaca-o (pron. 
■oac^-o) is inflected, gen. -oacai-o, e.g. 1 mbliA"ÓAin 
ad TjACAfo. Is it not clear also from -oÁ pceAT) 
that, being regarded as a masc. noun, the dat. is 
made masc. in form ?] 

T)A$A = *OA5-óá ; see Ati -oa^a. 

TJaLI, m. t blind man, 67; gen. -oaiLI, 67. 

T)AtriAr, m., act of frisking or dancing (of beasts), 40. 

•OAotiat), »1., act of condemning, convicting, 63. 

TJeAbAT>, 7u., hurry, haste ; ni fiAib Aon \)eAOAT> mó|i 
aiji, it was in no great hurry, it was not coming 
too fast, 51 ; m<vjt z<\ -oeAbA-ó oftm, as I am in a 
hurry, 89. 

T)eAC|*AC, hard, severe, 94. 

"OeA5Ai-ó = t)eACAi-ó, 3 s. pft. depen. of céitnm, I go, 72. 

T)eA$Af = -oeACAp. 7 s. ///. depen. of cémtm, I go; niop 
•óeAJAf, I did not go, 16. 

TjeAJ-lAbAjicA, well-spoken, of good address, 68, 69. 

*OeAtb, wretched, poor; 1 mbocÁn bocc -oeAlb Afi 
ÚAob bócAiji, 60 (cp. " 1 mbocÁinín -oeAlb coif 
bócAifi " in S. Muns. version of an old song 
bliA-ÓAin An caca po pórAr.) 

"OeAlbAp,-"*;»., poverty, wretchedness ; gen. -oeAlbAif, 

44- 
"DeAiiArii, iffci act of making or doing ; a$ -oéAnAm Ii6 AmAC Afi An "ocjiAcnonA, approaching evening, 
72; 5Ati -oéAnArii, unmade, 74. 

t)eAr»5TriÁlcA = , oion5niÁtcA, strong, steady, 81. 

"OeAji in pé nt>eA|i, causes, caused ; ca-o y é n-oeóft An 
bnuigeAn, what caused the row, 3. 

"OeAfts-lArA-ó, m., red flaming ; aji -oeAit^-tAf a-ó, red- 
hot, 92. 

T)eójitn<vo = T)eAtimA , o / »*•» forgetfulness ; nío|i b'é 
■oeAfiíriA-o An bACAij, it was not the beggar's for- 
getfulness = the beggarman by no means forgot, 
&c, 59, 

lOeApbeAlAije, /, quickness in reply or repartee, 
quick- wittedness, 70 ; -oÁ "óeApbéAlAije -oo bí 
fé, no matter how ready he was in replying, 70. 

TjeAfSAib in -oe -oeAr-SAib, because of, on account of, 
18. 

"Oé beAÚA, hail, welcome! ; acc -oé beACA SjiÁfUA T)é, 
but hail to the grace of God (exclamation), 47. 

TJeipfi, /., difference; nÁji b'Aon -oeipfi leAC, that it 
was no difference to you, that you did not mind, 
24. 

*Oeinim = t)0-5nim, ■oeAnAim, I do, I make; 3 s. impft., 
1 ; níojt -óein pom "oo'n bACAC é, that did not suit 
the beggar, 58 ; x>em aji a leAbAi"ó "ói féin, made 
for (went towards) her own bed (lit. her bed for 
herself, i.e. to lie down), 58. 

T)eipbféA}t = t)einbfeAtA!i, gen. of ■oeifibpújt, /., sister, 

65- 
"Oéiftc,/., alms; gen. in A5 tofig -oéAjicA, seeking alms, 

begging, 57. 
TJeipm, 1 say; mAjt a "Deu^i, as you would say = so 

to speak, as it were, 49. 
•OeipugA-ó, w., act of mending, 63. 
"OeitneAf, m., haste; te -oetcneAf, with or in haste, 

90. 1 1 "Oeójiai-óe, vi., stranger seeking hospitality, guest, 67. 

"Oé SACAjiAinn ^"Oia SACAiftn, on Saturday, 13. 

T)ia, ttl., God; "Oia linn, God bless us, God have mercy 

on us! 59; T)ia 50 bjtÁc linn (a stronger form), 

God bless us forever, 66 ; T)ic\ lem' An&m, God 

bless my soul, 78. 
Tjiacai)i, /., trouble, affliction, sorrow; mo xnacaiji, 

aias !, 75. 

"UiAíjtmíti tliAbAC, ^n, lit. the little grey Dermot, the 
yellow. hammer, a little bird of the hedgerows, 80. 
[The "OiAifimin UiAbAC is also called An UiAbó^ 
in Ballyvourney. Its identity with the yellow- 
hammer is uncertain. The latter is called bui-óeo^ 
in Omeath and Ulster.] 
'OiceAll, m . best encreavour ; gen. -oicitl ; Le bÁjifi 
■oícill, through excess of his best effort, 37 ; Afi 
LÁn a -óícilL, 88. 
DiceAllAC, diligent ; adv. 2 

"Oínnciúifti, /'. indentures, 19,21. [The sing, -oinn- 
oiuji occurs in a Kings Co. legal document pub- 
lislied in G. |. J 
T)iorhAOinceAr\ /;/ , idleness; gen. "oiorhAOincir, 18. 
"OífteAc = 50 t)ípeAC, exactly, 40; A$wf x>íneAC A5up 

é, and just as he was, 80. 
"Oijiijim, I direct ; followed by Aft, I begin to, I set to; 
"Do "óim^eAp Afi beic A5 50I, I began to cry, 9; 
T)0 "oip'S cac éinne aji, everyone began to, 33; 
•00 "óíp'S P &y, she began to, 43; do "óipiJeAmAift 
Afi, we set to ; "óim^ pé ó\\ 50I, he took to crying, 

50. 
"Olúcui$im, I ciose, I place close to (suddenly), I bang; 

pft.pjss., 94. 
"OóbAiji^-o'póbAiti, for an attempt, "came near," "had 

like"; bA -óóbAifi 50 mbeAX) a jiiAn Ofim, I came n8 near showing signs of it, I almost suffered thereby, 

50. 
TDocc, tight, hard, severe ; 50 -oocc, tightly, 10. 
T)o»ce<MTi<Ml, difficult, severe, hard, 88. 
D015, /., a stitch, a severe pain; 0015 lonnac, (may 

there be) a severe pain in you, coníound you, 90, 

44- 
Doil^e^r-^c, sorrowful, rueful, melancholy, 65. 
T)óin -=-oot j ; only used in -en nT>óin = T)6p noói^, 

"sure," indeed, &c, io, 24. 
'Ooitice^cc, /., darkness, 9. 
TJoifitiib dpi. o[ Toojtn, /;/, fist, 47. 
T)ólÁr. m, trouble, affliction, pi "OÓtófAÍ, troubles, 

10. [So r°^r A, \ róiÁfc^í, pi of r-ói^rj 

T3onr,C4T> ón C<Mpín, lit Ponagh (Denis) of the Cap, 
i.e. the blackcap, a pretty little bird very common 
in Ireland, 80, abbreviated to "Oonnca-ó, 81, 82. 

*Oor = , oo, when used before pluv art , 54c, &c, 2. 

Vóiów, f, sufficiency, fill, áji noóton ói|i, our suf. 
ficien.cy.ci gold whatever gold will suffice us, 62 ; 
óócóui, enough [on his part], 69. 

TOpeoiUr, m , wren, 80. 

TJjnuc, vi , plight. 15 [Old dative of "Cfieac, aspect. 

visage, &c, now used as a nom ] 
"Opoc-beulac, abusive, bad-tongued {lit, bad-mouthed), 

44- 
T)]ioc-f405<sL, m , "a bad time. ' bad way or rendition; 

ní \\&\h -Ofioc-f 6050I ó5^uin, we were not badly 

off, "we hadn't a bad time," 49. 
Tjpom-="otiuim, back. 3. 
T)fiuiT>e4rh<\int, /., act oi moving (le, towards, 0, 

from); &$ -opuixje^rh^inc l^om, approaching or 

drawing near me, 10. 
TJftuim, m. % back ; *oe ("00) •ófimm, over ; x>'feuc<jD^f! 

i^ceAc x>o ■ójnnrn 114 beójman, they locked in over ii9 the gap, 1 1 ; do -onium mo cmr, over my head, 
15; oe -o^uim na r-tétbce, over the mountains, 

"Oub, m., darkness ; ó -out) "oub (0 T>ub $0 t)ub) 1 from 

the darkness before dawn to the dark night, 7. 
*Oubac, sad, gloomy, 65 . -r oubac liom, sad to r. 

70. 
Dubaim, tuns , 1 blacken , 7 s tond. emph., 47 ; t'«- 

itans., 1 blacken, i.e. Í become black; 00 Tniba-u -j 

00 sojimao 45 Se^óTi, John turned black and 

blue in the face, 65 the usage is nnpirs. : it became 

black and blue at John). 
T)úil, /, desire, appetite , cuiji yé -oúil ^nn, he got a 

desire for it, 6S. 
TJu'pi;im, (1 awaken), I start, rouse (in hunting); 1 pi. 
t'fi ■ 45- [£p- ^0 THNfijeATi Imn an eilic riiAOl 

in laoi 0>rin. 
*Oul, m , chance, means (cl getting at); in naib aon 

•ouL 05 an mbáirt'j; ari, the rain had no means 

of, 49- 

T)úcai$, /, country , n and zpi ©útaije, 33. 
"Oucpaccac, zealous, diligent , com T)úcfiaccac fajn, 
so diligently, I. 

é = péitnfi (in sense at least) , 50 mb'é - 50 mb'férotji, 

that perhaps, 8. 
eaccjid, »1 , an adventure, experience, narration of an 

adventure, dpi , eacrnaicib, 5. 
é<\x>, m , envy, jealousy, cá éa-o an "Óonnca-ó te ti-a 

rhnao» yé\n. the blackcap is envious of his own 

wife, 82. 
éan-brtuitiean (aon bfiui^ean), /., any row or fighting, 

r- i 

éan-rhae, Only Son (Christ), voc. ém-mic, 69. 
^apac, m. t a cascadr, waterfall., cataract, 48. 120 eApbA = eópbAi-ó, /., want, 31. 

éi3ean, /., force, violence; dat. in aji é^in, scarcely, 

hardly, 12. 
Oolite =615111, étjeAn, necessary; no t'ei^nc 00 

pém, he had to, he found it necessary, 60. 
6ile, other ; riÁ eile, nor anything else ; 1 ti^ao eile, 

much longer, 64. 
éin-beAnn (aoii beAfin), /., any heed or regard (<\p 

for), 70. 
ém-ceAjtc=*(as often spelt) aoii cea^r, any justice or 

fair play, 60. 
ém-leip^e (Aon leij^e), any laziness, any lothness; 

11 á jiAib ém-leip^e ó\\ Sea^Án, that John was by- 
no means loth, 64. 
éifiim, /., capacity, ability, 68. 
eipc = éipc, listen, "whist," "easy," 66. [Both a long 

and a short form of this are heard.] 
eice-ac, in., act of refusing. 70. 

■pACUA=pxN5CA, found, got, obtained, 62. 

£accaoi = }ta$caoi ; ni bpActAOi 14-0, they used not to 
be (would not be) found, 71. 

£4*0, «., length; 1 bpAD, long; 1 bpA*o eile, much 
longer, 64 ; 1 bpAX) teip, long at it, 92. 

pA-ÓAftcÁn, in., a knot in wood ; pi., 92, g/Z , 92. [in 
Con. pAjicÁn, pAficÁn, in Don. pAT)AftcÁn. The 
word is also applied to a corn on the foot and a 
wart on- the hand. Cp. cjiannjiA (Mayo and Don.) 
which also has these three senses. "Out (AJeath) 
also — a knot in wood.] 

£Á5aIca = pÁ5aIca, got, obtained, acquired, 33. 

pAJÁtcdf, in., profit, gain; Aft be<\$ón pAJÁlcaip, with 
small profit, 73. 

Paid,/., length; An pAt-o, whilst, 1 ; ip é [a] pAto Afi 
A 5iGjtjiAcc, lit. this is its length on (added to) 121 its brevity = to make a long story short, 13; pAit) 
54c n-pAio, "the length of all lengths," ever so 
l° n g> 7 (F ó, "° S^c n-oijieAT) in Béarra); -OÁ pair) 
a oiop, no matter how long 1 wa», though long I 
was, 26, f<y.-u ^ uncAtp, the length of his throw = 
as far as he could (threw it), 27 (cp y a-o-^a peAn- 
piATJó'fic, as far as he could see, Mayo), An pAiTJ a 
t>i pé 'n -_Ájt 5001*015, as long as we could, 51. 

£Á»lce = pÁilce, y , welcome beAt) if pÁilte, I will 
u ith pleasure, 35. 

JTA'tie, fie ! shame ! ; pAipe $0 bfiACAC, fie tor ever, fie ! 
fit!, 26; fAipe púcA mjft coileanaib, fie upon 
them (shame to them) as hounds, 45. 

F A1 t i r ,r, 5» (wide), generous, 69. 

j?aIa, nf., a wall , gt*. 25. 

JTAn, along, beside, parallel to, during ; p<m nA CApp- 
Aije, beside or round the rock, 31 ; p&t\ nA horn- 
pipe, in the meanwhile, 32; during the time, all 
that time, 50, pan foócAip, along the road, whilst 
walking the road, 13, 85. 

Í?An=t)o pAn, t)pAii, remained, 30. 

pÁnAi-ó, /., slope; pjAOil pé An mm Le pÁnAi"ó nA 
ViAbAnn, he let the meal go loose down the cur- 
rent of the river, 4 ; pic le pAnai-o, to run down 
the slope, 36. 

JTaobofi, m., sharp edge; P5AO1I y\ fao&af a reAnjan, 
she let loose her >harp tongue, 44. 

pÁp5AX>, HI., squeezing, tightening, pressing, binding, 
bonds, 12. 

VeAbAp, m , excellence, improvement ; map peAbAp 
Aip, to improve it, 73. 

^eACAX), m , bend, aji peaCA-o m'uilteAnnA, on the 
benS of my elbow, 9 

peaCAm, 7 pi. pres. subj of péACAim, 1 look, I see; 35, 

peAji pUApCA ha T)cpÁicpe, the auger-cooler, 93. 122 V eÁ VS>f-> an g er > wrath ; gen. fei^e ; te bÁj\jt fei^e 
CÚ15Ú1, through extreme anger towards (with) her, 

63. " , 

pe*>jt oib|ie-oib]n-óe, workman, labourer, 23. 
1?eAjifiA = f?eAfifi, better, cáj\ b'peafi^A x>úmn ppópc a 
bea-ó A^Ainn 11 Á t)ul -ó'Á fiat>ac, wouldn't it be as 
well for us to go hunting him as to have sport, 29, 
30. [Other examples are. cap b'feajijiA x>mnn 
mil Ann nÁ panarhAinc f A b^jle, wouldn't it be 
as well for us to stay at home as to go there; cÁji 
b'peapna t>úmn feeic ra bóile ná "oul ann, 
wouldn't it be as well for us to go there as to stay 
at home (the locution could be more literally trans- 
lated thus : * How would it be better for us to be 
at home than to go there ? ' this keeping the terms 
in the same order) , the example in the text might 
perhaps be better expressed in English as "What 
better sport could we have than to go hunting 
him? "] 

peiam, / s. imptv., let me see, 3 

peicice = peicce, seen, 38 

p'ei^il =peiT)il, charge; « breiTJil ón jnócó, in charge 
of the work, 85 [Connected with pe>x>lim ; O. ir. 
fedligur, I endure.] 

peilc, m., felt, 83. [The English word. There seems 
to be an Irish term for this in Co Derry, po$4t>, 
s/., gen. pi05Afoe.j 

féini-ó (fémi5), strong form of rem, self, own, even, 

39- 8/- 
peijtmeoi^, m. t farmer; an pe'timeoip" OcjiAip, the 

avaricious farmer, 63. 
pé n-oeAftA, causes; caused ; oft c<J*o yé troe^fia -ó^m, 

about what caused me, 12. 
peucAÍt) = peucui5it) for yetc^T), 2fl.ivipt. of pé<\c- 

Aim, I look (aji, at); 52, I2 3 

pjucainc -ó.$ peucainc, -o'peucainc, to see, to ascer. 

tain. 30. 
pA-óac, 77i., hunting: "out "ó'Á piat>AC, to go out to 

hunt him, 29, 30. 
|?iooaifie peAÍ>a, a good for nothing, idling rambler, 

(/#7. ' a hunter ui the woods ' or ' a wild person of 

the woods ' P), 23 
Vice, m., twenty ; pi. picioi (as gen. pl.) t 75. 
"p^ea-oóifi, m. t a weaver, 1. 

p^eA-oóifieacc, /, weaving, trade of weaving, 1. 
p'neait, /, fine; gen , p >neAlA ; CÚ15 pumt pir.eála, 

a fine of five pounds, 90. [Cam is the pure Iriih 

term.] 
•pínné, /., witness, testimony, evidence, 63. 
ponncAf, vi , jeopardy, danger, peril, risk, venture-. 1 

bpionnc*p an pu-oaifi, in the peril of the powder, 

i.e. in any place in which they would be likely to 

have fallen by a bulled in the way of a bullet, 

under fire, 71 ; the natural order is map ni 

bpACC-AOi 1 bp'Onncoji an pú-oaip >a-o. 
■pop, vi., knowledge, cuip pop aip ^píp, send for him 

again, 93. 
fiii, worth, value; ni p»ú biop.án •} é, it and a pin are 

not of one value, it is not worth a pin, 55 ; gov, 

gen , even, as much as, 4. 
yiiucApA (pliucpa), vi , wet, rain, 7. 
f/ocaifi, presence; t bpocaip o céile, with one another, 

together, 1. 
pój^nca, good, useful ; 50 pó^ónta, well, of use to 

them, thoroughly at their command, é8. 
f?oi$ne = poi$i'o, poi^-oe, /., patience ; -oo bpip ap an 

bpoi$ne Ai^e, his patience became exhausted, 4. 
f?oipiop (tfle first p is broad), alas !. 29. 
•potÁpórh, vi., notice; gen t -41m, 24. 
pott (tc = unvoiced /) = polc, m., a scrap, 'a hair,' 26. I2 4 

[Properly polc = a head oi hair; in poetry the full 
pronunciation is still heard in Mun*., although the 
• c is aspirated colloquially; thus 1 heard Da cap 
a pole »r a c^b folc in a song in Bcarra. As to 
the colloquial sen-e in Baile Mhúirne ní't pole has 
much the same sense a^ pioc , the latter indicates 
a smaller quantity, &c, than the iormer — " p ole 
is a scrap and pioc is a bit "] 

ponn, m, inclination; map bí ponn póptA Aip pern, 
ior he himself had an inclination for marriage, 64. 

popmAt), m . envy, jealousy (le, oí); nÁ bío\) aoti 
popmAD a^ac Leo, do not be envious ot them, 24. 

■pop-ii-oeACC, /., act oi herding cattle while they are 
grazing, looking alter cattle in the meadows and 
giving them a drink at the ditches when necessary, 
etc, 67 [The sense varies slightly in different dis- 
tricts The Meath people have manufactured an 
'"' English " word ' fossying " from it. It is de- 
rived from por<M"0, steady, persistent. Cp. peix)it 
from jre\x>lim (O. I fectli°ur) t I endure.] 

poúpom, m , noise, sound, 48, gen pocponn. 42. 

PpAnnCAC, m. t a rat, 26, pi, -6\z )t 20. 

puATDóp, m , presage, precipitate hurry usually fore- 
boding something bad, preparation for action; 
gen pUA"OAip ; le bÁpp an puAt)Aip do bí pé, 
through the excess of the preparative hurry he was 
in, 2; 50iT)é <sn puaoop a bí pé, what he was up 
to, lit. what is the preparation or presage that was 
under him, 3. 

Vuait) in Ap puAi-o, throughout, 3, 34, 73. 

"puaip, 3 s. pjt of •oo-jeibim, 1 get, find; found = per- 
ceived, noticed, 41. 

puAp, cold, hence raw, as a potato, &c, becomes boiled 
by the action of heat ; 27, 32. 

^UApmo, /, form, a long seat without a back to it, 15. 125 •puiT) = -puAiT), yux) ; a\\ pui-o, throughout, 40, 58. 

fruileann s= puil, is, 2; puileann cú, 40. 

JTuirmearh, m., energy, force, impact; le fuinnearr, 

forcibly, 2. 
JTuifiipce, easy, 4J. [For p up.^ipce, pupiup-oa, pufiup .] 
£ui|im, /., form, shape ; 1 bpui pm cléib, in the form (or 

shape; of a basket, 73. 
JTuijipe, m., rubbing against, contending physically, 47, 

88 (FuifireaTJ), 90 (ib ). 

^ÁbAX), m., need, necessity, 16: níoji ^b^-ó -óíb, it 
would not be necessary for ye, 57; ná beat) Aon 
5«í-b<i'ó ^5<5m 50 bnác le, that J would never have 
need to, 57. [Also found as 5Á-0 which may be the 
true orthography for the sense in text. ^abat) =r 
" danger, difficulty, strait " is correctly so spelt. J 

^óbÁit,/, act of taking, &.c : ^abáil x)0, being at or 
engaged at; 45 5óbáil "oo, working at, 1 ; 45 
j^bÁit "oo cificdí, being at or engaged at cards, 
22 ; 45 jóbáil cáppa, parsing them, 24 ; 45 50b- 
Á1I -do nhuipip -J oo'n ppeucÁn, keeping at (talk- 
ing about) Maurice and the crow, 33; cé beat) 45 
^AbÁiL copamn le n-a linn acc mo rhátóip, who 
should be passing by us at that lime but my 
mother, 4r. 

^AbAim, I seize, take ; 3 s. pft , 501b ; a 501b TMOine, 
which affected people, ^8 ; nip JAb<MÓ cpíoc ip 
feapp 'ná é cú, may you have no better end 
(avocation or profession in life) than that, " may a 
better end than it not take you," 59. 

5^b le, " take up with," associate with ; / s. Jut., 4. 

54b tap, pass by, pass, 41 (see 5abáil). 

54c éintíe, everyone, but also (when applied to two 
people), each ; 5AC éinne acó, each of them, 60. 

gac-pe-peo (pron. 5ACA|iA r eo )> every second word, 126 

"tit for-tat " (?), 24. [The first portion ~ O. ír. 

etch ala, every second.] 
5ÁT>, )»,, need ; nío)i $Áfcót> t)Am, it was not necessary 

for me, 16. 
gaib = 5A&, 3 s. pft. of 5dbó»m, 1 go, walk ; 3. 
gAifUT), s4iort, 64,88; if 5<mju-o, soon (when beginning 

a sentence), 3. 
SÁifittr», I laugh, 22; J// />/^ , 33 (followed by urn = 

at). 
5 A, rS e » /•» * eat I 5 A TS e m 1 ,c r,< * IÚCA, teat of strength 

or agility, athletic teat, 34. 
^AlÁnrA, decent, respectable ; adv., 50 5AlÁncA, 57. 

f" 5° seanArhAil" (Con.) in same use; "^uji cuip 

mé 50 seónariiAil cú," Beside ike Fire, p. 96]. 
S^rt 1 ^» /» band of young men, youths, men, 72; an 

j-árvjtA eite, the other men, 19 
5e*ll, tn ., pledge , da/ 510II , ip 1 n^ioll te, and in 

pledge for, 71, [1 n^ioll le ~ on account of, 

also.] 

5eállAtm-re, 1 s /m í/iá emph, t I promise, ^eátUim- 

fe "óuic, 1 assure you, 64, 71. 
5eall leip, almost, 49. 

SeóLltóifieACt =■ 5e<>Ucóipeécc, / , pledging, 70. 

SeófiÁn, m. , act of complaining, 55. 

Seájift, short, soon ; bó £eÁp|i eiLe, and soon again. 

and soon aíterwards, 49. 
SeAjifiA-tAmóLl, *W , a short while, 10. [Sometimes 

' a while of ^a middling length.'] 

^eA|iti-e!|ibeAtt-áC, short-tailed, 39. 

5eó}ifipA"ó, W/, hare, 34. [Also found as S 10 1 1 í^ m 
S^AnnfiA-ó SeA^Áin no bpóCAl.] 

gém = -oéin ; pern 1 jém, towards me, J I ; ré ^éin ah 
ci^e, towards the house, 38; yé Áji n^ém, to fetch 
us, 31; pé i;éw muinci)te n<\ CAnjiA^e, towards 127 those (people) who were on the rock, 33; pé d-a 
^étn, towards it (the rock), 48. 

geoin, m , noise, outcry ; as gen , 44 [ Usually /., with 
gen. 5eon<iC.] 

510II0, m , a guide, a horseboy, 71. 

SiOjifiACC, /, shortness, brevity, 13 (see póix>); near- 
ness, proximity ; « n5>ojiti<\cc, within, about, 5 ; 
1 n-AOn 5iOfi|iACC Dumn, anywhere near us, 48 , t 
n^iOfifiACC oÁ ceut) flac t)úmn. within 200 yards 
oi us, 51 , in the form v;i|t|ie4CC, which is merely 
a difference of spelling an bócAfi a ctif 1 n^iup* 
eace, to shorten the road , also at p. 85 this ex- 
pression occurs. 

Sioppé = seoftjipa-o, a hare , as $cn. t 45, 46. LSeojtpp 
also represents the local pronunciation. geAfift- 
f\6Xt occurring in another story »5 due to the 
writer's literary tendency 1 

5111b ^eab, u short talk " , it is a common expression ; 

14. 
^iiic, in,, " one watching to do you harm. " an enemy 

on the alert with a view to injure one, a venomous 

foe, 1 j 

^uíipci'r, W , justice, judge 53. 

^tá^nóiL, /, a light work or job, gen giúfinil* ; a^ 

t)eutiAm giútin^l^ é'jm, " shoring ''around, do- 
ing son^e light jobs, 6 [Perhaps connected with 
Eng. journeying, 1 e doing the labour of a journey- 
man] 

^lAijin (pron sLoijin). W , one who talks nonsense; 

PI, 24. 
5^lAn-bA»ti$ce, entirely gone from, quite clear (aifCi, 

out of it = of the hole), 50 (Cp baibj le^c op 

pAiri.] 128 gtAo-ÓAim, I call (aji, on) ; 50 nstAO-ÓAimír- SeA^Án 
pA-ÓAin aiji, whom we used to call Wild John, 39. 

51ao-óaicí, impft. pass, of 5tAO-ÓAim, I call (followed 
by A|i), 43. 

5le4CAix>e4cc, f , contention, ieats of fighting, 70, 71. 

^luAireAcc, /., act of starting (aji, off) ; stuAireacc 
Oftm, [I] to start off, 6 : -j pnn a JluAir- eacr oji- 
Ainn lÁitfieAC, and that we should start at once, 

45- 
SluAip$im ($luAifim), I go, proceed, start; "oo 

SlvuipjeAr* oftm 1 n-éinpe^cc leo, I started off 

with them, 39, 7 pi pjt emph., 40. 
^luAipm, I move , nuAiji a ^luaif An leac, when the 

flag moved, 50. 
5nÁcÓ5, /, lair, abode of a beast, den ; gen. jniúói^e, 

35> 
5oiT)é = CAi-oé, what, what is; %o\T)é reo, what is 

this, 41. 
gojimAim, I become blue ; "oo ^o^mA-ó A5 Sea-^n, 

John turned blue in the face (usage is impers. : it 

became blue at John), 65. 
J^jiÁin, f t dislike, hatred; 5fi4in ope, may you be 

hated, how hideous you are, &c, 34. 
SfiAtnnc, /., grin, a showing of the teeth ; A^ur- sfiAinnc 

5Áifti*óe Aiji, [he] grinning, 89. 
•5HÁinneó$,/, hedgehog, 34. 
SfiAfAeji, m , a "blocker," rarely a cattle jobber, or 

dealer, 12. 
SfieAOAim, (I beat), I go, proceed ; -qo St 160 * f® teir 1 , 

he went on, proceeded, 89. ["Oo S^eA-o fé Ai|t is 

also used.] 
JkfAeAmuijim, 1 stick, adhere (-oe = to) ; 3 s. pjt., 77; 

•00 SpeAmtnj P *> e > 11' 
5f'<eAmirhAifieAcr, /., strangeness, queerness, extra- 
ordinary or out of the way nature, 5. 129 5ltemn, love, affection ; mo jjtemn -oo buttle, my de- 
light is your blow, well done as a thresher, &c, 82. 
[Perhaps//, of sjteAnn.] 

guAtlneÁit, /., act of "shouldering,'' i.e. knocking 
against one with the shoulder, 47. 

^uft = Aft, loc. rel. t in which, 2, 69, 72. 

5uúÁific, /., a shout, a yell, 15. [Perhaps for SutjÁtji 
(5 U ^ + 5 A1 t^ w * tn c added, for which cp. r-mÁtlc, 
a by-form of f mÁt.] 

rlúm nÁ hÁm, hum or ham, any sound good or bad, 
65. [Lengthened into hum, ham nÁ •oúújiAcr, 
which survives especially in the Leinster English. 
In Béarra hup nÁ ViAf is the form (see pÁfoín 
Ó "OÁIajJ; ; in Don. -oufim nÁ UAfim.] 

lAjiftAfó,/., seeking; &\\ ia^iai-d, wanting, 71. 

lAfAcc, /"., (loan); what is borrowed, 73, 75; T)AOtne 
lAfACCA, strangers. 74. 

1m = urn, about : 45 buAlATJ 1m Á céite, meeting one 
another, 40. 

1m bay a pern = -com' bArv\ib fém, by my own palms, 
assuredly, 72. 

1mi]iu, /., play, game; jofoé An tmtftc a "óetn An 
buACAill A|t fhuijuf, what a trick the servant-boy 
played upon Maurice, 33; gen. imeA^UA; luce 
imeAiiCA 'f oil, gamblers and drinkers, 75; A5 
imifiu Aijt, playing tricks on him, tricking him, 
82, 83. 

1npiúcA"ó, m., act of looking at closely, peering at (Aft 
= at), 88. See 'niúcA-ó for another usage with 
direct % object — cp. '5Á bpeACAinr and A5 péACAtnc 
ojiúa, sometimes with the same sense. 

ínnr-iíe = innipue, mnr-ce, told, related, 38. [The i3o form in text represents irmfii;te, also heard in 

Con., U., and Meath, from a root mtipg.] 
ínp e (mpe), f., a river bank, river meadow, level ground 

near a river, 31 ; ínpe jAftjfÓA, level bit of garden 

or potato-field, 35 ; dpi. inpeACAib, 49. 
^omA\\c& t f., too much, excess, 94. 
1ompÁil ==: lompó-ó, act of turning, 59. 
lonjHA-ó, m., wonder; ni beA£ An lon^nAT) acx, 

nothing else need be wondered at, but only, 72. 
lomi-Ani, in me; if aji éigm acá lonnAin LAbAific, it is 

scarcely it is in me to speak, I can scarcely speak, 

12. 
lonnrÁil = ionnrÓT>, act of turning; -o'ionr.rÁil attiac, 

to turn out, 76 (due to English), 
lonncuigmi, I turn; 3 s. pft., 78, 79; 3 pi. pft., -o'ionn- 

cvngeA-oAfi A5AIT) Aft Áic, they turned towards a 

place, 78. 
lonnruijte, turned; lonntui^te aji, turned towards, 

30. 
10f5AT>, m. f the hollow under the arm, 15. [See diets. 

for other senses.] 
Iftoi-oce, in the night, 55. l-A^A-fiA, vi. , weakening, lessening, lightening (of rain 

and thunder), 48. 
ÍAipríof, below, in the north, 5. [From Iac (side) + 

tiof (below) ; cp. the synonymous CAob tiof, 1 

T>CAOb CÍOf.] 

LÁitjteAc, m. and /., spot; lÁiújieAC, at once, 2; lÁir- 
jteAc bAitt, on .the spot, at once, 1, 62, 63, 68, 72, 
80. 

LÁ 'te bjnj-oe, St. Brigid's Day. 1st Feb. ; gen. 44. 

Law, /.j hand; irtjj fi a tÁm le>f, she placed her hand 
against him, she put her hand to him, 87. 13* \<\x), ;;z,,,full : mo lÁn tfAoijAtl, my full length of life, 
full limit of age, 94: aji lán a T>icill, at his full 
best, 88. 

"lAnAtriA, /., married couple. 60 ; d't., lAnAtriAin, 65. 
tAncAOji, jr., a lantern, 11 : gen., Iahcaojia, 11. 
l,Án-ufÁfrA, fully satisfied, thoroughly at ease and 
pleased (with one another), 63. 

\e, with, &c, used instead of a verb, denoting the phy- 
sical action of walking, &c. ; -j An ^eacA attiac 
leif, and out he goes through the gate, 20 ; f iaj* 
An feAnA-póifife leif An jceACfiAji A^Ainn, away 
the four of us go westwards by the old porch, 45 ; 
fíof 4jiip linn, let us go down again, down we go 
again, 37; AtriAC linn-ne. out (or off) with us, 
forth we go, 50 ; -ó'Á CAiteArh léiti, spending it 
away, 84 ; x>o t,\\eáx> fé leif, he proceeded, 
walked on, 89 ; so a 5 fiubAl linn, walking on, 8. 

leAtrinAcr, /., new milk; gen. in bjiAon leArhnAccA, 
a drop of (some) new milk, 59 ; copÁn bfeAJ 
leAthnAcuó, a fine cup of new milk, 66. 

teApÚAn (for LeAbtAn), a gen. of le^b^\, /., bed, often 
heard in Muns. ; pé x)éin pji ru\ leaprjAn, to- 
wards the man who was in the bed. 59. 

teat,/., half ; bufi leAÚ, the half of you, 57. 

Ve^tAim. I spread ; le«.\t a f uile ojit/\ they showed 
their astonishment by their looks {lit. their eyes 
spread on them), 7. 

teAr-beAnn,/. , a half-tine (of a pitchfork), 17. 

leAt-pmje. f., halfpenny, 44. 

tei3 a\\. pretend, "let on" ; / s./u:., 36; niof leij 
ém-ní-ó Aif , he pretended not to hear. 56. 

lei$eAnT>£= lei^eAn, act of letting, permitting ; jAn 
é lei^eAnc aji fiub^l leo, net tc -et him go away 
with them, 79. I 3 2 

teijim t)e, I cease from ; lets -oe-o' pcitiocAnriA, cease- 

from your stripes, 58. 
tei$mc -oe, act of ceasing from, leaving -alone ; lei£- 

mc -oo'n Iuaic, to leave the ashes alone, 58. 
Léift, /., woe, misfortune ; mo x>Á léifi, my two woes,. 

my dire misfortune, alas, alas !, 68. 
LeitéiT>, /., like, such ; a teitéit) fin x>e tÁ, on such a 

day (a particular day that they appointed), 72. 
teó, with them, " at them " ; acu nioji b'Aon cAbAi-p 

•00 beit teó, but there was no use in his being 

" at them " (keeping at driving them, &c), 10. 
teojAinc = leijinr, teiseAn, /., the act of letting,. 

permitting, allowing, &c. ; teo^Atnc -oAtn, to allow 

me, 15. 
teojAite =3 lei^ce, let, i.e. laid. 41. [In L. C, teAj- 

úa is used in the same way.] 
tiAcr, /.. numerous quantity, great number ; 'p a Uacc 

CAilin -oeAf, and so many pretty girls, 63. 
libéAt, m. t level ; 1 n-Aon tibéAÍ AtriÁin, in one level, 

53- 

tmti,/., time, life-time ; let)' linn, in your time, dur- 
ing your existence, 38 ; aji linn, whilst, at the 
moment, 53, 60. 

LiúJAim, I shout (aji, to) ; 3 s. pft:, -oo UÓ15, 78. 

búJAijieAc, /., act of shouting or screaming ; dat., 53. 

tojÁn, m., locality, place, district : 'fV lo^Án r-o, in 
this locality, 37. [From 105, a place, O. Ir. loec] 

tÓ5Ói|teAcu,/., crying aloud, lamentiijg, bewailing, 52. 

toip5ice = toif5ce, burnt, 92. 

toiuim, I destroy, spoil ; 3 s. pft., 58. 

toicte, spoiled, destroyed, 27, 92 (toiciue). 

torn, bare ; used as an intens. in 50 torn -oainseAn, 2. 

I0J15, m., act of seeking or looking for, 57. 

tor, m.. act of spoiling or destroying ; a cá a 5 toe &n 
U\e btteÁ^ f° Le0 » wno are destroying this fine »33 

day through them (i.e. the publicans), 25 ; a loc 
ojifiA, to spoil on them (i.e. and so deprive them 
of it), 42. 

Iuasacc, /., value, 83. 

tuAit, /., ashes, 58 ; gen. tuAice, 58. 

Iuaic 5p io r^ 1 5' Rt- asne s of embers, hot or red ashes, 

56. 

^LuAit-mcmneAc, fickle-minded, of a changeable or 

fickle disposition, 82. 
Iwac, soon, early, quick ; 30 mófi Iuaú, very early (in 

the evening), 4 ; com Iuaú if t>o bí fé Ann, as 

soon as be was able, 88. 
\,uauacc, /., soonness ; -oÁ Iuacacu, the sooner, 47. 

[So also x>Á íuaúacu if £eÁjifi-oe, the sooner, the 

better (Corca Dhuibhne).] 
tuix) Afi, began to ; Ajup -oo lui-ó aji cómfiÁ-ó leip An 

mnAoi, and began to converse with the woman, 

56; -oo ItJi-óeA-oAjt aji cAinnc, they began to talk, 

61. 
tw^e, m., act of lying, lying, retiring for the night, 

going to bed ; tuije -oéi-óeAnAC, going to bed late, 

tui5e Aft, to begin at, to set to, &c, 81. 
LútjÁifieAc, glad, joyful, 67. 

TTlACÁncACC, /., honesty. 80. 

triAc mAtlACCAin, son of curses, i.e. the devil, 26. 

rriACcnATri, m., act of thinking, pondering (aji, on, 
over), 71 ; gen. mACcnAnri, 61. 

TTlAijieAcrAini;, /., living, support ; 50 jiAib wiAifieAC- 
TAinc "oo bei|\u AjAinn itinci, which would sup- 
port two of us, 57 ; act of living, 64. 

mÁifiín A^Cfitiif, the female blackcap, 82 {lit. little 
Mary of the trousers ?). 

TTlAife,/., effort, &c. ; bA-ó wiaic An triAir-e -ótm; é, it !34 was a good effort on your part, you did very 
well, 3. ; 

IT) Air-e (from mÁ if eAx>), well, then, &c, 63. See 

TTIUIfe. 

ÍTIaiú, good ; 50 mAit, well, quite ; tÁitnji 50 mAit 
teif, quite strong too. 72. 

triAite, good ; a\\ mAite teif -An tuAit, for the. good 
of the ashes, 58. 

tTlAOji, m., officer, go. 

tr)AftAb = munAb, i.e. munA + depen. form of ir ; 78. 

fnafiAX), m., act of living; gen. m&\\t& ; -out cum 
mAfitA, to go to live, 60 ; fti^e thó|t triAjicA, great 
livelihood, 73. [The nom. may be contained in 
the Mayo folktale phrase fc<vo, m<\fiAT> nÁ cóm- 
nni-óe, although it is also possible that the second 
word therein is niAfb — cp. the sense of rnAfib 
given in this vocabulary.] 

ttlAfiAfi, with pft., if not, how; mAfiA^t bj?uifiirre -óónV 
f a, how easy it would be for me, 44. 

triAttb, dead; (of water) still, out of the current, 51, 
52. 

mAjibAÍ-oíf ^mAfibuiji-oíf (as often spelt), 3 pi. past 
subj. of mAfibAim, mAijibim, I kill, 42. 

tTJAjt '-óeA-c^mAft bA-ó eAx>, as it were, as if, in fun, in 
joke, 3. 

mÁ Y e< v°> (if it is so), then, ^7, 56 (mÁifeA-ó). 

meAbAiji, /., mind, senses; gen. TneAbfiAc, 32. 

IHeA-oAti,/., a churn (vessel) ; gen. mei-ojie, 62. 

itleAfA, worse ; bA trieAfA teó, they felt worse about 
= they preferred, they would sooner have, 44. 

meAf5Aim, I mix ; 3 s. pft., 59. 

meACACc, f., cowardice, timidity; tyiaji ^eAÍt aji a 
TrieArACC a tftiAit tiA coileÁm, because the whelps 
had behaved in such a cowardly fashion, 45. 

rnei-o^eAc, merry, mirthful, pleasant ; adv., 64, 65, 135 mei^e^u, m., a goat's beard, 77. 

ttleutA, m., pity, regret, loss; nÁc ruAfiAc An meutA 

iat>, how little one would regret (or miss) them, 

42. 
ITIí-Á-óbAfiAC, unfortunate, unhappy ; vn., 34. 
tTliAr, /., a dish ; dat. méir, 64, 66. 
mí-céAX)UAC = Tr>icéA-opAc, mícéA-of a-óac, ill at ease, 

displeased, discontented, peevish, 65. 

mí-cúmÚA, misshapen, ill-formed, ugly, 34. [mi-cum- 
ca, often pron. mí-cumpA (U.), in Leath Chuinn.] 

tthtteAn, m., blame; -oo ÚAbAfij:A-ó mitteÁn t>uic, 

who would blame you. iS. 
mion-jiAb, very small fragments, shreds ; 'u-a mion- 

jiAb, reduced to very small fragments, 26. [Was 

this originally mionjiAib, dpi. of a noun mionAfi, 

a coll. = small or minute things ?] 
mío|ibwitt = mío|ibuilu. mioftbuilce, /., a miracle, 30, 

49. 

lYhpoe, the worse ; ni mip-oe x>uic a pÁ-6, you may 
well say, you might easily assert, 66, 72 ; ni 
mipT)e a fiÁT>, it may well be said, 67. 

mírteÁm, pi., sweets; gpl., 46. [For mitreÁm.] 

tThci-o, time, high time; nv»Aiji bA thiti-o teip, when 
he deemed it high time, 80. 

mó = lom-ÓA, many ; cé jufi 'mó btiA-ÓAin ó foin é, 
though it is many a year ago, 23. 

TTIoitt,/.. delay ; ^ufi se<\fifi An moitt Aift é, that he 
would do it very quickly or soon {lit. that it would 
be a short delay on him), 15 ; 50 mb'éi-oifi 50 
SComseobAimír moitt Aift,that perhaps we might 
delay it or cause it to stop, 52 ; bA 5Aifiit> An 
TTioiti*Ajt ÚA-Ó5 -oo cufi 'n-A tofc, short was the 
delay in silencing Tadhg, 71 (perhaps the true 
reading is bA saiju-o An moitt Aift Ca-oj; -oo cuft 136 

'n-A torx, he very soon silenced Tadhg, i.e. short 
was the delay on him, &c.) ; oa 5Ai-pit> ah moitl 
Aft An jteite, short was the delay on the ram = the 
ram very soon, 88. 

tnó^i móft, 30, especially, 4. 

mop-cuix), /., much, a great deal, 1. 

tnójfóÁtAc, proud, haughty, 44. 

tnófi-fAorAiji, gen. as adj., of great labour ; adv., 50 
moft-fAocAifi, with great labour, hard-working, 

54- 
Ittop-timceAU,, (great round) ; used adv., around, 

about, all around ; mófi-tímceAll ©jtAitw, round 

about us, 22 ; móji-tímceAtt ojica, round about 

them, 30, 42 ; -oo tÁnjA-oAji móft-timceAlt aiji, 

they surrounded him, 31. 
tttuinreAfttA, friendly, related ; -oume mumceAfitA, 

friend, relation, 25, 71 (-otJine muirmueAfi-ÓA). 
tfltnfe, wisha (musha), well then, &c, fi8, 29. See'' 

iriAife. 

mtiffOAt, to., murder, often as an exclam.; mite mufi- 
■oaI é, it is a thousand horrors, 26. 

, 11 = -oe'n ; te VnomAfiCA 'n umUngeAcc, through too 
much humility, 04. 

t1Á = Aéc in nÁ mo mÁCAiji = Acc mo mÁtAifi, 41. 

TIac beAj, almost, 92. 

tlÁ 50, that not, but that, used in sequence after nega- 
tive ; nÁ fiAib Aon bAOJAÍ nÁ 50, that there was 
no fear but that, 30. 

tleAm-mbAtb, undumb, plain, outspoken ; 50 rieAtri- 
mbAtb, stiff and plain, plump and plain, 8. 

tleAmfÁfUA, dissatisfied, 65. 

tleAm-fibiAlxA, uncivil, impolite, rude, 66. 

tleAmfpteÁ-ÓAc, independent, 67. 137 tle^-pc. m., strength ; le neAfir; feif^e. through stress 

of anger, 44. 
neomAu, m. and/, a minute, a moment, 74 ; jac 40ti 

tieÓTTiAr, every minute, every moment, 48 ; ni 

beix) fé neómAC, it won't be a moment, 56. 
'neóf-AX) = inneóf-AT), J s. cowrf. of iumpm, mnritn, 

tell, 31. 
'tleófA-o-fA = inneóf A-o-fA. / 5. jut. emph. of innir-im, 

mnr-im, I tell, 36 ; so also 'neofAi-ó mé, 38. 
'neoffÁ = inneófCÁ, 2 5. cond. of irmir-im, innpm, I 

tell; 38. 
ní-ó-fA-cótii5A|iAi5e, comp. (with rÁ construction) ot 

comjAitAC, "convenient," near, nigh; occurs 

with reAcu and -oo -ójiui-oeAf, 8. 
'flif = irmif (x)0 mnif, •o'innir'), 3 s. pjt. of mrur-im, 

innfim, I tell ; 66. 
'niúcA-ó = mrócA-ó, infiúcAX), «/., act of looking at 

closely, peering at, 50. 

ObAifi,/., work ; nÁji b'Aon ob<sifi t)óib é, that it would 
be no work for them = that it would not be a 
good day's work on their part, 16. 

OctÁnAC, plaintive, " complainfol.'' ; 50 hoclÁnAc, 
* 4 very complainful," 29. 

Ó^ÁnAC, m., a young man, a bachelor ; ah c-ó^riAc, 
the bachelor or young man who was to be married 
to the girl, 25. 

Oix)ceAnnrA, pi. of oi-óce,/., night, 37. 

Óinp£tír», (dimin. from oinr-e^.c), little oaf, little sim- 
pleton, 35. 

OifieA-o (for a oifieA-o, its amount), so much, 1 ; a t>á 
oifieA-o ... if, twice as many ... as, 
14 (verbal use) ; -oo -óeineA-ó fé oifieA-o te hAon 
rjiiú|i feAji, he used to do as much as any three 
men (would do), 1 (nominal use). 138 

Oi|ie,AíTitiAc, suitable, fit, capable (for, Aft), 17. 

OIa, /., the oil of the rite of Extreme Unction ; a$ 
cuji r>A ViOIa A-p, administering the rite of Ex- 
treme Unction to, 46. 

OfcuijeAcr, /., entertainment, lodging, hospitality, 67. 

PÁ5, wi., pay, wages, 43. [An En g. word.} 
pÁmteAc, w., a fat animal in good condition ; Á|t 

bpÁmteAC 5iO]i|té, our fine hare, 45. [For pÁm- 

FeAc (?).] 
pÁific An buAitte, tattle-ground, 72. 
pAipce, w., spot, place; Aft pAirxe citin, on a sore 

spot or^place (of the body), 72. 
pAf, m. t a short space of time or distance, as much of 

an action as is done at once or in a heat ; -oo pAf 

= at once (" tÁitfieAC "). 49 ; [é -óéAnAtn *oo pAf 

= te "oeitneAf, at once] ; cAitceAfi é fUAfiAX) x>e 

pAf, it must be cooled at once, 91. 
pACAijie. m. t an animal in plump condition ; pACAifie 

5eA|i|tf iAi"ó, fine plump hare, 35 ; pArAif e mAir 

fieite, a fine big ram, 88. [From O. Ir. patu, hare, 

whence also pAUÁn, pACAcÁn. leveret.] 
péiteÁit,/., paling; 'bACA péileÁtA, paling-stick, 52. 

[From the Eng.] 
pin^inn. /., a penny ; btiAitfeAx> fAin pm$mn An 

"otnne -otntin. that would amount to a penny for 

each person in our case ; 45 ; 46. 
ptAnncAim, I beat or strike vigorously ; 3 pi. pft., 72. 
ptAOfs, m., skull, 19 : gen. plAOifj, 21. 
plubAifie, m., one who talks a lot and in a loud tone f 

a jabberer, 14. 
ptubAirieAcr;, /., jabbering, loud and useless talk, 15. 
pofir. m., bank ; dpi., 49. 
P\\aza, m., a potato; pi. pjiÁrAÍ ; pjiÁcA f uaji, a raw 

potato, 27. 139 pfieAbA-ó. m., act of jumping, going out quickly, 59. 

PfieAbAim. I jump ; pjieAb aitiac, jump out == go out 
quickly, 59. 

pfieAbAifie, ni., a hearty gallant fellow, a fine brave 
chap, 88 ; pfieab<Mfie rAi^-oiúfiA. a fine brave sol- 
dier, 88. 

pjieAbÁn. m. t a patch ; dpi., 63. 

p|tinr\feAc. m., an apprentice, 18, 90. [From Eng. 
prentice.] 

pjiiothcAtAiji. / , capital, chief city, metropolis, 18. 

[The MSS. support Affo-cacAiji.] 
Pfiíor-únAc. ;;/., prisoner; dpi, 53. 

ptnnn, /:, much (used negatively) ; puinn r5u\riiACC 
(for pumn r^iAtriACUA). much beauty, 34 ; pmrm 
meAjv. much esteem, 71 ; pumn botAif. much 
way, much of the road, 78 ; ni puinn finme "oo 
cuijt Paix>í Ann, Paddy did not heed him much 
88. 

pur, /., (a lip), a pouting lip, dissatisfaction, dumps; 
•00 cuijt pur Afi SeA^Án. that gave John the 
dumps, 65. 

RÁbAijie, m., a strong vigorous active fellow, 55. 
UAbAijine. /. , liberality, generosity, 46. 
■RAbAir-neAc. prodigal, extravagant, lavish, 73. 
ttA$Ax> = jiACAX). 3 5. cond. of ceixnm. I go ; 30 jia^a-o 

ad buACAitt 1 bfeAbAf cum. until the *'boy' v 

would improve in, 18; 51. 
ttAJAi-uir = v ACAi-oir. 3 pi. cond. of céi-óim. I go ; 9. 
UAJAinn == ^iACAinn. 7 s. cond. of cévóim. I go ; 6. 
nA^Aifi = fACAiji, 2 s. fut. of réi"óim. I go, 23. 
TlÁireAnwA. races, race meeting. 23. See |tÁr. 
UÁrin, /., a spade, a measure of two paces, i.e. about 5 

feet, 8 ; gen., jiÁinne. 7 ; ./>/. r-Áinní. 6 ; acu ni |iir- 140 f e<vo jiÁrm CAiltm, but I shall not run two paces 
of ground, 36. 

UÁf, 7)i., race, 35 ; fast movement (of a rock), 50; coll. 
pi. fiÁrf eATin^, races (a race meeting), 23, 24, &c. 

íléi-ó, easy ; 50 bo$ jiéfó, softly and easily, gently and 
nicely, 80. 

Tléi-óreAc. m., agreement, concord, peace ; if -oóca tiÁ 
téix)eAnn ftoJA ó'n jtéi-óreAC, I suppose there is 
no choice in an agreement, or I suppose it4s best 
for me to obey for the sake of peace, 24. [ni 
úéi"óe4tvn yo^A ón t*eix>re-Ac is a proverb the ap- 
plication of which is " Peace is the best of all vir- 
tues" or M there is no choice like peace."] 

Uéfóciji'm, I arrange, make terms, settle or make an 
agreement (te, with) ; 2 s. pp., 23. 

ttiAOAt, euphemism for -oiAbAt. devil ; mo copp ó'n 
juada-V. word for word, my body from the "revil," 
euphemism for mo -co-ftp -oo'n -©lAbAt, my body 
to tfee devil, may the devil have my body, 31 (it 
will be seen that also -ó'n — the opposite to -oo'n — 
is euphemistic). 

ttiArii, ever (commonly of past time) ; jac ém-ceAtin 
fiiAm -óíob, every single one of them, 63. 

Uiati, m., mark, trace ; a jmn, the mark or trace of it. 
the sign of it (see -oobAift), 50. 

UigneAf, m. t delay; gen., fiijnif, 8. 

ttit, m., act of running ; acc ni cum peAÚA é, but it 
was not to run or for the purpose of running (he 
did it), 88. 

ttitfeAm, / pi. fut. of jtitrm, I run, 36. [Also fiic- 
pmvo-. In W. Cork the older form is probably 
commoner.] 

Uit aji. run on, run off, run away ; 2 s. imptv., jut ofir, 

run on, &c, 6. 
Hit te. succeed ; 3 s. cond., 68. I4i UobÁtAi-óe, m., a robber; pl. fiobÁlAiúe. 12. [From 
Eng] 

Uó-éAfjAi-ó. very ready, very easy (of movement) ; m 
fió-édfjAró, it is not very readily or easily, 68. 

11011111^ = 11011116, before him, i.e. when he makes his 
appearance on the spot, 36. 

tlomnc, /., a divison, some ; jioinnc tíióji bliA-ÓAnuA 

ó foiti, a good many years ago, 1. 
rtoit, /., a wheel ; gen. jioúa, 42 ; 1 b^uifim fiotA, in 

the form of a wheel, i.e. in a circle, 42. 
nó-TTiAit. very good ; adv., 74. 
Rop<vó, m., act of thrusting, driving ; -oo fiop<yo fi^p 

1-0' r5ÓfnAi5, to be thrust or driven back (down) 

into your throat, 63. 
UófUAim, I roast ; / s. cond., 61. [From Eng.] 

SAibeAftain, /., a sovereign, a pound, 27. 

SÁij^fÁiú. 3 s. pft. of fÁicim, I thrust ; 25, 49. 

SaiIcac, /., willow-tree, sally-tree ; gen. f Ailije, 52. 

SArhlui5im. I fancy, imagine, think. &c. ; / pl. pft... 
48 ; 3 s. pft., 86. 

Sottiuac, ph., a handle, a helve, 78. 

SÁnAr-. ;»., a temporary lightening or tendency to 
cessation of heavy rain, as often happens on a 
rainy day, a lull ; -oo bí fÁtiAp beA5 A3 an 
mbÁifci^ "ó'Á cAOAific fAti Am fo, the rain was 
lightening a little (" bi an bÁipreAC Ann acc ni 
jtAib fi com ufAom ; bí fi A3 -out 1 n-éAT>ufiom~ 
acc ; bí f í 45 éA-ocftomuJAT) "), 49. [-AiueAtl 
appears to be the corresponding word in Con. and 
Don. I used fÁtiAf in conversation in Corca 
Drmibhne (Kilvicadownig) and found it was fully 
understood there, a fact that shows that the 
range of the word is probably all West Muns. a: 142 

least. It does not seem to be known, in South 
Muns. where cIaocIu^a-o is apparently the word 
in common use in the same way : " t)p ml Aon 
ctAOcUigAT) a\\ An mbÁifci3 fóp?" 
^Sao^aí, m., life, world; An fAoi;At mófi, the whole 
world, 18, 34 ; tex>' f AogAt Aju'r-, ever again dur- 
ing your life, 24 ; lem' f ao^aI, for or during my 
life, 33 ; -oo ceA^AV tÁ x>em' f ao^aí, I thought 
once in my life or once upon a time, 57 ; gen. 
[\A0541t, 64. 
S-605AlcA = fA0JAtr-<\, worldly, of this world or life, 

3i- 
Sa\\ A = r*ut j?Á = rul, before (with verb), 47 ; before 

pft. tense, r-Afi Aft = fut fÁfi ; 48. 
SÁftu íja-ó, m., act of " rescuing," i.e. forcibly recover- 
ing or seizing again, 3 ; r-Án tfÁjiv»i;-<yó -óóib, 
whilst they were "rescuing," 3. [sájiuJa-ó and 
fÁjiAfóeACC in Don.] 
SÁfAth, m., satisfaction, a satisfactory allowance of 
tood, sufficiency ; rjnAn mo fÁr* -aim, a third of 
what food I require, one third enough, 56 ; satis- 
faction for injury done; cum r-ÁfAi™ -oo cADAiftr: 
1 jcl-dbcótj An -OAitt, to give satisfaction for the 
clout he gave to the blind man, 72 ; 50 mbeA-ó 
yArAm Ai$e a "DonncA-t^ that he would have satis- 
faction from the blackcap, 82 ; 1 $cÁf 50 bpuAiji 
At) T>jieoitin pAf-am mAit Ann, so that the wren 
got good satisfaction for it, 83: 
'SÁr-rA, pleased, contented, satisfied; rÁrxA tei|*, [I 
am] pleased with it = I agree with pleasure, I am 
satisfied, beit so, &c, 36. 
SeA-ó^ip eA-ó, it is there, that is where, 36. 
SeAnA-bouA, m., an old butt or stump of a thing, 17. 
[Sometimes this term is applied to a farm 
vehicle.] M3 

Seona-butcAir, /., pieces of old cloth, &c, rolled up 
as a ball, 25. 

SeAnA-cofiftAcÁn = r*e<An-cujicÁn, w , old canoe, 50. 

SeATiA-ciopó^ fiÁinne, a useless old spade, 7. 

SeAnA-cfiACAifi, old rags, 7. 

SeAUA-póinre, w., old porch, 45. 

SeAnA-buACAitt, m. t old lad, i.e. the hedgehog himself, 

37 ; the old man, i.e. the father, 57 ; old man, i.e. 

the husband, 63 ; reAnA-buACAitt = the old wren, 

the father, 81 ; gen. r-eAnA-biu\CAttA, 82. 
SeAnT>A, old, aged, 18. 
SeAjtb, sour, bitter, dour ; ip í no bi 30 peAjib teir, it 

is she that was sour in her manner towards him, 

57- 

SeAfAirn, 2 s. imptv., stand. 36 : so also 3 s. pft., feAf- 
Aim, 86. [For r-eApuij. which is the U. form?; 
cp. bAitttT) = bAili5, cuirhnitri = cuiThni5.] 

SeAf Am. »., act of standing ; re*\fo.m teo. (to) stand 
them, put up with them, endure their tyranny, 23. 
[Cp. c«ji puAf leo,in which ruaf maybe of Eng- 
lish origin — an interesting question is, what pre- 
cise sense has cuji te in cAirf feat! cuji le hACAjin- 
ac iiA -orAmce f\n (An tTlAngAine Sú^ac) ?] 

SeAfj, dry, not giving milk ; bA f e<\f ja, dry cows, 87. 

"SeA^óJA-ó, 3's. cond. of reAfAim (fear tii^nn), I stand ; 
50 r-eAf 05^-0 30 -oeó í. that it would do her (keep 
her going) for ever, 84. 

Séfoim. I blow ; ^n AróÍAiT» a féiiopeAT) An -oonAr- 
teAC, is it that misfortune would incite or tempt 
you '{lit would blow at you), 35. [Séi-pVm jtá also 
= 1 incite; ^éi"Oim le (in U.) = I move with 
vigour : r-éix) teAr Af r in, be oft with you.] 

Seifc, /.^device, contrivance ; An rfetft Ab' ^e&yp, 
the best method. 54. 

"Seite,/.,-a spit, spittle ; pi. reil-', 2i 144 

Seírmr, /., act of singing. 44. 

SeifibÁitim, I serve a summons on, I summons ; pft. 
pass., go. 

SeijtbeÁit, /., act of serving (a summons, notice, &c), 
summons; gen. peifibeÁlA ; ofrou^a-ó peifibeÁtA, 
summons ; -oo t«5 ojit>u5At> f eiftbeÁÍA aji, he 
served a summons on, 80 ; An rpeiftoeAit, the 
summons for serving, 81 ; -oo bí te feijibeÁit 
A^e, who was to be served by him, 81 ; A3 fin- 
e<vó tiA petfibeÁLA cuije, handing him the sum- 
mons, 82. 

SeiftbteAn,/., bitterness, disgust; le feiftbteAn cuts- 
et, through disgust at her (at her action), 61. 

Seo, here ; feo cuti fieAtA 'n-A troiAi-ó mé, here I an 
( =5 I start) running after them, 7. 

Seó (feó"ó), m., wonder, astonishment, 82. See voca- 
bulary to tru-OftA nA tiOcc sCof. 

SeocAf = peACAf, towards, compared with, 24. 

Seot, m. t weaver's loom, 2. 

SjAnnitA-oói^ (pron. as if p^ATti^A-coifi, Arii =ou nasal), 
m., a poor-hearted mean grasping person, espe- 
cially one who would never be satisfied until he 
had taken the last bit of work out of his labourer, 
a curmudgeon, 23. [From r-^rmfiA-o (often pron. 
fSAmfiAtri), but there is a Thomond word r3tiAiri- 
A-oóift or fspAnrooift of similar sense.] 

S3AoileAT>, m., act of loosening ; letting, permitting ; 
a f5A0iteAT> cun a céile, to allow to fight one 
another, 47. 

S5A0itim, I loosen, release; rsAOiLfó uaib mé, let me 
go, release me, 31 ; -oo f^AOit An -oeicneAbAtt 
A^Ainn-ne teó féin, the ten of us left them to do 
as they liked to one another, 47 ; p 5A01I, leó pétn, 
let them be, 42. 

S3AftAmAinc, /., act of parting (le. with), 60. 145 

3$Á]fo. m., terror, affright ; -oo £Iac fSÁt 1 " í FOriiam, 
she got affrighted at me, 10 ; cuifi p í fS^t 1 " -ann- 
fA cvjiT> eile, she imparted her terror to the rest, 
io. 

S^Ár, m., shelter ; A5 -oevmATri f3ÁÚA -óúinn, sheltering 
us, 50. 

S$é = f5éit, /., act of bursting, gushing; a 5 y$é AtriAc 
A-p, bursting out over, overflowing, 49. 

S$einnim, I rush or slip away suddenly , 3 s. pft., 2. 

s 5éici5 = r5 ei ^« 3 s - ?/'■ °f r3 e, ^ 1Tn » I gush or burst 
forth, 3. 

Sjiattiacc, /., beauty ; as gen., 34. 

S51ACÓ3,/., a wickerwork vessel for holding potatoes, 
44. 

S^iobAX), iff., act of snatching or cutting (off, t)0, -oe , 2. 

:S3ol. m.. an outcry, a burst of talk, laughter, crying, 
&c. ; pi. fjolcA (for r^olrA) ; jjoo t>i fjolcA 
?úi6, they were talking loudly, " spouting/ 7 &c] ; 
■00 bío-ó a leitéix) fin -oo r*5olÚA pútA, they 
used to " spout " so much, 5. [Cp. bAinfeAb fé 
fjoi Af cAitíníb 05A, ' he would cause young 
girls to burst out laughing,' in an Oriel version 
of *\n SeAti--ouine Tíói^te.] 

'Sjot-Aor-OA, middle-aged, elderly, 34. [Cp. f^ot- 
buAlAX), f 5ot-AOif , in which the same use occurs.] 

:S$otiAix>eACC, /.. visiting a neighbour's house, or any 
house in the same district, for the purpose of 
having a chat by the fireside. &c., 22, 37 ; gen. 
rjofiAi-oeACCA (fgo-pui-óeACUA), 18. 21. [From 
fjtift, the act of unharnessing; cp. the Eng. col- 
loquialism "free and easy." Many terms are 
used fqr the idea : cuaij\-o (Muns.) ; ctaAfvoAi-ó- 
eACi: (T'ipperary), which in its northern form is 
.cuAjirAi-oeAcc (Don.) r céitix>e (Oriel and N. 146 

Con.), which occurs in one of the Old Ir. Glosses 
(corroan céilide libsi) ; y eAticAnóeAcc (S. Kerry) ; 
botÁncAi-óeAcc (W. Kerry).] 

SsótinAc, m. and /., throat ; dpi. /.,3. 

SjfiAit, /., sod, top-sod of grass-land or turf, 27. 

SsfieA-o, m -i scream, cry ; -j $ac Aor, r*5fteAT) Af a 
gcojip aca, and every scream out of their body- 
by them = and they screaming for all they were 
worth, 50. 

SsfteA-OAc, /., screeching, 49; dat., 50. 

S5|uofCA, ruined, 26. 

S$fio5AlAc, m., a long-necked fellow, 61. 

Sirrmé, m., chimney, 61, 74; gen., 73, 74. [Variously 
borrowed : r-imléifi (Con.), fimleoit) (Oriel and 
Tír Néill), fimteoijt (Don.), pennine (parts of W_ 
Muns.) which closety resembles Fr. cheminée and 
appears derived from it, but in that case it should 
have been /em.] 

SíneA-ó, m., act of stretching or handing over to one 
(followed by cum, cujAm, &c, in this sense), 46, 
82. [In Meath and Oriel, on the other hand, fol- 
lowed by -oo.] 

Sinim, I stretch ; pimm cum, I reach or hand to ; fin 
fi cui^e &r\ 5Attm, she handed him the gallon 
(can), 59. 

SmtifeAfi, m. s ancestors, ancestry, 69. 

Síojitóifi, m., beggar, 44. 

Siof, down, northwards, 8 (with verb of rest) ; p iop 
Am ac, down the country, forth towards the north 
(they went to Milistreet, which is north of Bally- 
vourney), but the expression has been specialised 
in its application of going out to hire as a la- 
bourer, 5, &c. 

Siof f«Af = fiop "j r uA r> U P an< 3 down [lit. down and 
up), 37- 147 Sioron CAitinte, the murmuring sound of several or 
many voices, all talking together, n. 'Siopón 

apparently = English session.] 

Sioua reACA. oceans of talk about a very trivial sub- 
ject, 46. [Women, and. indeed, men and children 
too, talk a great deal of pi oca p e&i&. Two women, 
for instance, would spend hours talking about 
their neighbours, what they eat, when they rise, 
about the state of their houses, how a chair 
wanted a leg. how the handle of a cup was broken, 
Sec., Sec, &c. Talk of this kind, making a lot of 
noise for little or nothing about a thing not worth 
talking about, is called piorA p e<\ÍA. *Do bi an 
beipt ban tiap AnnpAm. "] An juadaI peó-ó acc 
An porA peAÚA bí aco le céite. the two women 
were over (back) there and not a thing was 
going on between them but the siotha seatha. In 
the case of the children in the story it meant 
something like this : ^5 jeA-pjiA-CAinu le céile 7 
A5 5AOÁ1I -OÓ 1 bp a-o *] ru\p curnA leó cioca 30 
mbeA-ó An jtocaI -oéi-óeAnAc A15C carrying on 
short-talk (trifling conversation) with one another 
and keeping at it a long time, they being indiffer- 
ent as to which of them would have the last word. 
Another sense is : carrying on talk without any 
good ; a mild form of back-biting.] 

SíoccÁm, /., peace; tAjifiAin^eA-oAfi píotcÁm eAC- 
ojifiA. they made peace between them, 3. 

Siotrh^ofi. m., officer of the peace, policeman ; pi. tia 
piotrhAOip, the police, 65. [A new word] 

Síteóitre = fíteotrA, polite, affable, agreeable ; a$ 
cAmC^o bpeÁj píteóilúe, talking very agreeably, 
26. 

SiudaL, m, walking, motion, progress: A3 ptubAt 148 

Imn. walking on, 8 ; aji rmbAl, going on, in pro- 
gress, 41. 

SiublocAinn == riv»bAilf inn, 7 s cond, of riublAim. I 
walk, 4. 

S1ÚX), yon ; fiú-o AmAC mé vein, there I go out, out I 
go then, 42 ; riú-o cun bótAifi é Ajiír, then he 
takes to the road again, then off he starts again, 
78, 79- 

Siúméiji, m., a carpenter, go, &c. [From Erg. joiner ; 
cp. íúit> (Thomond) t=z Lloyd ; and conversely 
we find Boyle from búilte, Doyle from Ó T)ub- 
JAitt, &c. lie 3= oil, and ÍAOi-oe (Meath) = 
Lloyd, do not come from their correct pronuncia- 
tion, but from the flattened sounds "//<?," "Lyde," 
which are usual in the mouths of the common * 
folk in Ireland ; cp. boy pron. by, Ballymoyle (Co. 
Wick.) pron. Ballymyle.] 

SiújiÁttA (for riújiÁtcA, fiújiÁilre, as found else- 
where), sure, 5. [From Eng.] 

SlÁn, m., defiance ; beijum mo flÁn pe'n mbÁitle, 
defy the bailiff, 70. [Contrast bei|nm -ouoflAn 
An bÁitte, same sense (Con.).] 

Stije, j., way ; Ar An fii^e, wrong, bad, evil, 43. 
StmneÁn, m., the shoulder-blade, 87. 
StuofA-o, /., a shovel, 78; gen., rttiAir-oe, 78. 
Smól, m , sparks of fire, red-hot soot or smuts ; gen. in 

ctiAb cfitimni^te rmóL, a basket that merely 

gathered sparks (and so went on fire), 75. 
SnAOif, m. t snuff; 'x)-a r-nAOir aici, made into snuff or 

dust by it, 50. 
SocAiji, level, 31. 
SocnnJA'ó, m., act of levelling ; peA^i bócAfi f ocjtuJA-ó, 

a road navvy, 78 (lit. a man of levelling roads). 
Soitb--peAti, pleasant or agreeable man ; voc, 69. 149 SclÁtAjí. vi., act of providing or supplying : -oo f otÁú- 

Afi crn^e, to provide him with, 56. 
SpÁjiÁtAC, sparing, saving (aji, of, with), 74. 
Specor-, poetic form of rpéij\ /.. heed, liking. (1, in) ; 
1 n^allAib nÁ bío-ú -oo r-peóir- = nÁ bío-ó x>o fpéir- 
1 ngAl-l-Aib. 60. 
Spí-oiu^A-ó, m., act of vituperating, abusing, 43 ; 44, 

without causing inflection of object, as the latter 

is followed immediately by a genitive itself. 
Spiún, f. t a spoon. 15 ; dat. r-pivnn. 15 ; pi. fpiútiA, 15. 
SptAnc, /. , a flash of lightning, 47. 
Spot, vi., weaver's shuttle; //. fpóit, 2. 
SpjieACAX), ;«., effort ; a fpfie^cA-ó "oo'n uipje. as much 

water as he would require in washing his hands, 

85. 

SpfieAll<Mf»in. ;;/., a contemptible fellow, wastrel, 46. 
[From bjieatt with p prefixed ?] 

SpjnúcÁil. /., act of making exertions with one's feet, 
9. . [From Eng. sprout, with change of applica- 
tion ?] 

SfiÁii),/., (a street), a village (as most villages, in Ire- 
land at least, contain only one street, which is 
sometimes of great length), 23. 

Spoifim. I reach ; 3 s. pjt., r-A-ji aji f|toif lir.n. before 
we succeeded in, 49. [For r-jioicim.] 

Sjioipte = fjioicce. reached, 13, 29. 

SfcAijtr^ vi., a poor-spirited, mean person, 29. 

SuÁicfe. stage, raised platform. 75, 80. 

SuAlccu-óeAcu,/., act of feeling huffed or taking offence; 
gen, in eiji^it) ctni fCAtcAi"óeACUA (also r uaIcai-o- 
eAÍA = rxAlcJAite, gen. of another noun rxatc- 
3A1I), they take offence, 14. 

Scata-d. ijt., act of plucking, 40. 

SrAtAim, I pluck ; 3 s. pjt., 83. 

SriobA^-o (fciubAjvo). m., steward, 93, 94. «5° 

SuopAim, I stop, cease (-oe, from) ; -oo r zropA-OAjt ruAr, 
they halted (see ruAr), n ; 313 ji fcop An cc-pfiAcÁn 
•u'Á ftiÁTTi, that the canoe ceased from its motion 
on the surface of the water, 52 ; nÁji rcopAró Áfi 
rmíceAtt fit), may our best effort not succeed in 
stopping you, 47. 

Scójiac, m., darling, treasure ; voc, 64. 

ScojiÁn (rather rcujiÁn. rcfiÁn). m ., a delaying, or im- 
peding ; rcujiAn a bAinu Af = moitl a bAinu Ar, 
to delay him, 52. 

Sc-fiACAX), m., act of tearing, 31. 

StjiACAi-pe. m., a big tall untidy person (?), one who 
finds it difficult "to make both ends meet,'' 23. 
[From f cjiaca-ó = r jiaca"ó, to tear, and hence also 

fflACAIjie.] 

ScfiÁite, m., long good-for-nothing fellow, wretch, tall 
lazy person ; dpi., 57. 

Stjiioc, /., a streak, stripe, stroke; gen. rcfiice. 57, 58 ; 
//. rcfiiocAnnA, 58. 

SrtJAim, /., foresight ; bío-ó rxuAirn a^at;, have fore- 
sight, 66. 

Scwcat), m., act of plucking, pulling, 88. 

SvjAiirineAf. m., rest, ease, 79 ; aji a fUAirhneAr-, at his 
ease, 89. 

SuAf, up ; often denotes the completion of an action ; 
•00 f ca"oa"oa-|i r uAf, they came to a (sudden) halt, 
11 ; -oo fUA-o Ati buACAitt ftJAf, the man-servant 
halted, 27 ; -oo rxopAmAifi 50 téifi fuAr, we all 
came to a halt, we all halted, 45 ; fiu^A-o^i r tiAr 
Aifi, they gripped him and brought him to a halt, 
31 ; if é feAft An cÁDAifine a oei"ó r uAr teir nA 
•pÁireAnnA, it is the tavern-keeper (publican) who 
will benefit by the races, 24 ; f ocaiji f uAf f é, /i/. 
settled up under = fully arrayed, completely clad, 
23 ; -oo ctnjt nA -OAome 50 téijt AnA-liúj r-uAr -01. i5i all the people gave a great shout of applause for 
her, 43 (fUAr here denoting completion, perhaps); 
A5 T)ut puAf if AnuAf liom-jM, thinking them- 
selves equal to me in performance, 82 ; alive, 
living, 93. 

SuAf = aji pubAL, Aft bun, "up," going on, 42. [This 
is an English usage.] 

SÚ51AAX), m., sporting, sport, mirth, 70. 

Stnx>ce, (seated), situated, situate, 18. 

Suit, /., hope, expectation (te, of). [In Tyrconnell, 
like mumi^in, lonncAoib, "OÓCAf, &c, it often 
takes Af after it.] 

Suil-peucAinu, /., a glance of the eye (aji, at), 27 ; 
fúil-£éACAinu éi5m t>\v|t tuj pAi-oi, during a 
glance that Paddy gave, 88. 

SúmAtjie, m., a crawler, a slow person ; pi., 68. 

Ca^a-ó, / s. pres. subj. of cA5Aim (ui^im), I come ; 89. 

CA3AIX), 3 s. subj. of cAjAim (n^rni), I come ; 87. 

CA^Aite = za-^ía, come (i.e. that had pealed), 48. 

rJAi-on = ÚAitm (cAicm), 3 s. pft. of CAitnim ; niojt 
tAi-on au j?eAji leip An rnuAOi, the man didn't 
please the woman, 76. 

X:Aitiiri r= cAÍAitri, gen. of caIatú, m. and f., land ; 36, 
39, 60. [Fem. gen. uAlrhAn.] 

CÁimrxe = cÁUAir-ce, m., (tanist, next in command), 
hence state of being next to or proximate; 1 -ocÁin- 
ifce au AnmA, for bare life (as it were), 10. 

CAi|ifeAc,/., threshold ; dat. uAijipg, 94. 

CAifX)eAlAim, I walk, I journey ; / s. pft.. 75. 

iCAitinc,/., pressing, pressure, urging ; diS gen. 2. [Also 
TTAÍAnr. CAitmc is distinguished from zóíadt: 
in Soaíth Cork, thus -oo cuiji fé cAitmu inci, he 
vexed her, but x>o cuiji fé cacauu ui|ici, he 
pressed or urged her.] 152 CaIúu^a-ó. ?;/., act of settling oneself to rest, n : cÁ 
fé rAlin^te cin^e pern, or cÁ fé rAfi éif uaí- 
tu^A-ó ctn^e -péin. he has settled himself for rest 
(applied to beasts as well as to man). 

CArriAlt. ;//.. a while, a distance, especially a short dis- 
tance, 27, 32 ; fé ceAtiti cattiaiII. within or in a 
while, 59. 61 ; te CArnAll, for a while (up to that 
particular time), 64. 

CÁnn zú = cÁ rú, cÁifi. caoi. 2 s. pres. indep. of -oo 
beit. to be ; 38. 

CAob. 1». and /., side ; 1 -ocAob. in regard to, as 
regards, as to; inr tAob-fe T>e. as for me, 57; 
because of, 61 ; 1 -orAob é eireAC. for refusing 
him, 70. 

CAor-^Án, ?;?., a good quantity of a liquid, as much as 
fits into a vessel easily ; CAOf^Án bAinne, some 
milk, 64, 66. 

UApAiriAil. nimble, active, impetuous ; contp. uapattiIa. 
46. • 

Caji, úaji, over, across, past; ÚA|i -oojtAf irxeAc, past 
the doorway, 21 : cAjt n-Aip, back again, 21. 

CÁfiji, w., the under portion of any animal, belly ; r-A 
cÁjifi, lost, unnoticed, unperceived ; An r-AO^At 
móji f a zÁ]\]\ ojtu, the whole world lost to you or 
unseen by you, 34. [Cp. a$ -out fA ihuileArm 
o|tm, &c, for similar expressions.] 

CAf|tAc == uA|A|iAin5. /. , act of drawing, 44 ; A5 
taji^ac f cjiice eite, drawing another stroke, 58 ; 
A5 CAjifiAc fCjtiocAnnA, drawing strokes, 58. 

Caj'.jiac =; CA-p|iAin5. /., a pulling, a drawing; ca|ijiac 
a bAinc a? a IÁTÍ1A, to take a pull out of his arms, 
= to pull his arms, 15. 

Cajijiai3 ■-= ÚA|triAin5, 3 s. pft. of cAftjiAiti5im. cAipns- 
im. I draw, 9, 25. 

CAiifiAms,/., act of drawing, 57. [Literary form, used 153 here by the writer of the story instead of the local 

CAftftAC.] 

U^fifiAir^im. I draw, I arrange ; CAfifiAin5eA"ó attiac. 
were drawn up or arranged, 72 ; níojt tAfipAin$ 
pé éAn-bftui^eATi, he did not raise or cause any 
row or fighting, 72. 

Cáúitir. /.. act of urging or pressing (ajl on), 14. 

Ce^cc puAp ie, to overtake : reAcc puAp leip. over- 
took him (lit. to come up with him), 88. 

CeA^niAim, I chance, happen ; 3 s. jut., 50 -oceAS- 
TriócAi-ó AiiiAXi^ti éi5in liom. until I chance on or 
meet some fool, 2. 

Cé-Anaró (really téAnuiJfój, 2 pi. form of céanAm, 
come; céAUAÍ-ó ojiAib Anoip.come (ye) along now, 
n. 

CeAiin, tight, distended, 60. 

CeAmicA. (support, Sec.) ; 1 DreATincA a céile. toge- 
ther, 74 ; 'ti-A teAnncA. with him. along with 
him, 90. , 

CeApbAc, m., capers, exuberant animal spirits, cvc. ; 
An ueApbAC -do bAinu T)iou, to take the capers off 
you, to take you down a peg, to humble you. 35. 
[Local form and sense of the literary ce^pbAC, 
heat, sultriness.] 

UeiceA-o, m., act of fleeing ; ceiceA"ó leó péin, to flee 
away [with themselves], 45 ; ueiceA-ú linn pern, 
[we] to flee away, that we should flee away, 49. 

Uéi-óim. I heai ; pjt. pass., 79. 

CemnceÁn. m., hearth, 56. 

C13 A|i. to reach or succeed in doing, "manage 
cionnup -oo tiocpAifi Aip pm, how will you man- 
age that, 36 ; cionnup -oo tiocpAX) pé aji pAi-o- 
b|teAp -oo c-puinmu^A-ó, how he would succeed in 
gathering riches, 54. x 54 C15 citin ruije, a thatched house ; pi., 72. [Also 7:15 
ceAtin cuije.] 

CimceAtt, ?«., roundabout way, 17; about, approxim- 
ately, 18. 

CiomÁinim, intrans., I proceed (followed by te) ; tiom- 
Áin r-é leif, he proceeded, 4, but trans, in ciom- 
Áimx) lib Anoif é, " fire away at it now," 47. 

Ciof peÁinr =d cAir-beÁnr, UAir-beÁnA-ó, /;/., act of show- 
ing, 14. 

CiofpeÁnpÁ = uAir-beÁnpÁ, 2 s. íto/ííí. of cAifbeÁriAim, 
I show ; 14. 

riofpeÁnpAinn = cAif beÁnpAirin, / s. cond. of CAif- 
beÁriAim, I show, 14. 

"Ciúr-cAlAc = uior»tif5AÍAC, methodical, industrious 
and carefully planning out with foresight and fol- 
lowing up with constant work, 54. 

CnÁitce, tired out, wearied with exertion, 21. 

Tói-pneAC,/., thunder, 48 ; gen. coifini^e, 48 ; //. cóifi- 
neACA = peals of thunder, 48, 50. 

ColAriióifie, A, haughtiness, great pride, and ill-tem- 
per resulting therefrom ; 5A10 cotArnóifie Ca-ó^, 
(his pride being wounded), Tadhg gave vent to 
his ill-temper, 70. See uolAtriuAijie. 

CotA-rhiiAifte, s. /., big feeling, that feeling which gives 
rise to haughtiness, haughtiness (it is often found 
in upstarts, in people who are very big in themselves 
because they are conscious of having money in 
bank, &c, &c.,&c); ip attiIaix) éijn^ fí cun uoIa- 
rriÚAijte cúca, it so happened (or the fact is) she 
rose to big feeling = she gave vent to her ill (bad) 
temper = -o'éijtij fí cum míjieÁi-pe (more or less), 
in which case a woman for the time being loses all 
her good looks; 43. [For col-móipe (coil-fmóijie) 
= lit. will-greatness. Examples of its adjectival 
use are : nÁc coIa-ttiuaji auá fé, isn't he very 155 

haughty, very big in himself (we know he is so 
from his angry words and manner) ; jre-A-p uoIa- 
ttiuaji, a big (feeling) bold man ; bean mijieAijieAC 
tot^-TTióft, a woman who gives vent to ill-tem- 
per ; bean tola-TnuA-p, a woman who is stubborn 
and not able to give a civil answer.] Also occurs 
as tolAirióifte (the difference is merely in spell- 
ing). 
Cómur. >>/., specialty, special use : 'n-<\ -ocómur , for 
them specially, 7. _f AO) tórnur (pron. fé or p 
tórriuf ) is also found.] 

ConnÁn, /»., a small quagmire or soft place, 68. 
[Dimin. from ronn, usually conn a\\ bo^^-ó, 
quagmire.] 

Conm^r, ;«., a huff, grumbling, pouting, dissatisfac- 
tion with food; gen. ro-pmAir: cum ^n ro-pnuMr* 
■00 bAmc "oe, to cure him of his dissatisfaction, to 
stop his grumbling, 65. 

CofAC. iff., front, beginning ; aji -ocorAc, in front, 78; 
1 -ocor ac n& ffiÁi-oe, in front of the village, in the 
street of the village, 83. 

CjtÁcu, «*., act of journeying, travelling on foot, 69. 

C|tÁt, m. t time; cjw\t ir 50. as, since, seeing that, 26, 

30. 
Cjiaocca, wearied, worn out, 12. 
Cjiáú-aji. m., = c-AjtÁCAi-p. /., (aiso rrAjtacAji, t*. 

auger, gi, 92 ; gen. CjiÁtAi|t, 93 ; pi- cj\Áicne, as 

gpl-, 93- 
CjieAfnA = cfiAf nó, u^nrna, gov. gen., across, 30. 
C-peire, comp. and sup. of rjieAn, strong; cioca aca b.\ 

tjieire. which of them was the stronger, 47. 
Xjtéite, />/., qualities, 34. [PI. of r-péit.] 
C-peó. f. , way, direction; 1 -ocfieó guji, so that it is, 
5 ; 1 x>z\\eó 5«fi, so that, 13 ; 1 -oujieó Cor.-oAe 
Ltnmnij, in the direction of Co. Limerick, ^^ ; 156 •oo CAr-A-ó 'tm' ^fteó cu^ca. there chanced to 
come their way, 55 ; -oo btiAil 'n-A úfieó, there 
came his way, 88. 

CjiiAit, f., trial, attempt (ai|i == at it), 35. 

tjiiAit, tried, behaved, 31, 45. [In Connacht a cftut- 
U15 would be used in this connection.] 

Cfií-o fiof, throughout, thoroughly, from beginning 
to end, 66, 76. 

CjiiopAtlAC, neat and hard-working, tidy and indus- 
trious, 64. 

Cfii rriA — cfiéf tiA, ujié riA, through the {pi), 42. 

CjiuAJ, w. and /., pity; tÁini5 <cjiua5 A5 ai $CAp- 
CAon -oo, the captain took pity on him, 78; gen. 
ttiUAi^ ; ^ -oeunAiri UftuAi^ "ó^rn, having com- 
passion on me, sympathising with me, 12. 

CjiuAJ nijiu, a weak wretched thing, a feeble wretched 
animal only deserving of pity and contempt, 34. 
[This is the spelling used by the writer of the 
story. He appears, however, to have " etymolog- 
ised" the word, as he has evidently considered it 
to mean literally " pitiful thing in regard to 
strength." This, no doubt, is not at all discordant 
with actual use. It is clear, though, that the pro- 
nunciation represents a single word, which, so far, 
has been spelt rfiUAJriAiftu in Ir. T. S. Diet. Even 
this does not quite satisfy the sound which is 
ujiUAUÚAifir, evidently a colloquial metathesis of 
cftuAtnAijtr; (cp. uAinte = uAirne, &c). The 
analogy of the last word, of which the proper 
spelling is uAine, may show that a t has been 
developed in cftuA^nAific also. It may perhaps 
be analysed cjiuAJ-fn (epenthetic) + -Aiftc (ter- 
mination).] 

Cjiui^,/. , cause, 8; when used with r^, it is followed 
by le : An C11Ú15 a bi Leir-— with ip one hears bA r 57 Tfttn^ bÁif "oó é, it was the cause of his death) : 
50 mb'é 5UJ1 t-|túi5 bÁip -OAm é, that perhaps it 
would be the cause of my death, 8. 

CuAifiim, / , conjecture ; tuAi-jiim if, about ; ruAiftim 
if feAcciriAin, about a week, 90. [CuAifnm le 
is also used.] 

CuAitiirS» /•. tidings (aji, of, about), 33. 

CubÁilte, m., a towel, 85. 

Cub<nr-r,/., misfortune; peuc Aifi fin *oo tubAipr, see 
what a misfortune has, 29 ; mischance, accident ; 
cnbAifu T)0 jIacat) -peAfUA ni't f li$e Ai^e \\ orh- 
ac = uí'1 fli^e Aije fiomAt peAr-CA cubAipu -oo 
jIacat), he has no way before him now to suffer 
mischance, 69. 

Uu5faix) = uv>5ai-ó, unipers. pves. conj of *oo-beijum, I 
give ; cun 50 -ocujpAi-ó (pron. -ouucaix)) mé, that 
I may give you, 25- [The influence of the fut. has 
caused insertion of p .] 

T^ui5feAnAC, possessing understanding, sagacious, in- 
telligent, 31. 

CuitleAX), m. t an addition, more; cuilleAX) aca, others 
of them, 30. 

Cuifje, comp. and sup. of íuaú, soon ; níop cuir-^e 
nÁ, rather than, sooner than, i.e. as a matter of 
preference. 2. [Contrast this with or-^Air- le of 
similar sense which occurs in OiteÁn iia 5CÚ15 
mbeAnn (see vocab., p. 27. Sut a also = rather 
than).] 

T^uiu attiac, befall, happen, 3 s. cond., 2. 

Cuicite = ctJicte, fallen; cuicte AmAC, befallen, hap- 
pened, 29. 

CutcA, m.\ fierce wave, flood, 49. 

CulcÁn?*/«., a mound, a hillock, 27; Af culéÁn ctoc, 
en a heap or mound of stones, 27, 32. 

CuftcAil = t;jiucAit, /., a rough country car, 13. [Cp. 
bOjilAc for bjioLÍAc, cojtcÁn for cjiocÁn 158 UúfiCAob, /., confidence, dependence, reliance; only 
used in the dat., as in 1 -ouuftcAoib teip, depend- 
ing or relying on him, 31. [The same as tof- 
CAob, confidence, O'R., but there appears to have 
been some contamination with A5 u<\bAiftc CAOib 
teif, which is also in use in the same sense, and is 
found in an Old Irish form in one of the Glosses^ 
Cp. also 1 -ocAoib teif or 1 -ouAob teif (cAob 
leip, Con. and Oss. Poems), the same in usage as 
the phrase in text ; biof 1 "OCAob leif "oo ctomn, 
I was depending on him for children — he was 
my only child.] 

Cujicaoi, m., a turkey, 61. [Better cufic<Mx>e, as is 
shown by the pi. cuftCAi"óte.] 

CújiriAim, I overthrow, defeat, depress, humble : pft. 

pass., 70, 71. 
Cufuf, m., journey, expedition ; nioji £115 fé Aon 

rujiuf Afi, he made no expedition to, he did not 

journey to, 21. 

UA15,/., grave ; dpi. uajnAib, 5. 

tl*Mji,/., time; ó'n UAifi if 50, as, seeing that, since, 24: 
ó'n «Ai|t if nÁ ftAib f é Aije, since he hadn't had it, 
28 ; tiAif if cevj-o, 101 times = ever so often, 29. 

tli me, about it ; uime fin, therefore, on that account, 

80. 
Vhf-feAf, ML* a fine man, splendid man, hero, &c. ; pi., 

70. 
Uif^e mAfib, dead or still water, water where there is 

no current, 51. 
11 m, about, on; -oo cuifi uime a bfÓ5A, he put his shoes- 
on him ( = he put on his boots), 19. 

íimAil, knowledge; &cz níofi cuif eAmAiji Áf n-ÁÚAf 1 
n-ÚTYiAil "o'Á céite, but we did not congratulate- i59 one another, lit. we did not make our gladness- 
known to one another, 50. 

UrnluiJeAcu, /., humility, obedience, 94. [Also urii- 
Iacu.] 

UjiLadjia, ;;/., faculty of speech, speech, address, 68. 

Úfi-rriAfic. m., a freshly killed beef (i.e. fattened ox); 

PI: 7«- 

U|i|iA-ó, m. t assurance, surety, bail, 80. com AnrriAttn. 

-Ao-ÓA^Án tu Ka^aHa^, also 4oT>A3Án Ua TxAÚAiLle^ 
Egan O'Rahilly, a great Munster poet, 93. 

CÁiu An piobAijie, Kate the Piper's daughter, Ainm a 
ceApA-ó 1 n-éin£eACX teif An f^éAt, a fictitious- 
name ; 43. 

ThAjimui-o Ati piobAifie, Dermot the Piper's son, 39; 
Ainm a ceApA-ó 1 n-émpeACu teif An fséAl, a 
fictitious name. 

TJuncin, Dukeen, i.e. Little Duke, the name of a dog, 

93» 94- 
jTAificeAtAc. An, i.e. ^AificeAtAc Ua hUi-óifi, Fair- 

cheallach {':) Hore, 47 : gen. An JTAificeAtAi^, 41. 
1?Ai|iceAtAC Ua hUiT>ifi, Faircheallach (?) Hore, Ainm 

a ceApA-ó 1 n-émf eAcc teip An f^éAt. a fictitious 

name ; 40. 
^obÁn 05, An, the young Gobán, the Gobán Saor's son, 

85. 86. 
gobÁn Saoji, An, a mythical person to whom the erec- 
tion of all the old castles in Ireland is attributed,. 

83,* [SAO|t = ' mason ' in this name.] 

LÁ rhuijnr An pftéAcÁm, the Day of Maurice of the- 
Crow = An cúijeAtTiAX) tÁ "oeví^ x>o SAriiAin, the- i6o 15th day of November; the name is " imaginary" 
(recorder of story), 22 ; gen., 22. 

tiAm Art trujAi-ó, William of the Mocking, 41 nm a 
ceapA-ó 1 n-émpeACu teif An f£éAt, a fictitious 
name; 43. 

tTlAC Ui lA|iplAÚA, O'Herlihy, 70, 71. 

tnÁijie tflaot, Bald Mary, beAn boóu rhocAotAC a 
bío-ó A5 fiubAt jioimpi, a poor simple woman 
who used to be begging; 46. 

tThceÁt UA CéiteACAifi, Michael Kelleher, fstÁbui-óe 

a corhnmjeAnn 1 mt>Aite tfluifne ; 38. 
'tYluinciji lAjiptAÚA, the O'Herlihys (also O'Hurleys, 
Hurleys), 67. 

mui|iif An pfié\jcÁin, Maurice of the Crow, -amm *oo 
ceApA"ó 1 n-émpeACC teif An fjéat, a fictitious 
name ; 22. 

PA1-OÍ t)Án, Paddy the Fair, i.e. pÁDf A15 Ó CéiteAC- 
Ai|i, Patrick Kelleher, a native of Coolea, in Bally- 
vourney Parish ; he was a great story-teller and 
one who had done many feats in his time. His 
death took place only a few years ago ; 87, &c. 

'tti"Oifie Coittuif, An, Sir Colthurst, 90. [Colt- 
hurst is the surname of the landed proprietor of 
Ballyvourney.J 

Se^JÁn pA-ÓAin, Wild John (Jack), 39; a mm a ceAp- 
a-ó 1 n-émf eAcu teif An f^éAt, a fictitious name. 

SeA^Án tiA S$otb, John of the Scollops or Thatching- 
pins, 2$. 

SnobAifoín (pron. fnúifoín), Stewardeen, i.e. Little 
Steward, 93, 94. 

Cax>5 nA tópAÍ, Tadhg (Teig, Timothy) of the old 
shoeless and vampless stockings, Ainm a ceApAX) 1 
n-émf eAcc teif An f^éAt, a fictitious name ; 43, 

Uat3$ nA Sut mbeAj, Tadhg of the Small Eyes. 70, 71. i6i corn ÁiueAtin. 

§ 

Aon&c An pate, the Puck Fair, a fair held in Killorglin. 
Co. Kerry, at which a buck-goat is displayed on a 
high platform ; gen., 75. 

bAile An rhirré,AlAi5, Mitchelstown, in Co. Cork, 5. 

bAite tnuifine, Ballyvourney, a parish in Mid-Cork, to 
the west of Macroom. 18, 67. 

béAl An geÁjifiÚA, " Áic acá r-A CAob io\]\ do t)Aite 
lthc i|te cimceAlt A'r leAu rhíle ó ÓAjijtAij An 
AÍ»x)mAi"o. ir Ann a t>i An uf|iÁi"o A^up An SéipÓAt 
ta UfeAnA-f aojaI,"' ' a place in the east of Bally- 
makeera (i.e. the townland), about half a mile 
from Carraig an Adhmaid (i.e. Ballymakeera vil- 
lage). It is there the village and the chapel were 
in the old time ' ; 38, 41. 53. 

bun laijAifie, " Á1C aca cimceAlt A'r LeAt-triile roiji 
ó CAfijiAij; An athtiau) mA|t a mbuAiteAnn An 
SutÁn A5«f "OubjlAif uim a céile,"' ' a place 
about a half a mile east of Ballymakeera village 
where the Sulane and Douglas rivers meet ' ; 39, 
40, 45- 

Ca|iuai5 (1 mbAile ffluiune). .An, .1. CA|t|iAi$ au <Vu- 
mAiT), or the village of Ballymakeera, in Bally- 
vourney ; 47. 

CA|tfiAi3 An A"6mAiT), Ballymakeera, a village in Bally- 
vourney Parish, the largest therein, 18, 38. [The 
English name comes from bAile tfhc ífte, the de- 
signation of the townland.] 

CAfijiAi^in ^n Ua-óaijic, •' CAjijiAijin acá 1 mbA|i|tA 

cnocÁm ix>i|t Cajijiais Cije eo^Am A£iir CAfijtAij 

- An a\t>uiai-o," 'a little rock[on the summit of a hill 

between Carraig Tighe Eoghain and Ballymakeera 

village,' 45. 1 62 CAftjiAij CnúcAit (nú C-A|iftAi5 núcAil, nú CAtiA-núc- 
Ail, nti CAfin úÓAit), " CAfijiAi^ acá címceAtt A'f 
ce*.\rjftAíhA liiíte foifi ó pott tiA bjió," 'a rock 
about 4 miles to the east of Poll na Bró ; the Sul- 
lane flows through it': 51. "If cui-o do teónú' 
T)é An cumA aca fti^e "oéAiiCA zp'w au SCAjiftvMj; 
trióifi feo "oo'n cSulÁn." 

CAfifiAij puitt ha tofió, " Ainm coicceAnncA -oof tiA 
CA|t|iAi5|ieACAib acá cimceAlt puilt nA t)|tó." 
'the common name of the rocks about Poll na Bró ' ; 

S}> 53- 

CA|t|iAf5 dje BoJaw, " caj'.jumj rhóft cimceAtl a'f 
ceAtnArhAX) rhíle foiji p'or- ó Cv\|tjtAi5 An ,A-o- 
mAiT), 1 ' 'a big rock about J mile north-eastwards 
from Ballymakeera village ' ; 45, 48. 

CeAnn-Cui|ic, Kanturk in Co. Cork. 8. 

CeApACA, tiA. pi., Cappagh (E. and W.,two townlands)^ 
I mile N. W. of Ballymakeera, Co. Cork ; 18 ; gpl. 
nA sCeapAC, 21. 

Céim CAi^jije, a place about 3 miles S.W. of Mill- 
street, Co. Cork, 78. 

CiAfntAi-óe. Kerry. 75 ; properly CiAjijiAije. 

" ClAtf An ttlAX)A TUlAIT) A 5lAO"ÓCA|l Afl I05ÁII ACÁ 

Aníof ó ÓA|t|tAi5 Oje eoJAin, m&\\ x>o oí clAip 
mA-oA jtuAi-ó Ann fA cfeAnA-fAoJAt, acc ní't 
puínn "oo'n ctAif Ann Anoif," ' Clais an Mhada 
Ruaidh is the name of a locality which is north of 
Carraig Tighe Eoghain, because there was a fox's 
den in it in the old time, but not much of the den 
is there now ' ; 45, 52. 

Cnoc nA jgfioi-óe (properly Cnoc tiA Sttoi^e), Knock- 
nagree, in Co. Cork, about 4 miles N.W. of Mill- 
street : gen. 87. It is in Nohavaldaly Parish, in* 
Duhallow. Joyce's County Map apparently has i6 3 it wrongly spelr as :; Knoeknagtie," through a 
printer's error. 

Cúit An tilocAifi fpron. Wuicin), Coolavoher, a town- 
land in the S.W. of t>Aite rhúiftne ; 67. 

Cúit-dox)A, Coolea, a townland in the western part of 
Ballyvourney Parish, Co. Cork, 37. 

■OAin^eAn Uí Cúip, Dingle, in Co. Kerry, 78. 

-An "OjioiceAT) CtÁlfi, .1. "OfioiceA-o An tfluitinn, the 
Bridge of the Mill of Ballyvourney. "DfioiceA-o 
clÁift a JlAO-órAji aji -ojtoiceA-o a beA-ó "OéAUrA 
■o'Ax>mAt). 1p -oóca 50 jiaid An SeAn A-t)noiceAT> 
■oéAnuA -o'A-ómA-o AnnfA cfeAnA-fAOJAt, acc ni 
liAifi a ^tAO-ÓAnn reAnA-ouACAiltí tiA hAimpjte 
peo Ar\ "OftoiceAT) CtÁiji. acc aji T)jtoiceA-o ah 
fftattifin." 

*0|toiceAT) nA Cuinne, M Toom's Bridge, or Toon's 
Bridge, a bridge crossing the Lee on the road 
from Marroom to Inchigeela,*' properly Toon 
Bridge, a bridge carrying the road from Macroom 
to Inchigeela over the Toon River, which is a tri- 
butary of the Lee ; gen., 71. 

"OftoiceA-o nuA mA5C|tom"ÓA, the New Bridge of Ma- 
croom, "the bridge crossing the River SutÁn at 
the western side of Macroom. I am also told that 
•OjioiceAT) tluA tTlA$C]iomtA is the bridge crossing 
the SutÁn a little to the east of Macroom." 3. 

TKib^lAir-, An. the Douglas River, in Mid-Cork , it 
joins the Sullane, which is a tributary of the Lee ; 
40. 49. 

^leAnn.AU ppéAéÁm. Glenville, near Fermov, in Co. 

Cork, 69. 
gtecmn CAm, Ati, •'cmiceAtt A'p "OÁ mite foin ó TTIaj- 

CjtomtA. i-oifi triA5C|tomtA A^tir Calais a' 164 T)|ioici , o. M a glen about 2 miles east of Maeroom, 
between Maeroom and Carrigadrohid, 1. Lit. = 
the winding glen. 
^Ú5Án toAfiftA, Gougane Barra, a celebrated deep glen 
in Mid-Cork, 72 ; also in the abbreviated form : 
A£ An ngií^Án, 72. It is not far from Ballingeary. 

mA5C|tomt>4, Maeroom, a town of Co. Cork, 1 ; the 
colloquial form is rriAJcjiomÚA. 

nei-oin (usually with art.), Kenmare, i.e. the town, 
not the headland where the old churchyard is, 
which = CeAnn triAjiA ; 12. 

poll ua t)jio. "poll nióji aca j\A tSulÁn CAmAitlín 
foip ó bun tAJAifie," 'a great hole in the Sullane 
River, a little east of Bun Laghaire ; 53. 

Uacúv.ac, An, / , "bAile acá jv\ z&oh caII t>o bun 

ÍAJAipe." Rahoonagh. 'a townland at the far side 

of Bun Laghaire' ; dat., 40 
Ueiti$ gobuAir, St. Gobnat's churchyard, in Bally- 

vourney, 19. 
nur^AC, /., Rooska, in Durrus Parish, barony of 

Bantry, Co. Cork ; dat. Rvip^Ait;, 70. 

SAr au a, England, 85. 

SeAnA-f)|ioiceA-o. An. •■ -ojioiceAT) ACÁ au An StilÁn 
rímceAll le leAr-rhíle fiA^t ó Ca^jum^; au *Vó- 
mAi"o,'' 'a bridge on the Sullane about i mile west 
of Ballymakeera village', 50, 53. 

SftÁiT) An rhuttinn, Millstreet. in Co. Cork. 7. Sq: gen^ 

87. 

SulÁn, au, the Sullane River, which flows through 
Bally vourney ; it is a tributary of the Lee ; 40, 

49- i6 U15; H4 Citte, •'• C15 mó|i ^cÁ 1 n-Aice ru\ Citle," a big 
house near the churchyard in Bally vourney ; 53. 

Cíji-$40Ú (properly Ut|t 5-aoc ?), Teergay, a townland 
in Inchigeelagh Parish, Co. Cork ; 71. 

Uij\ ru\ nÓ5. the Land of the Youths, the Elysium of 
Irish legend, 5. 

Cob^p ^n píon^, "uob-Ajt c\ite<srn«iil azá címce^lt A*f 
ceatjtATriA TÚíle foiji ó Cójijiai^ o.n AómAiT) &p 
tAOb -An uj eAn^-bóÚAifi,"' • a celebrated well about 
J mile east of Ballymakeera village on the side 
of the old road', 45. i6ó 

bun At) tiA s^eAt ^i5eAt)ói|t An ^teAimA ÓAim. 

DonncA'ó Ó tAO^Aifie, ó Cúit Ao-óa, do f3ftíob. 
SeAn-pséAl if eA-ó é, ^An AthfiAr, acc ir -oóca juji 
mnir "OonncA-ó Aft a nóp p éin é. Ar " IfiirteAbAfi nA 
gAe-óit^e " -óó. 

Síof AniAó. 

ConcubAjt Ó "OeArtrmriinA, .1. t/eAn-ConcnbAji, ó 
CA|t|iAi5 An A-ómAi-o, -oo ciíni An f^eAt ro, A5 cujt 
fíor An cionnur mA|t -oo tuicpeAX) aitiac -oo buACAitt 
05 ^An céitt, x)A]\ teif. " S^ftíob Liaú An eAfifiAij ' 
•00 ctnji cn^Ainn é -] An -oÁ fjéAt eile ó ConcubAjt 
'íia teAnnuA. Af " IjurleAbAjt nA ^Ae-óitje " "óó. 

£eif\nieói|\ ■] t)uACAitt. 

*OonncAT) Ó LAO^Ai^e *oo rsfiíob, aj cuji rnÁire 
f^éAÍAi-óeAcuA Ajt teAc-beAnnAib -oe fe«\n-jiócÁnAib 
■00 cuaIa fé. Af " IfiirteAbAjt nA ^Ae-óilje." 

An CaiUuiij\ ttleAnmnAC. 

míccó.l Ó muftcu-ÓA. ó Ctnt Ao-óa, -oo f$níob, a^; 
TAbAir.r f nÁire fjéAÍAiTJeAcuA a\\ feAn-r$éAl. geob- 
pAji -oéAnArii uIuac Ai{i 1 " n^jieAnn iia gAe-óitje.' 
III. .1. "Atl ]?eA|t A3 ^oi-o nA Clo^ne." <\r " Iftir- 
leAbAji rA ^Ae-óilje " -oo'n innrmt feo. 

min^r ^ 1 ptteuCAUi. 

ConcnbAfi Ó "OeArmumnA -oo bAin at/ a fruAim 
pém. x\r " IjiirleAbAji nA gAe-ótl^e." i6 7 An Jj^mneó? ASiif ^n 5eA|\|t- 

iniceÁL ó mujiiwóA cu5 pnÁice j^éAlAi-óeAccA 
aj» feAr.-rjéAl. *.\f " ijnfleAbAfi n^ ^óe-óil^e.'' CÁ 
te^j^x) eile Ain \ " n^fieAnn n4Í 5^ e "^ )1 ^5 e> VI; 10. 

S5^nti|\^*ó SeAjvMti tu\ OfhACAL. 

Concuttafi Ó *Oeo.ftT>UTTiiu\ x>o cúm <\n fjé^t ro 50 
húft-niM. <Af "IjtiflCAbAji tiA 5^e"óil$e" -óó. 

DuAt^Af an Dttoc-c|\oit)e. 

míceÁt Ó TTItjjicu-ÓA "o'fÁ^ pnÁire feAncAir ófi 
fe«.\n-f5éAl. ^p " ifnrleAbAjt nA gAe-óitse " -óó. CÁ 
mnpnu eile Aijt 1 " S^éAlAi-óe óijijiAtt." t. 39, .1. 
" C1 3 ná S^nn-coTM." le^^A-ó ConnAccac a f ríoú aiji, 
cui|ieA , ó 1 $cló é 1 **t)|?ÁiTiTie An lAe"fiomnu btiAtJAn 
ó foin Ann. 

S5t\íot>o/ó An Cof\Cv\in. 

tWÁlflJlléAll tli ÁltJeAf A, Ó t)éAl v\ÚA ATI gAOJ1CA1"Ó 

•00 cuifi rnÁite feAncAir aji nuA-r^éAl — jiu-o nuA "uo 
tuic attiac 1 n-A ce^nntAfi petti. -Ar " ijupleAbAfi nA 
gAe-óil^e " -óó. 

S5é^t An T)aiU. 

*OonncA-ó Ó ÍAOJAijie tu£ piÁite cóirh^né A|t peAn- 
fjéAt. -Af " t)AnbA -; "óó. T)o cuaIa An f5éAt 
5CAirteÁn Ua tiAuÁm A5 ati sCAnónAc Ró-oijiTrii"oneAC 
An u^ÚAi|i peA-o^ji Ua LA03Aifie. 

An lAfv\cu. 

true uí Cjiuax)Iaoic. ó ri"i,A5C|iom-ÓA.. CU5 rnÁiúe 
f^éAtói-óeAccA Att feAn-f5éAl. ^r "fTÁmne An lAe ' : 
■óu. i68 

SgéAt Aon<M$ An puic. 

x\r " pÁmne An ÍAe " -óó. 

'DonncAt) ah ÓAipín Aguf An 
T)tAeóitín. 

triíceÁt Ó mtijicu'ÓA -oo cuin rnÁite rséAtAi-óeAccA 
Afi f eAn-f^éAt. A^ " bAnbA " x>ó. 

An 5ot)Án Saoj\. 

SeAn-p^éAt ó riinAOi t>o pórAT) te ye&]\ "oe rhuinn- 
uiji Úuattia. tí)í p' 'nA bAinc|ieAt)Ai5 A^ur í 'nA cotti- 
nin-óe cAmAtt beA$ tAirciAfi x>e ÓAfinAis Ati ^■órnAi'o. 
T)o cvjaIa ^uji ó ceAnnrAfi nA t1ei"oíneAc -oi. *\n 
t-eAjAfitoift |?éin -oo ctnfi p'or An f$éAÍ tuiti. <Ar 
" IfiirteAbAfi tiA gAe-óilge " "óó. 

Paidí t>An AStíf ^ SA15X)1131|\. 

tníceÁL ó iTlujicu'ÓA tuj rnÁiúe feAncAir a^ iiua- 
fgéAl. «Af '• bAnbA " -óó. 

An Suiméitt. 

^r pÁipéA|t nuAix>eActA éi^in -oó ro. tlí f?9A'OAfi 
Atioir cAi-oé An u-Ainm a bí aiji. " peAft "[TuAjitA tiA 
•oCfiÁicne," 'ré £115 An cé x>o ctnfi 1 rsfiíbmn é, rnAft 
AJAi-ó fi"oit Ai|i pém. *Oéifi "CójinA" gti^Ab é SeAÍ^Án 
Ó Cuitt An f?eAji. 

t)Af t)iuicín. 

CeACfUtriA piti-óeACUA 50 bpuit éiteAiri A5 An 
bpobAt 50 téift uijtti. >Ar *' IfiirLeAbAji nA gAe-óitse " 
*óí. ní peA"OAn 1 ^ceAnx Anoir cé cuifi cum An 
"ljiirleAbAin" í, munAb é An CAnónAC Uó-oi|inii-oneAC 
An uAúaiji peA-oAfi Ó tA^Aijie An cé rm. 

Date 


Due 
r\s*\t 


"O KI^YT 


1 ^k i r^^^i 


l A'Tr" 


DO! 


:SN07 


CIRCl 


LATE IllllflMIill 

191682 Authqr 

Laoide r 


Seosamh. 


comp. 
Title 

Measgan 


Musgraige 


cnuasac 


beai 


sgealaideacta . 
190 1 ; Í2 Dublin, Co nrad na gaedil^p. DOES NOT CIRCULATE BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL, MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

m 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same.